Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime31 Dec 2016
   
  Inden vi rammer ind i det nye år, synes jeg det lige er på sin plads med en lille opsamling for året der er gået, hvad angår de sjældneste danske dagsommerfugle. Opsamlingen er baseret på observationer fra Bugbase, Naturbasen, DOFbasen og Birdcall.

  Svalehale, Papilio machaon

  2016 har været et historisk godt år for arten. Et voldsomt stort træk af arten ramte landet i ultimo maj-primo juni, grundet hedebølge og vedvarende østlige vinde. Det store træk kan sammenlignes lidt med 1992, hvor den samme vejrsituation satte gang i et nogenlunde tilsvarende stort træk af arten. Arten er observeret i perioden 12/5 - 23/8. Der er samlet set fundet 27 voksne eksemplarer af arten, men hertil skal der nok regnes en del gengangere, især i Skagen. Det antages derfor at snarere er tale om 23 voksne eksemplarer af arten. Ud af disse er hele 15 eksemplarer observeret i perioden 31/5 - 9/6. De bedste hotspots for arten plejer at være Nordjylland, Læsø og Anholt, og dette bærer årets observationer også præg af. 14 ud af de 23 voksne eksemplarer er netop fundet i denne region. De resterende observationer stammer fra Djursland, Midtjylland, Vestsjælland, Nordsjælland, Sydsjælland og Falster. Udover de mange voksne eksemplarer, er der også fundet (minimum!) 11 æg og 6 larver ved Gentofte Sø samt en enkelt larve ved Hodsager Plantage i Vestjylland.

  Fransk Bredpande, Pyrgus armoricanus

  Arten har haft en fremragende registreringsår, eftersom arten er blevet registreret på hele 8 vestsjællandske lokaliteter i 2016: Vindekilde (Røsnæs), Horsedalen (Røsnæs), Kongstrup (Røsnæs), Havnemark (Asnæs), Eskebjerg Vesterlyng, Kaldred Kær, Saltbæk Vig og Store Vrøj. Observationsperioden strækker sig fra 7/5 - 8/9. Det er en glædelig konstatering, at arten er registreret langt mere talrigt end forventet ved Kongstrup, hvor der maksimalt er observeret 35 eks. pr. obs, d. 25/5. Bestanden her har ellers være meget spinkel her de senere år. Det har længe været en kendt antagelse at Horsedalen var landets bedste bestand, men den maksimale forekomst i år af arten stammer fra Eskebjerg Vesterlyng, hvor 127. eks. blev optalt d. 28/7. Bestandene ved Kaldred Kær, Saltbæk Vig og Store Vrøj, har også vist sig at være overraskende stabile, hvor hhv. 15 eks., 17 eks., og 22 eks. er blevet observeret på lokaliteterne d. 11/8.

  Spejlbredpande, Heteropterus morpheus

  I 2016 er arten desværre kun fundet på sin kernelokalitet ved Bøtø Plantage, i perioden 5/7 – 21/7. Lokaliteten vurderes at være i kraftig tilgroning, og bestanden virker også markant decimeret. Der er maksimalt observeret 11 eksemplarer pr. obs, hhv. d. 10/7 & 14/7. Arten er blevet forgæves eftersøgt ved Teglskov på det nordøstlige Falster, hvor arten ikke er set siden 2014. Om der fortsat er liv i den hemmelige population på Lolland, skal være uvist. Arten bør eftersøges på nye lokaliteter i 2017 på Lolland, Falster og Møn.

  Sortplettet Bredpande, Carterocephalus silvicola

  Det lader desværre til at 2016 har været en dårlig sæson for silvicola, men dette er dog ikke uventet, grundet artens tilbagegang de senere år. Arten er blevet observeret i perioden 22/5 – 5/6, hvor der maksimalt er observeret 4 eksemplarer pr. obs, hhv. d. 22/5 & d. 3/6. Især er det bekymrende at der kun er observeret 4 hunner, og her er gengangere ikke medregnet. Arten er eftersøgt forgæves på de gammelkendte lokaliteter ved Hydeskov & Hamborg Skov. På begge lokaliteter er arten eftersøgt af flere omgange siden de ”sidste” dyr blev set i 2010. Da arten er svær at eftersøge, bør det dog ikke opgives, at arten fortsat findes i disse skove. Udover fundene fra Søholt Storskov, er der også fundet et enkelt eksemplar i Favrsted Skov d. 5/6. Det formodes at arten er i overhængende fare for at forsvinde fra landet, inden for en kort årrække.

  Grønbroget Kålsommerfugl, Pontia edusa

  2016 blev bestemt ikke noget stort år for arten, men dog blev der alligevel observeret 2 eksemplarer af arten, begge hanner. De 2 fund blev gjort ved Bøtø Strand, hhv. d. 17/8 og d. 19/8. Arten har været meget sjælden i Danmark siden 2013, hvor der under indeværende periode kun er fundet 5 eksemplarer i landet, alle på Det Falsterske Dige.

  Orange Høsommerfugl, Colias croceus

  Arten har haft et(efter de senere års standarder) ganske normalt år, hvor croceus er observeret i perioden 23/7 - 15/9. De fleste husker nok bedst den store forekomst ved Knuthenlund på Lolland, hvor der maksimalt blev observeret 30 eks. d. 24/8. Dette er den største forekomst af arten på én lokalitet, siden invasionen i 2009, hvor arten optrådte i lignende antal på mange lokaliteter. Arten er i alt fundet på 7 forskellige lokaliteter på Sydsjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Sønderjylland

  Gul Høsommerfugl, Colias hyale

  Det har været et usædvanligt godt år for Colias hyale. 2016 har ca. været på niveau med det gode hyale-år 2003, dog ikke helt på 1999-niveau. Arten er observeret i perioden 16/7 - 18/9. Der er maksimalt observeret 25 eks. pr. obs, hhv. d. 23/7 på Møn & 6/8 ved Knuthenlund på Lolland. Arten er i alt fundet på 22 forskellige lokaliteter i Nordsjælland, Sydsjælland, Bogø, Lolland, Falster, Møn, Bornholm, Ærø og Vestjylland.

  Sortplettet Blåfugl, Maculinea arion

  Arten vurderes at have haft et særdeles godt år, på artens eneste lokalitet ved Høvblege på Møn. Flyvetiden begyndte uhyre tidligt i år. Allerede d. 3/6 var arten på vingerne, og fløj frem til 20/7. D. 20/6 er der optalt 60 eks. på lokaliteten, hvilket er den bedste optælling på lokaliteten siden 2010. Bestanden må altså formodes fortsat at være stabil.

  Sortbrun Blåfugl, Aricia artaxerxes

  2016 ser ud til at være et ganske normalt år for artaxerxes. Observationsperioden strækker sig fra 11/6 - 20/7, og er samlet set observeret på følgende 4 lokaliteter: Skiveren, Vester Tversted, Tannisby Strand og Tornby Strand. Der er maksimalt observeret 29 eks. d. 3/7 ved Tornby Strand. Selvom arten ikke er observeret i år ved Kjul Strand, Nørlev Strand og Mårup Strand, må det forventes at arten fortsat forekommer disse steder.

  Sort Ildfugl, Lycaena tityrus

  Artens status er uforandret, da tityrus fortsat forekommer over hele strækningen fra Sildestrup Strand til Birkemose på Det Falsterske Dige. Desuden lever arten stadig i bedste velgående ved Bøtø Plantage & Bøtø Nor. Arten er observeret i perioden 12/5 - 19/8, og der er maksimalt observeret 17 eks. d. 27/5 ved Bøtø Strand.

  Rødlig Perlemorsommerfugl, Boloria euphrosyne

  Det har bestemt ikke været noget godt år for Boloria euphrosyne i Danmark. Arten er observeret i perioden 12/5 – 31/5, og blot blevet observeret på følgende 5 lokaliteter: Store Bøgeskov (Midtsjælland), Søholt Storskov (Lolland), Hovedskov (Falster), Mellemskoven (Falster) og Corselitze Østerskov (Falster). Arten er desværre ikke genfundet, trods eftersøgning, ved Favrsted Skov og Hydeskov på Lolland, hvor arten ellers forekom i 2015. Maksimale forekomster på de 5 lokaliteter arten er observeret på lyder: Store Bøgeskov 24 eks. d. 28/5, Søholt Storskov 15 eks. d. 22/5, Hovedskov 12 eks. d. 22/5, Mellemskoven 1 eks. d. 24/5 og Corselitze Østerskov 2 eks. hhv. d. 19/5 & d. 22/5. Arten bør eftersøges mere intensivt på nye og gammelkendte lokaliteter i 2017 på Midt- og Sydsjælland samt Sydhavsøerne.

  Østlig Takvinge, Nymphalis xanthomelas

  Efter to historiske år for arten i 2014 og 2015, var arten igen meget fåtallig i 2016. Således er kun 4 eksemplarer blevet meldt ind: 1 eks. Brødeskov (Nordsjælland) 9/4, 1 eks. Flintinge Byskov (Lolland) 11/4 og 2 eks. Søborg (Nordsjælland) 20/4.

  Ilia, Apatura ilia

  Arten findes fortsat kun(så vidt vides) i Pinseskoven på Vestamager, selvom man må forvente at arten burde kunne etablere sig andre steder i det østlige Danmark. Især med tanke på artens ekspansion siden 2011, hvor arten også er fundet på flere lokaliteter i Sverige. Bestanden på Vestamager er fortsat stabil. Arten er observeret i perioden 28/6 - 1/8, og der er maksimalt observeret 15 eks. pr. obs, d. 1/7. Ilia bør fortsat eftersøges på Sjælland, Sydhavsøerne og ikke mindst Bornholm.

  Samlet set er der i 2016 fundet 69 til 70 dagsommerfugle i Danmark, alt efter om man tæller den udsatte Mørk Pletvinge, Melitaea diamina med. De fleste vil nok huske året for de mange Svalehaler i maj-juni. Til gengæld lykkedes det ingen at genfinde Stor Ildfugl, Lycaena dispar på Bornholm, trods grundig eftersøgning. Denne liste rummer kun de 13 sjældneste dagsommerfugle, men man kunne selvfølgelig godt have taget arter med som f.eks. Gråbåndet Bredpande, Kommabredpande, Ensianblåfugl, Skovperlemorsommerfugl, Engperlemorsommerfugl, Brun Pletvinge og Hedepletvinge, som alle kommer i anden række. Dem blev der dog ikke plads til denne gang. Godt nytår, og lad os håbe på et spændende 2017!
   euphrosynesøholt3.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime31 Dec 2016
   
 1.  
  Godt indlæg Emil, og vi ser frem til en ny sæson i 2017. Godt Nytår Lars Andersen
  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime6 Feb 2017
   
  Hej Emil (og Magnus)
  Lidt forsinket, men alligevel:
  Endnu en gang stor tak for jeres flotte indsats i den forgange sommer, og tak for denne fine oversigt. Jeres ihærdighed og deraf indsamlede viden er særdeles værdifuld og vigtig i forskellige sammenhænge.
  Hilsen Per
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime7 Feb 2017
   
  Hej Per,

  Tak for din kommentar. I 2017 vil der for vores vedkommende, være yderligere fokus på eftersøgninger af fokusarterne i hele landet, samt koordinerede eftersøgninger af bl.a. Enghvidvinge og Slåensommerfugl, som måske ikke er helt umulige at genfinde.

  Mvh. Emil