Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime7 Mar 2018 ændret
   
  Der er tilmeldt følgende indlæg til om søndagen på Entomologisk Årsmøde d. 17-18/3:
  • European Moth Night 2017 v. Erik Steen Larsen?
  • Præsentation af en ugle ny for Danmark, Spodoptera cilium, v. Carsten Hviid?
  • Beretning fra Entomologisk Fagudvalg v. Per Stadel Nielsen
  • Bøtøskoven v. Bjarne Skule: Den danske Naturfond købte sidste forår den nordlige halvdel af Bøtøskoven, der nu er blevet til naturpark. Der er sket meget i løbet af 2017 og arbejdets sidste dele er nu ved at være færdiggjort. Bjarne vil ridse forløbet op og fokusere på fremtiden og på vores mulighed for at byde ind i processen.
  • Lys og lamper v. Bjarne Skule: Vi bruger lys til at fange natsommerfugle med - og der sker hele tiden nyt - så hvad skal vi være opmærksomme på?
   Bjarne vil sammenfatte indholdet og fokusere på: Lyssammensætningen - er alle lamper lige gode til alting? Om vi bruger lamperne optimalt? Strømforbruget, holdbarheden, tilgængeligheden - kviksølvlamperne er på vej til helt at være ude og prisen for de forskellige muligheder
  • Data i Bugbase v. Per Stadel Nielsen.

  Desuden viser Peder Skou en temaudstilling om de europæiske arter af målerslægten Peribatodes samt Peribatodes powelli fra Marocco.


  Alle nyheder