Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forladen bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Vore medlemmer kan frit deltage i Entomologisk Forenings møder, som afholdes på Zoologisk Museum, København, for oplysninger om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.


Forår - Sommer 2019: Ekskursioner, bioblitzer og andre arrangementer. Foreningen er medarrangør af en ekskursion til Heatherhill til sommer sammen med DN og Naturstyrelsen samt af en lys- og sukkerlokningsaften på Vestvolden ved Rødovre også sammen med DN. Hold øje med denne hjemmeside, hvor disse og andre arrangementer hen over sommeren vil blive annonceret og præciseret.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen: 4/4 - 12/9 -


4/4-2019: Dagsommerfugleundersøgelser på Ulvshale og Bøtø Nor

Kristian Graubæk kommer og fortæller om en undersøgelse af udvalgte arter af dagsommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor. Undersøgelsen blev udført af Naturstyrelsen Storstrøm på deres arealer med Kristian som inventør. Han vil gennemgå arternes nuværende udbredelse, samt hvor de burde være, baseret på udbredelsen af egnede larveværtsplanter.

Derudover vil han komme ind på den nuværende drift af arealerne og fremtidsperspektiverne. Der vil blive vist godt med biotopbilleder og oversigtskort. Link til rapporten om dagsommerfugle på Ulvshale og Bøtø Nor.


12/9-2019: Sommerens oplevelser

Efterårssæsonens første møde er dette traditionelle, hvor vi deler sommerens oplevelser, store som små, med hinanden som optakt til vintersæsonens møderække.
Deltag med en enkelt kasse eller en god historie fra 2019-sæsonen.

Til sidens top