Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og man må kun holde i max 15 minutter! Kommer du regelmæssigt til vore møder, kan du evt. få en elektronisk tilladelse, ellers skal du have en engangstilladelse når du kommer til mødet. Henvend dig til vores formand pr. mail eller ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Nyhed: Nu kan du tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Entomologisk Forenings møder starter 19.30, indgang fra Zoologisk Museums hovedindgang. For detaljer om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.

Mødedatoer: 26/10 - 31/10 - 7/11 - 9/11 - 23/11 - 7/12 - 11/1 - 25/1 - 8/2 - 22/2 - 17/3 -

26/10-2017: Viklerslægterne Pammene, Cydia og Dichrorampha

Eivind Palm kommer og fortæller om ovenstående viklerslægter Pammene, Cydia og Dichrorampha. Han vil fortælle om udseende, kendetegn, levevis og alt muligt andet.
Foredraget er tidligere afholdt i Åarhus-foreningen, og nu er det endelig Lepidopterologisk forenings tur til at få øst af Eivinds viden på området. Hvis nogen har UFO'er med til mødet, prøver vi også at sætte navne på dem.


31/10-2017: Bestemmelsesaften med særligt fokus på bestemmelse af tovinger

Tirsdag d. 31. oktober vil der være bestemmelsesaften i Entomologisk Forening med særligt fokus på bestemmelse af tovinger.
Walther Gritsch, Thomas Pape og David Bille Byriel vil være til stede med kyndig hjælp og vejledning til artsbestemmelse af tovinger. Har du selv nogle dyr liggende, er du hjertelig velkommen til at medbringe disse, men der vil også være mulighed for at låne nogle øve-insekter, hvis du ikke lige selv har nogle tovinger liggende i skuffen.
Vil man hellere bestemme andre leddyrgrupper, er man selvfølgelig også meget velkommen til dette. Der vil være stereolupper og enkelte opslagsværker til rådighed. Tilmelding er ikke nødvendig.
Det vil være muligt at købe øl og vand.
Sted og tid: Universitetsparken 15, bygning 3, 3. sal. Tirsdag d. 31. oktober kl. 18.30-21.30
For hvem: Arrangementet er for alle og ikke-medlemmer er også meget velkomne. Du behøver ikke at have erfaring med at artsbestemme tovinger.


7/11-2017: Entomologisk Forening. Stankelben i urørt og forstligt drevet skov ved David Byriel

Ophør af skovdrift er et middel til at fremme biodiversiteten i danske skove, men der mangler viden om effekten hos en lang række organismegrupper. Stankelben udgør en arts- og talrig gruppe i europæiske skove, og spiller dermed en vigtig rolle i nedbryderkæden samt fødenettet. Som led i et større biodiversitetsprojekt er stankelbendiversiteten blevet sammenlignet i syv skovområder på Østsjælland med urørte og forstligt drevne parceller. Formålet har været at besvare, hvordan skovdrift påvirker diversiteten og artssammensætningen af stankelben. Derudover er der blevet indsamlet en række struktur- og miljøparametre i skovene, som giver os et unikt indblik i stankelbens økologi.
Entomologisk Forenings møder afholdes i konferencelokalet på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. Adgang sker via kælderindgangen under Museets hovedindgang. Dørene vil være åbne fra 19.15 til 19.30. Hvis I ankommer efter 19:30 kan I ringe til Philip (27142046) for at blive lukket ind.


9/11-2017: Plantegaller - et fascinerende naturfænomen

Simon Haarder kommer og fortæller om galler.
Mange naturinteresserede kender til bedeguargalhvepsens prangende røde tentakel-strukturer på roser og kan måske også nikke genkende til de store skudspids-rosetter på pil forårsaget af en lille myggelarve. Men hvordan fremkommer disse deformationer? Hvor udbredte er de, og hvilke organismer kan fremkalde dem? Der vil blive givet en indføring i de mange galledannende organismegrupper, krydret med eksempler på gallernes imponerende morfologiske diversitet. Et udvalg af galler medtages til nærmere inspektion efter foredraget.


23/11-2017: Marokko – et af de få tilgængelige lande i Nordafrika

Carsten Hviid fortæller om sine fire ture til Marokko og viser billeder.
Knud Larsen, Ole Karsholt og Danny Nilsson har på skift deltaget i turene. Der vises også dyr fra turene.


7/12-2017: Julemøde - årets bankobegivenhed

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af plader. Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden. Foreningen byder på kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser. Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.
Bemærk: vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


11/1-2018: Årets billeder

Medlemmerne viser billeder fra 2017-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet.
Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.


25/1-2018: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant.
  6. Valg af formand. Christian Videnkjær er villig til genvalg.
  7. Valg af redaktør. Arne Viborg er villig til genvalg.
  8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde underskrevet senest 14 dage før generalforsamlingen altså senest 10. januar.


8/2-2018: Michael Kavin: Kvantitative analysemetoder og sommerfugle

Michael Kavin vil gennem tal, grafer, kort og Bugbase fortælle om forskellige analysemetoder i forhold til sommerfugle samt specifikt om hvordan, det er gået med natsommerfuglene i Danmark fra 1995 til 2015.


22/2-2018: Knud Larsen: Ekspedition til Liberia

Knud Larsen vil fortælle samt vise billeder og dyr fra hans første ekspedition til det vestafrikanske land Liberia, hvortil han rejste tre uger i maj-juni 2017 sammen med Michael Ochse fra Tyskland. Det var en ekspedition, hvor alt, der kunne gå galt, gik galt samt lidt til, men alligevel en fantastisk rejse. Liberia er en ung nation og et af de fattigste lande i Afrika med en nyere historie med frihedsbevægelse, borgerkrig af den helt grusomme slags, Ebola og Afrikas første kvindelige præsident samt en ufattelig imødekommende befolkning. Turen gik til landsbyen Kumgbo 200 km inde i Gola Forest på grænsen til Sierra Leone, som er Vestafrikas sidste store ”uberørte” regnskov, hvor det regner mellem tre og fem meter om året. I landsbyen midt i skoven er man 10 timers kørsel fra nærmeste telefonforbindelse. Knud vil fortælle om livet i landsbyen, sociale relationer, kampen for at overleve og bloddiamanter.
I den anden halvdel af sit foredrag vil vi blive præsenteret for nogle nye arter for videnskaben. Det er arter fra den meget specielle og ældste underfamilie af Tortricidae nemlig Chlidanotinae. Vi vil høre om deres levevis, udbredelse og slægtskabsforhold. Desuden vil det indsamlede materiale fra turen blive vist med fokus på den store artsdiversitet, der findes i området.


17/3-2018: Entomologisk Årsmøde i København 17-18. marts 2018

Lepidopterologisk Forening er denne gang vært for årsmødet 2018, som afholdes i lokaler i den tidligere Avedørelejr. Der er let adgang pr. bil via motorvejsnettet, og på det overfor liggende vandrerhjem "Belægningen" kan overnatning bookes.
Mere om Årsmødet følger på vores hjemmeside og i mødeprogrammet.

Til sidens top