Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime19 Nov 2015
   
  Erik, Skidendam er da slet ikke sjov på det tidspunkt ;-)
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime20 Nov 2015
   
  Det næsten som at være på tur selv. Forresten ad idas i SZ. I 2000 så jeg den i Kroglyng v. Spragelse. Kunne måske også forsøges igen til næste år. Mener jeg så dem her http://findvej.dk/55.30726,11.81072?zoom=17&maptype=3 men området lige nord for ser da helt aquilonarisagtigt ud http://findvej.dk/55.30848,11.81076?zoom=17&maptype=3 . Jeg vil med.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Nov 2015
   
  Hej Martin - overvejede Kroglyng her i år, da jeg alligevel var i Holmegårds Mose. Endte dog med Torpe Mose og Kåremose i stedet, men det skal da klart prøves i 2016. Vi må lige finde ud af noget.
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime21 Nov 2015 ændret
   
  11/7: B

  Efter elendigt vejr både 8/7 og 9/7, blev den 10/7 brugt på en længere rejsedag, da jeg skulle aflægge Bornholm et besøg i nogle dage. På førstedagen var vejret perfekt, så valgte at starte med af aflægge Svinemosen i Almindingen et besøg. Brugte relativt lang tid på at finde nogle lysninger og rydninger der havde en vis form for kvalitet, men jeg fik da kæmpet mig frem til 1 adippe, 1 aglaja og 8 selene. Kørte videre til Bastemosen. Jeg ville godt lige besøge den gamle lokalitet for Enghvidvinge, L. juvernica ved Fembrovej. Der fløj absolut ingenting, og det var egentlig mest også bare for at se denne, tidligere desværre, legendariske lokalitet. Lige i nærheden, på nordsiden af Segenvej fandt jeg dog et par mere spændende lokaliteter. Fik set rigtig mange ino, ca. 20, samt højst overraskende en han af Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe. Arten er sidst fundet på Bornholm i 2010, og det skal siges at der yderligere er set 3 hippothoe på Bornholm i år efter denne dato. Jeg så ikke mere til arten herovre i disse dage, men under alle omstændigheder glædeligt at den fortsat holder stand. Kørte nordpå til Gudhjem, hvor jeg først ville aflægge Gråmyr et besøg med nogle snore, som har været et yderst godt sted gennem tiden af finde Kirsebærtakvinge, N. polychloros. Det blev ikke rigtig til noget, men ved Bokuld lige vest for havnen så jeg til min overraskelse en idas, som ikke er meldt fra dette område siden 1944. Det fik mig til at tjekke nogle lyngarealer øst for havnen, for at se om jeg ikke også kunne finde idas her. Med lidt tålmodighed lykkedes det at få set en 7-8 idas som afslutning på en fin dag.

  1: Brunlig Perlemorsommerfugl, B. selene: Svinemosen, Almindingen 11/7 - 2015
  2: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Bastemose, Almindingen 11/7 - 2015
  3: Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe: Bastemose, Almindingen 11/7 - 2015
  4: Udsigt fra Bokuld, Gudhjem 11/7 - 2015
   selenesvinemose.jpg
   inobaste.jpg
   hippobornholm.jpg
   BOKULD.jpg
  • CommentAuthorarvi
  • CommentTime22 Nov 2015
   
  Kære Emil og Magnus.
  Spændende og morsomt ???? at læse jeres beretninger her på siden. Jeg er rigtig glad for, og fuld af beundring over det store arbejde I gør for at registrere de danske dagsommerfugle. Også dejlige billeder, rart at vide der stadig findes natur af en vis kvalitet herhjemme, når der ledes ihærdigt, som I gør.
  Stor ros herfra!!
  Arne.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime22 Nov 2015
   
  Hej Arne - tusind tak. Dejligt at vores rapporter kan bruges :-)
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime22 Nov 2015 ændret
   
  12/7: B

  Dårligt vejr i dag, så fik nærmest intet at se. Fik dog lige noget der bare mindede om en opklaring sidst på dagen, så nåede lige at besøge Balkalyngen i håb om at se Klitperlemorsommerfugl, A. niobe som er meldt herfra i 2012. Ellers findes arten på Bornholm kun på Raghammer Odde ved Boderne, så det havde da været dejligt hvis arten stadig kunne ses på Balkalyngen. Så ingen niobe desværre, men til gengæld lykkedes det at genfinde idas på lokaliteten (der endda fløj ganske talrig), som sidst er set her i 1964.

  1: Foranderlig Blåfugl, P. idas: 12/7 - 2015, Balkalyngen
  2: Balkalyngen 12/7 - 2015
   idasbalka.jpg
   balkalyngen.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime22 Nov 2015
   
  24/7: Nordsjælland.
  Stille og rolig dag med lokaliteter i min egen kommune og derfor lokalområde. Startede med Rundebakke ved Ølsted, hvor der i ca. 10 år har været en lille bestand af Markperlemorsommerfugl (aglaja), som dog ikke er set der siden 2014. Jeg fik desværre heller ikke set noget til bestanden (trods flere timer på lokaliteten), som sikkert er opstået efter at tilflyvere fra Jægerspris Skydeterræn har krydset det smalle fjordstræde mellem Dyrnæs og Ølsted Sydstrand omkring 2005. Heller ikke Foranderlig Blåfugl (idas) sås. Den er sidst meldt fra området i 2012.

  Tog derefter videre til Melby Overdrev, hvor 30 Argusblåfugl (argus), 50 idas og 2 aglaja sås.

  Billede: Ølsted Rundebakke d. 24/7 2015.
   lstedrundebakke-24.juli.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime23 Nov 2015 ændret
   
  13/7: B

  Efter dårligere forudsætninger på øen i går, så det umiddelbart lidt bedre ud i dag med mere tørvejr, men fortsat en del skyet. Valgte at besøge Vallensgård Mose først på dagen. En spændende og relativt ukendt lokalitet ved Udkæret lige ud for Vestermarie, med fine enge og kær. Der er endda så sendt som i 1979 fundet juvernica på lokaliteten. Mosen viste sig da heller ikke at være helt sommerfugletom, da det lykkedes at genfinde Engperlemorsommerfugl, B. ino på lokaliteten som ikke er set siden 1992. Jeg fandt 5 dyr på en halv times tid. Engene var endda lige slået, og kunne kun finde dyr i de få partiet i mosen der ikke var slåede. Desuden var jeg kun på en lille del af lokaliteten inden jeg måtte videre, så jeg gætter på ino er temmelig talstærk i Vallensgård Mose. Herfra gik turen videre til Ekkodalen. Havde en del besvær ved at nå ned i bunden af Ekkodalen som var mit mål, da de stejler lodrette klipper gav lidt udfordring at komme ned af. Det lykkedes dog til sidst med lidt akrobatik (ikke nødvendigt hvis jeg havde fundet den sti der gik hele vejen ned fra toppen til bunden som jeg burde have benyttet, hvilket jeg dog først fandt ud af eksisterede da jeg skulle op igen). Men jeg fik da min belønning i form af lidt fin flyvning i form af 15 ino, 1 idas og 1 camilla. Fint. Mit næste mål var Sorthat Odde syd for Hasle, hvor jeg gerne ville se Engblåfugl, C. semiargus. Arten har blot 2 kendte bestande tilbage på Bornholm, og dermed 3 bestande tilbage på Øerne. Hvad Bornholmer-bestandene angår er den ene ved Raghammer Odde og den anden altså ved Sorthat Odde, hvor der blev fundet en enkelt hun tilbage i 2013, efter at arten var kendt som ekstremt talrig på lokaliteten tilbage i 1990'erne. Jeg havde besøgt lokaliteten d. 10/7 ved min ankomst til øen sidst på dagen, men desværre var det et frygteligt blæsevejr, og jeg så nærmest intet den dag. I dag var vejrforholdene som sagt bedre, og de var endda blevet noget nær optimale i forhold til det mere kedelige skyede vejr i Vallensgård Mose og Ekkodalen. Jeg fik da også set 1 semiargus samt en del camilla'er i den tilstødende plantage. Det vrimler med rødkløver i området, og det var også temmelig sent på semiargus-sæsonen trods det har været et sent år generelt, så tror ikke det skal tages så tungt det kun blev til en enkelt semiargus denne dag på Sorthat Odde.

  1: Vallensgård Mose, 13/7 - 2015
  2: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Vallensgård Mose 13/7 - 2015
  3: Ekkodalen, 13/7 - 2015
  4: Foranderlig Blåfugl, P. idas: Ekkodalen 13/7 - 2015
  5: Sorthat Odde, 13/7 - 2015
  6: Engblåfugl, C. semiargus: Sorthat Odde, 13/7 - 2015
   vallensgårdmose.jpg
   inovallensgaard.jpg
   ekkodalen.jpg
   idasekkodalen.jpg
   sorthat.jpg
   semiargusbornholm2.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime24 Nov 2015 ændret
   
  14/7: B

  I dag var det sidstedagen for mit vedkommende herovre i denne omgang. Startede lidt for jeg slap i går for at tjekke semiargus-lokaliteten. Fandt en enkelt semiargus-hun denne gang, nøjagtig samme sted som jeg så hannen i går. Desuden flere camilla i Hasle Lystskov. Herfra stod valget mellem Rø Plantage og Paradisbakkerne, men valgte sidstnævnte lokalitet af transportmæssige årsager. Jeg gennemgik systematisk hele området, og umiddelbart var det en ret nedslående oplevelse hvor mørk og kedelig skoven egentlig var, da den var totalt domineret af nålet. Men med lidt ihærdighed lykkedes det da til sidst at finde lidt kvalitets-områder. I en tilfældig stor ny rydning vrimlede det lige pludselige med perlemorsommerfugle i det strålende vejr. Det lykkedes på ingen tid at tælle >25 adippe, 2 aglaja og 15 selene. Adippe var så talstærk, at tror jeg der måske var over 50 i rydningen, men de fløj så hysterisk rundt at det var fuldstændig umuligt at lave en kvalificeret optælling af arten hér. Det skal også siges at jeg sjovt nok ikke så en eneste paphia i rydningen. Dejligt at se adippe så talrigt indenfor så lille et område, hvilket på Sjælland nærmest kun kan lade sig gøre i Bidstrup-skovene og på en god dag i Gunderup Kohave. Endelig havde jeg altså fundet en del af skoven der var sommerfuglevenlig, og ikke langt fra denne rydning fandt jeg en ny lokalitet (Dyndedalen) med et par fugtige småenge der gav 1 adippe og 1 selene, og nærmest det mest sensationelle 1 paphia :) . Videre til den lyngklædte åbne slette i Paradisbakkerne. Det var en ret skuffende oplevelse da det meste var nedgræsset og ødelagt af får. Så dog ret mange idas der som en trøst, men ellers var det ret tomt. Undervejs på min tur gennem skoven fløj idas spredt og fåtalligt rundt, og det blev også til lidt camilla hist og pist.

  1: Rydning, Paradisbakkerne 14/7 - 2015
  2: Skovperlemorsommerfugl, A. adippe: Paradisbakkerne 14/7 - 2015
  3: Brunlig Perlemorsommerfugl, B. selene: Paradisbakkerne 14/7 - 2015
  4: Markperlemorsommerfugl, A. aglaja: Paradisbakkerne 14/7 - 2015
  5: Skovperlemorsommerfugl, A. adippe: Dyndedalen 14/7 - 2015
   paradis.jpg
   adippeparadis3.jpg
   selenparadis.jpg
   aglajaparadis.jpg
   adippedynde.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime29 Nov 2015 ændret
   
  16/7: NEZ

  Efter rejsedag d. 15/7, var jeg tilbage i Nordsjælland igen denne dag. Startede med Degneengen v. Kirkeskov hvor en lille forekomst af Engperlemorsommerfugl, B. ino fortsat holder til. Som nævnt tidligere i tråden er arten gået mærkbart tilbage på lokaliteten bare siden sidste sæson. Det lykkedes da også kun at finde en enkelt ino, som jeg endda kun så kortvarigt uden at få foto af arten. Herfra tog jeg videre til Farum hvor ligeledes at se efter ino som jeg sjovt nok aldrig nogensinde har set i Farum-området trods der (forhåbentlig!) stadig er 2 delbestande, som jeg ville tjekke ud denne dag. Først Gedevase Bro hvor arten blev genfundet i 2014 af Ole Bidstrup. Jeg så desværre ingen ino'er og måtte tage til takke med hvad jeg næsten er sikker på var en xanthomelas der stak af om bag et pilekrat inden jeg nåede at se den ordentligt. Ved Farum Lillevang lykkedes det desværre heller ikke at se ino, selvom jeg forventede at have bedre chancer her, så jeg mener bestemt der er grund til at grue for artens fremtid i Farum. Deprimerende, så måtte søge min opmuntring på Hornsherred. Her besøgte jeg først Jægerspris Skydeterræn som gav 12 amandus, 2 argus, 1 aglaja og 1 virgaureae. Kørte nord på til Skovsøgaard Overdrev ved Kulhuse, som indtil sidste år var en ret ukendt lokalitet. Knud Bech, Erling Krabbe og Hans Meltofte fandt i 2014 semiargus, amandus og hippothoe på lokaliteten, og tidligere i år fandt Magnus Vest Hebsgaard og undertegnede en bestand (dvs. 1 eksemplar på daværende tidspunkt...) af Argusblåfugl, P. argus. Denne dag lykkedes det så at finde "hele" 4 argus på lokaliteten, og det var ret sent på dagen hvilket betød jeg ikke nåede at gennemgå hele området, så jeg kunne sikkert have fundet flere argus hvis jeg havde været mere omhyggelig. Desuden viste det sig at der også var en meget stor bestand af virgaureae, da jeg talte >50 eksemplarer. Det er en ny lokalitet for arten, og efterhånden må man nok erkende at virgaureae er ved at være en "god art" på Øerne (desværre), som man nok bør overveje at køre mere fokuseret på i 2016.

  1: Argusblåfugl, P. argus: Skovsøgaard Overdrev v. Kulhuse, 16/7 - 2015
  2: Dukatsommerfugl, L. virgaureae: Skovsøgaard Overdrev v. Kulhuse, 16/7 - 2015
   argus kuhluse.jpg
   virgaureaekulhuse.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime30 Nov 2015 ændret
   
  17/7: LFM

  Med varme sydsøstlige vinde denne dag måtte jeg til Falster for at se efter lidt træk. Desuden manglede jeg Spejlbredpande, H. morpheus i år, så derfor faldt valget på Bøtø. Valgte også at fokusere kun på dette område, grundet de negative morpheus-meldinger fra Teglskov tidligere i år hvilket gjorde at jeg ikke gad spilde for meget tid dér, eftersom jeg anså sandsynligheden for at finde morpheus for ret lille. Startede i Bøtø Plantage lige ved parkeringspladsen for netop at se morpheus. Fandt hurtigt 6-7 dyr samt en Markperlemorsomerfugl, A. aglaja i tilgift. Selvom mit ophold var ganske kort, var det ret skuffende med det relativt lave observationstal. Kan også se på diverse rapportsider at der maksimalt er meldt 15-20 stk. pr. obs i år, men som nævnt tidligere i tråden er kerneområdet groet mere eller mindre til. Videre ud på diget, hvor jeg lige kunne nå at gå ca. 10 km, hvor det blev til flere aglaja og Argusblåfugl, P. argus, men desværre intet nævneværdigt dagsommerfugletræk. Lige over på den anden side i Sverige ved Falsterbo blev der meldt Gul Høsommerfugl, C. hyale ud, og blot 3 dage tidligere blev der meldt Orange Høsommerfugl, C. croceus ved Gedser Odde, så det var ikke fordi jeg ikke havde chancen.

  1: Spejlbredpande, H. morpheus: Bøtø Plantage, 17/7 - 2015
  2: Argusblåfugl, P. argus: Bøtø Strand, 17/7 - 2015
  3: Markperlemorsommerfugl, A. aglaja: Bøtø Strand, 17/7 - 2015
   morpheusbøtø.jpg
   argusbøtø.jpg
   aglajabøtø177.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime2 Dec 2015 ændret
   
  18/7: SZ

  Kørte til Stevns for at køre lidt Skovperlemorsommerfugl, A. adippe da jeg hidtil dette år kun havde set arten i Bidstrup-skovene, Gunderup Kohave & Vallø Storskov samt Bornholm. Første stop var Grevindeskov, hvor jeg sidste så mange adippe. Desværre var vejret ikke specielt godt denne dag, hvilket især er afgørende for adippe...Jeg så ingen adippe på lokaliteten, og endda virkelig få paphia. Heller ingen ino blev det til, som er så godt som forsvundet herfra. Ej heller selene fandt jeg (har eftersøgt arten forgæves på lokaliteten 8/6, 14/6, 3/7), som også må regnes for væk. Sørgeligt, især med tanke på at jeg sidste år fandt mange adippe, ino og selene i skoven. Kørte lidt syd på og tjekkede hurtigt nogle kedelige småskove uden held. Det næste reelle stop var Hundemose Skov hvor John Faldborg har meldt mange adippe i perioden 2011-2014, og det lykkedes da også at finde 1 adippe i det overskyede vejr, som jeg fik nogle virkelig ringe billeder af. Dagens sidste ophold blev Åstrup Skov/Kirkeskov-komplekset hvor det i den østlige ende (Kirkeskov), lykkedes formentlig at se 1 adippe, men blev aldrig sikker på den. Ikke det store udbytte turen gav, men alligevel ok at få adippe fra Hundemose Skov som var nye lokalitet for mig. I denne omgang lægger jeg kun et skodbillede op, men jeg synes det illustrerer meget godt observationsforholdene hernede, da adippe-raids på Stevns altid forbundet med et tidsel-helvede, brede grøfter og halvanden-meter høje hegn. Ovenikøbet er adippe jo ikke verdens mest medgørelige sommerfugl, så det er ikke billederne der er det første man tænker på :)

  Foto: Skovperlemorsommerfugl, A. adippe: Hundemose Skov, 18/7 - 2015 (bag hegnet, typisk...dyret var selvfølgelig daffet da jeg havde passeret det...)
   adippehundemose.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime5 Dec 2015 ændret
   
  20/7: NEZ

  Måtte lige til Pinseskoven og kigge efter Ilia denne dag. Uheldigvis (ret symptomatisk for denne sommer...) var vejret virkelig ringe og overskyet med meget få solhuller. Udover lidt iris'er blev det da også kun til en enkelt Ilia, som jeg ikke engang fik specielt gode billeder af.

  21/7: WJ

  Valgte at tage til Fanø, nærmere bestemt Gåsehullerne, med Ensianblåfugl, M. alcon som formål. Det var en rimmelig besværlig tur da det foregik med offentlig transport til Esbjerg, og færge videre derfra til Fanø. Ovenikøbet skulle jeg da også lige gå 10 km fra havnen til Gåsehullerne, hvor jeg så til gengæld kunne hygge mig lidt på vejen med lidt sylvestris i diverse vejkanter, som jo er fint for os østdanskere. Da jeg endelig kom frem til Gåsehullerne, tog det mig lidt tid at finde alcon's flyvested, men det lykkedes da med lidt tålmodighed at finde ca. 15-20 alcon. Ellers ikke så meget andet spændende at finde, udover lidt flere sylvestris. Det lykkedes mig desværre ikke at se Klitperlemorsommerfugl, A. niobe på lokaliteten, som jeg ellers havde håbet på. Men ellers alt i alt fint at se alcon igen, som jeg ikke har set siden 2013 i Østerild Klitplantage.

  1: Iris, A. iris: Pinseskoven, 20/7 - 2015
  2: Gåsehullerne, 21/7 - 2015
  3: Ensianblåfugl, M. alcon (han): Gåsehullerne, 21/7 - 2015
  4: Ensianblåfugl, M. alcon (hun): Gåsehullerne, 21/7 - 2015
   iris2.jpg
   gåsehullerne.jpg
   alconfanø.jpg
   alconhun.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime13 Dec 2015 ændret
   
  30/7: Amager

  Efter nogle dage med sløjt vejr, var det på tide med en tur igen. Valgte at tage til Pinseskoven på Vestamager, hvor det lykkedes at se 5 Ilia og 15 Iris, mens det i Kongelunden blev til en enkelt Hvid Admiral (camilla).

  1 og 2: Ilia, Pinseskoven d. 30/7 2015
  3: Pinseskoven d. 30/7 2015
   ilia2_30.juli.jpg
   ilia1_30.juli.jpg
   pinseskoven30.juli.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime13 Dec 2015 ændret
   
  1/8: Stevns

  Startede dagen i den lille Tokkeskov ved Karise, hvor Rødlig Perlemorsommerfugl (euphrosyne) er fundet så sent som i 2011, og hvor der endnu lever en bestand af Skovperlemorsommerfugl (adippe). Efter at have været der i en time og set mindst 2 forskellige adippe, ville jeg gerne videre til den næste lokalitet, men eftersom jeg åbenbart havde tabt min mobil et sted i skoven, endte jeg så i stedet med at være der i 3 timer i alt. I løbet af de ekstra 2 timer lykkedes det at se yderligere 3 andre adippe, inden mobilen blev fundet. Dertil en 99% sikker Østlig Takvinge (xanthomelas) og i alt ca. 15 Hvid Admiral (camilla). Tog derefter videre til Ganneskov, et par kilometer syd for Tokkeskov. På vejen derhen cyklede jeg igennem Karise Hestehave, dog uden at se noget nævneværdigt. I Ganneskov lykkedes det dog at se 1 adippe samt 3 camilla. Dagens sidste stop var Hundemose Skov nord for Faxe, hvor en enkelt adippe til sidst lod sig opspore.

  1: Tokkeskov d. 1/8 2015
  2: Ganneskov d. 1/8 2015
  3. Hundemose Skov d. 1/8 2015
   tokkeskov1.august.jpg
   ganneskov1.august.jpg
   hundemoseskov1.august.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime17 Dec 2015 ændret
   
  31/7: EJ

  Ja det var noget møgvejr fra 22/7-30/7. Fik ikke rigtig set andet end lidt hippothoe, adippe, iris, ilia osv. samt forgæves tjek af lucernemarker. Derfor springer jeg direkte til 31/7, hvorfra der skete lidt mere. Egentlig ikke fordi vejret var synderligt meget bedre denne dag, men turen måtte gå til Østjylland, med fokus på Klitperlemorsommerfugl, A. niobe som jeg ikke havde set siden sidste år, og det så småt var ved at være sidste udkald for i år. Der var en del niobe-lokaliteter at vælge i mellem, men valget faldt på Addit-området. Første stop blev dog Voervadsbro, hvor jeg så niobe tilbage i 2013. Desværre var det fuldstændig overskyet med småregn, så det bedst jeg så på lokaliteten var Dukatsommerfugl, L. virgaureae. Gav relativt hurtigt op, så jeg kunne nå videre mod Addit Hede i tide, som jeg herfra tog på gåben. Det gav undervejs en del virgaureae på en del smålokaliteter ved bl.a. Ryebro og Lille Vilholt. Desværre blev det heller ikke til niobe på disse lokaliteter, hvilket vejret selvfølgelig var årsag til. Ved Blidsø lige syd for Addit Hede så jeg endelig en niobe, som jeg fandt siddende i vegetationen i gråvejret. Herefter nåede jeg endelig ud til Addit Hede, hvor jeg efter et længerevarende deprimerende ophold, var heldig med en kort lille opklaring som gav bl.a. 2 Foranderlig Blåfugl, P. idas, 2 Markperlemorsommerfugl, A. aglaja, 3 niobe og 200+ virgaureae. Fint.

  1: Klitperlemorsommerfugl, A. niobe: 31/7 - 2015, Blidsø
  2: Dukatsommerfugl, L. virgaureae: 31/7 - 2015, Blidsø
  3: Markperlemorsommerfugl, A. aglaja: 31/7 - 2015, Addit Hede
  4: Klitperlemorsommerfugl, A. niobe: 31/7 - 2015, Addit Hede
   niobeblidsø.jpg
   virgaureaeblidsø.jpg
   aglajaaddit.jpg
   niobeaddit.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime20 Dec 2015 ændret
   
  1/8: LFM

  For første gang i lange tider, vendte det endelig godt vejr igen. Varmen og det skyfrie vejr var endda kombineret med svag sydøstenvind. Tog derfor til Falster-diget i håb om at se lidt træk, og om end ikke andet i hvert fald lidt morpheus, aglaja, tityrus i 2.generation osv. Jeg besluttede mig at gå hele vejen fra Sildestrup Strand i nord, gennem Marielyst- og Bøtø Strand, til det sydligste dige ved Gedesby Strand, for derfra at ende helt nede ved Gedser Odde. En temmelig lang gåtur på ca. 20 km. Det blev til 7 tityrus, 6 aglaja og 6 selene på diget samt diverse almindelige arter. Desværre ingen Colias eller lignende superdyr trods ihærdig indsats, som man ellers havde sat næsen op efter. Ved Gedser Odde så jeg heller intet interessant, men det var også blevet ok sent da jeg nåede.

  1: Sort Ildfugl, L. tityrus: 1/8 - 2015, Sildestrup Strand
  2: Markperlemorsommerfugl: 1/8 - 2015, Bøtø Strand
  3: Sort Ildfugl, L. tityrus: 1/8 - 2015, Gedesby Strand
   tityrussildestrup.jpg
   aglajabøtø1august.jpg
   tityrusgedesby.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime8 Jan 2016 ændret
   
  2/8-7/8: SZ & LFM

  Disse dage blev grundet de sydøstlige vinde brugt på at se efter lidt indtræk. Startede med en to-dages-satsning på Stevns, 2. og 3. august. Jeg gjorde en del ud at tjekke markerne ved Søholm og Gjorslev, som jo nærmest hver eneste år siden 2009 har kastet en del hyale og croceus af sig, men desværre var de Colias-negative. Også Holtug Kridtbrud samt marker ved Faxe, Rødvig og Lille Torøje fik jeg tjekket igennem, men ligeledes her var det forgæves.

  D. 4. august valgte jeg derfor at køre syd på til Lolland-Falster, dels grundet de skuffende resultater på Stevns hvor jeg ellers sidste år så flere hyale, men også pga. jeg så en melding d. 3 om aften om croceus fra Hyldtofte Østersøbad på Lollands sydkyst. Startede om formiddagen med et Bøtø-tjek, men som ikke gav noget bedre end aglaja og selene op diget samt en morpheus i plantagen lige ved parkeringspladsen. Herfra faldt valget på om jeg skulle gå videre til Gedesby & Gedser, eller om jeg skulle give Lolland et skud. Valgte sidstnævnte, hvilket senere skulle vise sig at være en dum beslutning. Tjekkede Hyldtofte Østersøbad og Kramnitse samt 3 store lucernemarker hvoraf jeg fandt 2 af dem ved et tilfælde. Desværre igen ingen Colias eller det der var bedre. Som nævnt var det nok en rigtig dum beslutning, da jeg om aften så på fugleognatur at Frank Overgaard Nielsen havde set og fotograferet en Grønbroget Kålsommerfugl, P. daplidice/edusa ved Gedesby Strand!

  Næste dag d. 5/8 stod jeg om morgen sjovt nok ved Gedesby Strand i håb om at se daplidice, som jeg kun har set i Danmark på Bøtø Strand i 2013 (i øvrigt sidste gang den blev set i Danmark). Lidt optimistisk at prøve at genfinde en daplidice på træk, men jeg havde da håbet for at der var kommet en håndfuld ind på diget eller noget, som ville gøre "arbejdet" en hel del nemmere. Jeg så ingen selvom jeg brugte en del timer ved Gedesby samt nogle få timer ved Bøtø, og jeg ved også Magnus Vest Hebsgaard var dernede for at eftersøge den, men heller ikke han havde held med sig. Kunne dog trøste mig med mange fine tityrus, aglaja og selene på diget(det sædvanlige "trash" på diget i august).

  Havde overnattet natten til d. 6/8 hernede, så igen var jeg ude på diget fra morgenstunden. Taget i betragtning af mine dårligere resultater den seneste uge, måtte jeg hellere nok gå lidt mere seriøst til værks, så gennemgik diget fra Gedesby i syd til Sildestrup/Elkenøre i nord, en gåtur på ca. 20 km der tog 10-11 timer at gå grundigt igennem. Udover "trash-arterne" fik jeg endelig en Gul Høsommerfugl, Colias hyale hun ved Marielyst/Bøtø. Det var også på tide... Også 2 croceus blev meldt fra Brunddragene, Lolland igen af Frank Overgaard Nielsen denne dag, så faktisk en fin dag for Lolland-Falster.

  7/8 lovede DMI og yr dårligt vejr fra kl 11 og frem ad resten af dagen, så for at prøve noget nyt, gav jeg Kroghage om formiddagen en chance hvor der jo er fundet pænt med daplidice gennem tiden og ikke mindst Jan's laodice fra 1997. Så en sandsynlig croceus som træk nord på, helt ude på spidsen. Så den på lang afstand, ca. 100 meter væk fra mig, så jeg fik desværre aldrig set den ordentligt og godt nok til at skrive den i bogen, men en croceus var det jo nok. Ellers satte den lovede regn ind hurtigt som "planmæssigt", og så var det ellers slut hernede for denne gang.

  Alt i alt ikke noget imponerende indtræk for primo august, trods gunstige forhold, som dog gav lidt hyale, croceus og machaon i beskedent antal samt altså Danmarks første daplidice siden august 2013.

  1: Brunlig Perlemorsommerfugl, B. selene: 4/8 - 2015, Hyldtofte Østersøbad
  2: Sort Ildfugl, L. tityrus: 6/8 - 2015, Gedesby Strand
  3: Gul Høsommerfugl, C. hyale: 6/8 - 2015, Bøtø Strand
   selenehyldtofte.jpg
   tityrusboto682015.jpg
   hyalebøtø.jpg
 1.  
  ..Vil rigtig-rigtig gerne prøve at forstå, hvad 'trash-arter' ér og hvorfor der blandt ledende lepidopterologer/sommerfuglefolk - hen ad vejen -er et standende ´behov´for, at klistre denne etikette på særligt visse arter af dagsommerfugle?

  Jeg ved jo ikke så meget om hvad der foregår og hvordan tankegangene ér - men jég mener bestemt ikke at kende til etiketten 'trash-arter' hverken blandt fuglefolket (og der er jo immervæk temmelig mange flere arter fugle at vælge imellem end dagsommerfugle) eller folk der kigger på pattedyr, padder og krybdyr, biller, planter, fisk etc.....eller 'naturoplevelser generelt'´ for den sags skyld...

  ...'trash-arter', det klinger umiddelbart rigtig rigtig dårligt i mine øren...! Men måske jeg bare misforstår...?

  Som jeg oplever det, uden på allermindste måde at være expert mht de yderst få - og særdeles nemt bestemmelige dagsommerfuglearter der er i DK - og ejheller værende mørkemands-talsmand for den videre udvikling - ser det dog alligevel ud for mig - somom at dét der ...eventuelt...måtte være socalled 'trash' idag, måske ikke er det imorgen!
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime9 Jan 2016 ændret
   
  Hej John,

  Helt kort: Jeg skrev det var "trash" fordi det er ikke lige er selene, aglaja og tityrus jeg kigger efter i august på diget. Anførte det med " ", fordi det er jo faktisk er ret gode arter (især tityrus) og derfor er mærkeligt at kalde det trash, men man bliver ret "træt" af dem og andre når man går dernede flere dage i træk og håber på sjældne trækdyr. Det skal i øvrigt siges at jeg kører intensivt på alle 3 arter hver sæson, så jeg er nu meget glad for dem. Så...naturligvis er det ikke trash-arter, som jo derimod er kedelige kålere og randøjer som jeg godt tør sætte under denne kategori. Hvis du ikke kunne lide ordet, kunne jeg da sagtens kalde det noget andet, måske "det sædvanlige" som nok lyder pænere i folks ører.

  vh Emil Bjerregård
 2.  
  Hej Emil,

  Når du nu så tydeligt beskriver hvad det er du egentlig er ude efter på dine raids (de egentlige specialiteter) og ovenikøbet skriver "trash" i anførselstegn, så synes jeg ikke der er noget der kan misforstås.
  Jeg har nu ikke hørt begrebet før anvendt om sommerfugle, men hvorfor ikke ;-)

  Mange hilsner,
  Erik
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime10 Jan 2016
   
  Og dejligt at I får lagt jeres turreferater op her i vinteren. Det varmer.
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime10 Jan 2016
   
  Det var i hvert fald ikke meningen at det skulle misforstås, men nu burde det være klart nok hvad jeg mente.

  Ja Martin, det er nok meget godt der også sker andre ting på diverse forummer end indsamlingsdebatten. I øvrigt varmer det også med tanke på at der kun ca. 2 måneder til sæson-start igen selvom det virkelig er koldt derude lige nu :)
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime10 Jan 2016 ændret
   
  Hvis I er nået til enighed om hvorvidt selene/aglaja/tityrus på Bøtø skal kaldes "trash" eller "det sædvanlige", vil jeg lige fortsætte med rapporterne ;)

  2/8: Midtsjælland

  For lige at tage en stille og rolig dag uden for lange cykeldistancer, faldt dagens "geografiske valg" på Bidstrupskovene syd for Hvalsø. Skønt stort skovkompleks med mange velplejede enge. Startede i Hundemosen i Hejede Overdrev, hvor 1 Brunlig Perlemorsommerfugl (selene) og mindst 25 Skovperlemorsommerfugl (adippe) sås. Fortsatte derefter på Ellesøengen (ligeledes Hejede Overdrev), hvor 1 selene, 6 Engperlemorsommerfugl (ino), 4 adippe og 3 Dukatsommerfugl (virgaureae) sås. På vej videre mod Ravnsholte Skov gjorde jeg holdt ved Bol Bager Mose i Hejede Overdrev, hvor endnu en adippe sås. Første besøgte skoveng i Ravnsholte Skov blev Smuldmosen. Her sås 1 ino og 15 adippe, og på Kildeengen 15 ino, 1 adippe og 2 virgaureae. Fortsatte derefter til Rønnesømose i Avnstrup Skov, før jeg - tilbage i Ravnsholte Skov - afsluttede turen i Yssemose, som var sidste besøgte lokalitet denne dag. I Rønnesømose sås 1 ino og 1 adippe, i Yssemose kun 1 ino.

  1: Hundemosen, Hejede Overdrev d. 2/8 2015
  2: Ellesøengen, Hejede Overdrev d. 2/8 2015
  3. Smuldmosen, Ravnsholte Skov d. 2/8 2015
   hundemosen2.august.jpg
   ellesøengen2.augsut.jpg
   smuldmosen2.august.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime10 Jan 2016 ændret
   
  1: Kildeengen, Ravnsholte Skov d. 2/8 2015
  2: Rønnesømose, Avnstrup Skov d. 2/8 2015
  3: Yssemose, Ravnsholte Skov d. 22/6 2014
   kildeengen2.august.jpg
   rønnesømosen2-august.jpg
   yssemose_ravnsholteskov1.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime10 Jan 2016
   
  Meget godt med nogle virgaureae i Bidstrup-skovene. Har ikke set den dér siden 2013. Ikke en art der skal undervurderes, men som man virkelig burde tage og køre mere på i 2016. Det bliver sgu nok den "nye" hippothoe.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime10 Jan 2016
   
  Ja, absolut. Men den har vel allerede status af hippothoe anno 1993. I hvert fald på Sjælland. I 2013 havde virgaureae endnu 4 bestande i min kommune; Troldbakke (Vinderød), Vinderød Skov, Arrenakke og Portbakke (Hundested). Nu er den kun tilbage ved Portbakke, hvor bestanden endda næsten er udryddet som følge af nybyggeri, så det går virkelig hurtigt med den art.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime10 Jan 2016 ændret
   
  3/8: Cykeltur på Stevns

  Valgte denne dag at fokusere på Skovperlemorsommerfugl (adippe) i skovene nord- og nordvest for Faxe. Ikke det helt store "rush" nogle af stederne, men fik da observeret hvad jeg håbede på. Første lokalitet blev Løkketykke, hvor en enkelt adippe sås i en lille rydning med kærtidsler, brændenælder, grøfter og store kvasbunker af afsavede, indtørrede og stikkende grene overalt. Klassisk sydsjællandsk adippelokalitet, hvor man egentlig ikke har lyst til at rende for meget rundt... Næste stop blev i naboskoven Kirkeby Skov. I en stor rydning sås kortvarigt en nektarsugende adippe, før den fløj ad h til. I Åstrup Skov sås desværre ingenting, heller ikke hvor jeg i 2014 så adippe. Dagens sidste stop blev i Nyskov/Turebylund nord for Dalby. Her sås 2 adippe tæt op ad Freerslev Å, som løber lige forbi en stor rydning i skoven.

  1: Løkketykke d. 3/8 2015
  2: Kirkeskov d. 3/8 2015
  3. Nyskov/Turebylund d. 3/8 2015
   løkketykke3.august.jpg
   kirkeskov3.august.jpg
   nyskov3.august.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime10 Jan 2016 ændret
   
  12/8: EJ

  Efter jeg var kommet hjem fra Lolland-Falster d. 7 august havde jeg nok i dagene efter spildt lidt for meget tid på lucernemarker (især Stevns), så nu måtte det være tid til at komme på tur til det jyske. Målet var Kommabredpande, H. comma. Der var en del lokaliteter i Østjylland at vælge i mellem, men valget faldt på Groest Hede & Søhalegård Plantage grundet transportmæssige årsager. En-dagsture til Jylland tager jo en del tid når man skal både frem og tilbage. Startede inde i plantagen, men så desværre ikke comma den halve times tid jeg brugte der, på trods af jeg i 2014 så flere dyr. Fortsatte videre herfra til Groest Hede, som var fokuslokaliteten denne dag. Her var comma anderledes talrig, noterede >50, og jeg kunne sikkert have set flere hvis jeg gad (og kunne) bruge mere tid på lokaliteten. Det blev også til 2 pænt slidte aglaja, 1 træt idas og dejligt mange virgaureae. Efter mit besøg hér, tjekkede jeg på tilbagevejen lige Søhalegård Plantage én gang til. Udover de mange virgaureae jeg så på stedet, fik jeg omsider set en comma på denne lokalitet, selvom jeg måtte kæmpe lidt for den.

  1: Groest Hede, 12/8 - 2015
  2: Markperlemorsommerfugl, A. aglaja, 12/8 - 2015, Groest Hede
  3, 4 og 5: Kommabredpande, H. comma, 12/8 - 2015, Groest Hede
   groesthede2015.jpg
   aglajagroest.jpg
   commagroest.jpg
   commagroest2.jpg
   commagroest3.jpg
 3.  
  ..Iorden, Emil,:-))

  Skal se om jeg ik´kan finde lidt flere lokaliteter frem - hernedead - som I kan gÅ efter i 2016, :-)
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime10 Jan 2016
   
  Ja gør endelig det. Dine adippe, ino og selene lokaliteter dernede nyder vi godt af :)
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime11 Jan 2016 ændret
   
  13/8, 14/8 & 15/8: NEZ og LFM

  13/8 startede gymnasiet op igen, så måtte nøjes med en eftermiddagstur på Skansebakken med henblik på at få mine første Guldhale, T. betulae dette år. Ingen betulae sås det, men i stedet fik jeg da set 2 virgaureae og 1 iris. Fint med virgaureae som jeg ikke så i 2014 på Skansebakken.

  14/8 var jeg ligeledes på Skansebakken i Hillerød. Mødte dog ret hurtigt Bo Thyge Johansen som jeg faldt i snak med, så jeg fik ikke rigtigt obset så meget, og slet ikke set noget særligt. I 2014 og 2015 har Bo arbejdet for Hillerød Kommune med bl.a. plejeplaner for insektlivet i kommunen, herunder bl.a. gode dagsommerfugle som f.eks. Violetrandet Ildfugl ved Skansebakken og Isblåfugl ved Lykkesholm. Han har udarbejdet afhandlinger for både 2014 og 2015, som kan hentes direkte på Hillerød Kommune's hjemmeside hvis nogen skulle være interesserede.

  15/8 kørte jeg syd på til Lolland med bl.a. Lars Andersen. Her var målet høsommerfugle, som der var meldt nogle stykker af ved Brunddragene de senere dage. Nu var problemet jo så at det bare pissede ned nærmest hele dagen (stik mod vejrudsigten på DMI og yr), så vi havde ikke så meget at give os til. Vi hyggede os lidt ved Lyttesholm hvor Tubas Løkkegaard viste naturcenteret frem til os, der er under opbygning. Vi tog også et smut forbi Toreby hvor vi så en hel del larver af Kongelyshætteugle, S. lychnitis på en tilfældig mark. Ca. ved 16-tiden holdte regnvejret dog endelig op, og vi gav dermed Brunddragene én chance til. Da vi kom frem begyndte det også at klare op, hvilket hurtigt fik gang i flyningen af lidt Brunlig Perlemorsommerfugl, B. selene. Efter ca. et kvarters tid fandt vi omsider en Gul Høsommerfugl, C. hyale hun. Desværre var den rimmelig flyvsk så fik kun nogle dårlige billeder. Samtidig fik jeg også lige ødelagt mine bukser i løb efter hyalen efter jeg præsterede at gennemføre et "rullefald" fra diget og ned på stranden i min iver efter dyret, men trods alt fik mine medobservatører (og folk på stranden) da sig et godt grin.

  Foto: Gul Høsommerfugl, C. hyale, 15/8 - 2015, Brunddragene
   hyalelolland3.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime16 Jan 2016 ændret
   
  4/8: Sydfalster

  Startede i Gedser by med at gå østpå mod odden, derefter nordpå. I løbet af de næste 8 timer bevægede jeg mig langsomt nordpå via diget, og gjorde følgende observationer undervejs på vejen fra Gedser Odde til Marielyst Strand (så underligt nok ingen "spændende" arter før jeg nåede Bøtø):

  Bøtø Strand: 2 Brunlig Perlemorsommerfugl (selene), 1 Markperlemorsommerfugl (aglaja), 4 Sort Ildfugl (tityrus).

  Marielyst Strand: Underligt nok kun samme 3 arter, og akkurat samme antal.

  5/8: Sydfalster (igen)

  Tog den samme tur som dagen før; Startede på gåben fra Gedser by østpå til Gedser Odde, og derfra mange kilometer nordpå op ad diget. Dagen forinden, da jeg var kommet hjem fra Falster, opdagede jeg at en Grønbroget Kålsommerfugl (daphlidice) samme dag var blevet meldt med fotodokumentation fra Birkemose lige syd for sommerhusområdet ved Gedesby. Nu ligger landet sådan at jeg endnu ikke havde set daphlidice I Danmark (sammen med polychloros/Kirsebærtakvinge er det den eneste nogenlunde "mulige" art jeg mangler at se herhjemme), hvilket har været en drøm siden jeg startede med denne interesse for 7 år siden. Lidt irriterende når man havde rendt rundt i netop det samme lille område i hele 2 timer dagen forinden netop i forsøget på at finde arten. Da jeg så kom derned igen, var jeg så desperat for at finde den, at jeg fandt frem til præcis de samme blomster på grusvejen, kræet var blevet fotograferet af Frank Overgaard på dagen forinden (kunne sammenligne med hans foto). Desværre fandt jeg ingen daphlidice i området, og besluttede derfor at gennemgå klitrækken for at kigge efter arten omkring dens foderplante Strandsennep. Eftersom der var flere påtrængende nøgne tyskere end normalt, droppede jeg dog hurtigt idéen og smuttede ind på diget igen, hvor jeg blev resten af dagen indtil jeg nåede Marielyst Strand. Desværre sås ingen daphlidice, og jeg mangler derfor fortsat at se arten i Danmark. Dagens observationer:

  Gedesby Strand: 1 Argusblåfugl (argus), 2 tityrus, 1 selene, 1 aglaja.
  Bøtø Strand: 3 selene.
  Marielyst Strand: 2 selene.

  Billede: Gedesby Strand (ved Birkemose) d. 5/8 2015
   gedesbystrand4.august.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime17 Jan 2016 ændret
   
  17/8 - 21/8: NEZ

  Brugte hverdagene denne uge på at køre lidt Guldhale, T. betulae i mit lokalområde i Hillerød, hvor den er temmelig almindelig og udbredt. Fik følgende observationer ud af det:

  17/8: Salpetermosen, 1 eks.
  18/8: Salpetermosen, 1 eks.
  20/8: Skansebakken, 3 eks.
  21/8: Skansebakken 5 eks., Salpetermosen 2 eks. og Holmene 1 eks.

  Foto: Guldhale, T. betulae, Salpetermosen, 21/8 - 2015
   betulaesalpter.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime17 Jan 2016 ændret
   
  22/8: LFM

  Endelig var det blevet lørdag, hvilket betød at jeg endnu en gang måtte til det sydlige Lolland for at se efter lidt træk. Som nævnt tidligere var der jo meldt en del Gul Høsommerfugl, C. hyale og Orange Høsommerfugl, C. croceus dernede, og havde også selv haft en hyale d. 15/8 ved Brunddragene. Således valgte jeg at gå på digevejen fra Rødbyhavn til Brunddragene, og retur igen. Desværre var det meste af selve diget blevet slået på stort set hele strækningen, så flyvningen hernede på selve diget var meget begrænset. Brugte i stedet derfor en del tid i baglandet (primært omkring Hyldtofte Fæland), hvilket gav en enkelt croceus som jeg fik mange elendige flugtbilleder af. Da jeg endelig var nået frem til Brunddragene som var hovedmålet for denne dag, var det desværre blevet ret sent, men fandt dog alligevel en enkelt hyale han som jeg desværre ikke nåede at få noget foto af da jeg skræmte dæn væk. På tilbageturen mod Rødbyhavn, fandt jeg endnu en hyale ved Hyldtofte Østersøbad, nøjagtig samme sted som dagens croceus, men ej heller denne fik jeg nogle skud af da mit kamera selvfølgelig var deffekt på dette tidspunkt. Typisk.

  Resten af sæsonen bød ikke på ret meget mere, udover lidt flere betulae i lokalen, så hermed er dette mit sidste turrelaterede indlæg i denne tråd. En fin sæson der gav 67 arter dagsommerfugle i Danmark, hvoraf jeg nåede det meste af det jeg skulle selvom vejret ikke lige var med én altid.

  (Skod)foto: Orange Høsommerfugl, C. croceus: Hyldtofte Østersøbad, 22/8 - 2015
   croceuslfm.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime17 Jan 2016 ændret
   
  6/8: Midtjylland

  Måtte selvfølgelig lige over i det jyske for at kigge lidt på Kommabredpande (comma) inden skolestart. Blev i Skanderborg hentet af Mathias Holm, hvorefter det gik østpå til Rørbæk Sø, hvor Groest Hede var den første besøgte lokalitet. Allerede på gåturen fra parkeringspladsen gennem Søhalegård Plantage til heden, sås ca. 20 Foranderlig Blåfugl, 50 Dukatsommerfugl (virgaureae) og 15 Skråstregbredpande (sylvestris). Vel fremme ved Groest Hede, startede vi med at tjekke en dyb men smal kreaturgræsset slugt i områdets sydlige del. Overalt sås comma flyve i antal, et utroligt syn når man i forvejen kun havde set arten meget fåtalligt ved Glatved Strand. Vi bevægede os derefter nordpå, ind på selve heden og endte til sidst efter en times tid ved udgangspunktet; den kreaturgræssede slugt. Vi opgjorde det sete antal comma for hele området til ca. 150 (alle nyklækkede) men der har formentlig været i tusindvis på hele Groest Hede. Udover comma sås også 30 idas, over 100 virgaureae og 25 sylvestris. Efter Groest Hede fortsatte vi sydpå til området omkring Stampemølle. Her sås 1 comma, 5 idas, 40 virgaureae, 15 sylvestris og 1 Markperlemorsommerfugl (aglaja). Vi kørte derfra nordpå til Kongsø Hede ved Bryrup. Her sås 1 Argusblåfugl (argus), 15 idas, 25 virgaureae og 5 sylvestris. På hjemvejen kom vi forbi Sønderhalemosen i Nørre Arritskov. Sønderhalemosen er en af Danmarks ca. 20 sidste ægte højmoser (betegnelsen højmose må endelig ikke forveksles med de andre sphagnummosetyper som overgagsfattigkær og ekstremfattigkær ("hængesække") som der er mange af i Danmark, og som fejlagtigt ofte kaldes højmoser), og som i hvert fald i 1992 hvor den senest er blevet besøgt af en lepidopterolog, endnu havde bestande af både Bølleblåfugl (optilete), Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris) og Moserandøje (tullia). Spændende at se denne lokalitet, selvom det var lidt for sent at bevæge sig ud på mosefladen for at kigge efter disse arter. På stien omkring mosen sås 5 virgaureae og 3 sylvestris.

  1: Søhalegård Plantage d. 6/8 2015
  2: Groest Hede (arealet hvor comma var meget talrig) d. 6/8 2015
  3: Groest Hede d. 6/8 2015
   søhalegårdplantage6.august.jpg
   groesthede6.august_1.jpg
   groesthede6.august_2.jpg
 4.  
  Kære Magnus og Emil,

  Stor stor tak til jer for jeres fantastiske indsats i 2015! Det har været en stor fornøjelse at læse jeres rapporter (og kigge billeder), om end flere af dem indeholder yderst bekymrende meldinger. Det står vitterlig sløjt til derude. Vi kan kun håbe, at sommeren 2016 bliver bedre end den forgangne.
  Løst regnet har I tilsammen tilbragt 160 dage på tur i perioden 3. april til 26. august 2015. Det er blevet til ca. 500 observationer af fokusarter - og her er nul-meldinger ikke talt med. Det er altså ret enestående - og svært at overgå i år ;-)
  Keep up the good work!

  På bestyrelsens vegne,
  Erik
 5.  
  Hej Erik Steen,
  Støtter foreningen drengene, rejse-økonomisk - igen i 2016??
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime21 Jan 2016
   
  Hej Erik,

  Tak for din pæne kommentar. Nu må vi se hvad 2016 byder på, men hvis bare vejret bliver en anelse bedre (der skal jo ikke ret meget til...) burde det sagtens kunne overgås.

  vh Emil
 6.  
  Hej John,

  Ja, vi fortsætter på samme vilkår som i 2015. Det blev bl.a. meddelt på vore generalforsamling i aftes.

  Mvh.,
  Erik
 7.  
  ..smukt initiativ foreningen har taget. Godt gået!
 8.  
  Takker...
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime24 Jan 2016
   
  Hej Erik - mange tak :) Nu må vi jo så se hvad 2016 bringer - både af nye bestande og af bestande der er forsvundet siden sidste år. Der skal nok nok være et par stykker rundt omkring med de sørgelige optællinger Emil og jeg regelmæssigt gjorde sidste år...
  Jeg får lige smidt de 0-obser som giver mening ind i Bugbase. Når det kommer til stykket, er de jo desværre lige så vigtige som de positive meldinger.