Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime18 Jun 2015 ændret
   
  Andetsteds kører der åbenbart den sædvanlige diskussion om indsamling, denne gang om larver af østlig takvinge V. xanthomelas.
  Det er derfor på sin plads, at sætte tingene i perspektiv:
  Jeg har kun kendskab til en fundet koloni af larver, ca. 150 på en pilebusk i en mose. Larverne havde afløvet grenene, og var på vej ned i vandet, for at søge nyt foder. Finderen tog derfor, stående i vand til knæene, beskedne 15-20 larver, som derved blev reddet fra druknedøden, med henblik på klækning og senere frisættelse.
  Jeg var så heldig at få overdraget 7 af disse larver til fotografering og nærmere studie.
  Det skulle vise sig at blive både interessant og tankevækkende!
  Larverne blev placeret på en lille levende pil i et bur som blev sat i haven under naturlige temperaturforhold. Allerede næste morgen lå 5 af larverne på bunden og så meget elendige, nærmest slatne, og døde ud. Jeg formodede, at det kunne skyldes de lave nattemperaturer, så larverne blev samlet op, og pilen med larverne blev sat indendørs i et vindue med lidt sol. Stadig var de 5 larver meget træge, og ville ikke rigtig æde af foderet, og næste dag kunne jeg se årsagen: Larverne var angrebet af bakteriesygdommen Bacillus thuringensis (som dræber millionvis af larver) tydeligvis på grund af kulden og den megen regn i maj og juni, se billedet Jeg har nu et lille håb om, at 2 af larverne overlever, men sandsynligvis dør disse også, da sygdommen er meget smitsom.
  Det er således meget tydeligt for mig, at xanthomelas som larve er en meget varmekrævende art, det er derfor, den er en kontinental art fra områder med meget forårssol, og den hører ikke hjemme i et land som Danmark, hvor det ofte er både koldt og regnfuldt i forsommeren. Det samme gælder fx V. antiopa., og hvis eller nogen har været i felten i stedet for at sidde og hakke i en computer, og har lagt mærke til det, så finder man i øjeblikket kun meget få kolonier af I, io og V, urticae, samme årsag, det er for koldt og vådt for larverne, der dør af sygdom.
  Med mere end 30 års erfaring med klækninger og studie af sommerfuglene og deres larver, tør jeg godt spå, at der bliver yderst få xanthomelas til sommer, og det skyldes altså ikke samlere. Vores vejr spiller en afgørende rolle for vores sommerfuglebestande. Og forsommeren 2015 har altså ikke just været på sommerfuglenes side.
  Og for at pointere at ikke alt kan læres bare ved fotografering: Var der ikke blevet indsamlet nogle få af disse larver, så havde vi aldrig kunnet gøre ovenstående iagttagelse og dermed få en fornuftig forklaring, hvis der ikke kommer ret mange xanthomelas på vingerne i sommeren 2015.
  Men jeg vil da håbe, at min spådom bliver gjort til skamme!
  Hilsen Per Stadel
  (som altså, sammen med flere andre, har været involveret i bevarelsen af vore sommerfugle i mere end 40 år)
   nymp_xan_L_BT.jpg
 1.  
  For dumt at nogen kan have ondt af, at der samles nogle Xanthomelas-larver.. I øvrig lyder det desværre rigtigt. Øv for en møgsommer vi har..
 2.  
  Men alligevel pudsigt de har klaret sig så længe. I min quiz om sommerfugleåret 2015 indgår netop spørgsmålet om hvor mange xanthomelas der bliver spottet efter 1/7.
  Men når arten har fået fat i det sydøstligste Sverige er der da stadig håb (og i Pinseskoven).
 3.  
  Egentlig havde jeg forventet, at arten nærmest blev almindelig i DK. Men en forsommer som denne er det absolut sidste, vi havde brug for, hvis den forventning skulle opfyldes. Men man kan da stadig håbe, ja..
  • CommentAuthortaxodium
  • CommentTime18 Jun 2015
   
  Sobert, velargumenteret, videnskabeligt og flot svar Per. Lad det være inspiration til andre bloggere.
  Kenneth Jensen
  • CommentAuthorNaturalist
  • CommentTime22 Jun 2015 ændret
   
  Hej allesammen, der er fundet Østlige takvinge larver flere steder i det østlige DK. Men pga. eventyret i Børstingerød Mose bliver obs af larvefund ikke meldt ud. De findes udover på Gråpil også på Seljepil. Der er set fuldvoksne larver i dag, og der findes stadig larver i næstsidste stadie. Så jeg regner med nyklækkede individer omkring d. 11 til 12 juli. Hilsen Lars Andersen

  P.S. her en larve set i Blekinge d. 20 juni 2015.
   leps156668ff.jpg
 4.  
  Nu flyver der Østlige Takvinger rundt i det østlige danmark, den første blev set d. 7 juli, og her d. 14 juli en på pil der væsker.
   lep158265f.jpg
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime15 Jul 2015
   
  Ja lad os se, hvad det kan blive til. De bør vel med det her forår og tilhørende "sommer" komme lidt senere end sidste år. Har ikke haft nogle på mine havesnore endnu.