Potentielle nye danske dagsommerfuglearter

(Uddrag)

Af Martin Bjerg , Lillegårdsvej 11, 3450 Allerød

En af de mere ultimative oplevelser for en dansk dagsommerfugleinteresseret må være at opdage en ny dansk dagsommerfugl. Desværre er det de færreste forundt, da der gennem tiderne kun er beskrevet 96 arter fra Danmark. I de sidste år har vi dog fået et ganske stort antal nye arter, nemlig art nummer 93 Argynnis laodice Pall. (østlig perlemorsommerfugl) i 1986 og helt usædvanligt to nye arter indenfor samme år, nemlig art nummer 94 Iphiclides podalirius L., (sydeuropæisk svalehale) og Melanargia galathea L., (galathea) begge i 1997. Art nummer 96, Leptidea reali Reissinger, (enghvidvinge) er lidt speciel, da den er beskrevet som dansk i 1999, efter at være blevet udskilt som selvstændig art fra Leptidea sinapis L., (skovhvidvinge). Før disse fire arter skal vi helt tilbage til 1957 for at finde art nummer 92, nemlig Glaucopsyche alexis Poda, (kløverblåfugl). Nedenfor vil jeg give et bud på de arter, som kandiderer til at blive de næste nye arter for Danmark. Flere af disse bud skal ses med meget optimistiske briller, men det skader jo aldrig at have dem i tankerne, når man går rundt derude.
argiades.jpg (12255 bytes) Nogle gode bud på blåfugle Mit bedste bud på den næste danske art må nok blive blåfuglen Everes argiades Pall. Denne art opfører sig i enkelte klimatisk gunstige år som træksommerfugl, der fra sine faste lokaliteter i Mellemeuropa flyver nordpå til Østersøkysten, enkelte år som fx i 1999 så langt nordpå som til Finland, hvor den endda enkelte steder regnes for fastboende, hvad den også gør på Gotland. Specielt i 2000 har arten optrådt i antal i Finland i to generationer efter en kraftig indflyvning i 1999.
dorylas.jpg (15218 bytes) En tredje blåfugleart med en lignende udbredelse i det sydøstlige Sverige er Polyommatus dorylas D.& S. Denne kunne også være en mulig tilflyver til Bornholm, hvor den dog vil have langt sværere ved at finde lokaliteter, der kan tilfredsstille dens biotopskrav. Den er bundet til tørre, sandede og især meget varme lokaliteter, med god bestand af værtsplanterne Anthyllis vulnearia, (rundbælg) og Meliotus, (stenkløver). Lokaliteterne i Sverige deler den ofte med Cupido minimus Fsl. (dværgblåfugl). P. dorylas kan forveksles med Polyommatus amandus Schn. (isblåfugl) der dog kun er kendt fra Bornholm i få eksemplarer.
En fjerde art, dog noget mindre sandsynlig end de tre førstnævnte er Meleageria coridon Poda. Denne art findes syd for os op til en afstande af 3-400 kilometer fra Østersøen, men som strejfer enkelte år helt op til Østersøkysten. Den er en typisk kontinental og meget varmekrævende art, som nok ikke vil have chancer i Danmark, med mindre drivhuseffekten eller noget andet ændrer vores klima mod det varmere. Lokaliteten er tørre, varme blomsterrige bakker og andre lignende udyrkede arealer, som gerne må være kalkrige. Dens værtsplante er Hippocrepis comosa, (hesteskokløver), som ikke findes som vildtvoksende i Danmark. Så med denne art må vi nok, i allerheldigste tilfælde, stille os tilfreds en enkelt tilfældig strejfer.
lycaon.jpg (13193 bytes) En enkelt mulig randøje Hvis man skulle møde en sommerfugl, der minder om en lille mørk Maniola jurtina L. (græsrandøje) i landets sydlige dele, kunne man være heldig at være stødt på landets første eksemplar af Hyponephele lycaeon Rott. Arten er udbredt langs det meste af Østersøkysten især de østlige dele, dog er den i tilbagegang de fleste steder. Den er et udpræget kontinentalt og varmekrævende dyr, så sandsynlighederne for at se den i Danmark er nok ikke store, men man burde tage og checke alle små jurtina-hanner man møder på de sydlige øer. Man kunne jo være heldig.
Som den sidste art, men ikke den kedeligste, vil jeg foreslå Apatura ilia D.& S. Denne art, som minder meget om Apatura iris F. (iris) findes i ganske gode bestande lige syd for os fx i Polen, dog ikke helt ud til Østersøkysten, men fortrinsvis i de indre varme egne, som har et mere kontinentalt præget klima.

Arter tæt på Danmark

Der er flere arter, hvis udbredelse går ret tæt på Danmark, men som det alligevel er usandsynligt, at vi nogensinde får at se. Som eksempel nedenstående tre arter, som alle findes ret tæt på Danmark, men som på grund af deres meget lokalitetsbundne adfærd næppe vil nå os. Pletvingen Melitaea aurelia Nick. findes flere steder op til Østersøkysten, dog i meget begrænsede bestande. Men når man kender pletvingernes normale spredningsformåen, må det nok indrømmes, at der er særdeles usandsynligt at vi får den at se i Danmark

eunomia.jpg (16445 bytes) Endnu art af samme skuffe er Boloria eunomia Esp. Denne findes både nord og sydøst for Danmark, men af samme grund som aurelia bliver den diskvalificeret.
dia.jpg (19009 bytes) Der findes endnu en Boloria-art ganske tæt på os, nemlig Boloria dia L. Den findes op til Østersøkysten flere steder lige sydøst for os. Den er dog fanget som strejfer i både Holland, Belgien og Nordtyskland, og der er betydelig kortere til Danmark end til Holland og Belgien, fra dens faste bestande i Europa, så med dia skal man måske aldrig sige aldrig.