Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  Nu hvor observationssiden er lukket ned, må jeg jo ty til forummet her, for at kunne beskrive mine ture under registreringsprojektet af dagsommerfugle i samarbejde med bestyrelsen. Udvalgte fokusarter er udpeget til at "køre på" i forbindelse med projektet, og derfor fokuseres der også primært på disse i de følgende indlæg. Arterne er:

  Fransk Bredpande (Pyrgus armoricanus)
  Spættet Bredpande (Pyrgus malvae)
  Sortplettet Bredpande (Carterocephalus silvicola)
  Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)
  Skovperlemorsommerfugl (Argynnis adippe)
  Markperlemorsommerfugl (Argynnis aglaja)
  Engperlemorsommerfugl (Brenthis ino)
  Moseperlemorsommerfugl (Boloria aquilonaris)
  Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne)
  Brunlig Perlemorsommerfugl (Boloria selene)
  Grøn Busksommerfugl (Callophrys rubi)
  Violetrandet Ildfugl (Lycaena hippothoe)
  Isblåfugl (Polyommatus amandus)
  Bølleblåfugl (Agriades optilete)
  Argusblåfugl (Plebejus argus)
  Foranderlig Blåfugl (Plebejus idas)

  Arterne er udvalgt grundet deres sjældenhed i registreringsområdet, som er Sjælland og Lolland-Falster-Møn.

  Al transport foregår i øvrigt via. bus, tog og cykel, hvilket desværre begrænser antallet af besøgte lokaliteter pr. dag en del.
  Eventuelle spørgsmål og/eller kommentarer er meget velkomne :)

  Mvh.,
  Magnus
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  22/6:
  Efter samme dag (læs: nat) at være hjemvendt fra Jylland, måtte jeg lige på en "let" og lidt mindre udmattende tur i Nordsjælland. Startede i Lille Lyngby Mose nord for Skævinge, hvor 2 Isblåfugl (amandus) sås. Tog derefter videre til Allerød Sø, hvor det lykkedes at støve en enkelt han af Violetrandet Ildfugl (hippothoe) op i ret kedeligt vejr. Sluttede turen af i Lyngby Åmose med en nyklækket han af Bølleblåfugl (optilete).

  Øverst hippothoe's ene flyveområde ved Allerød Sø, taget d. 30/5 2014. I midten amandus' flyvested i Lille Lyngby Mose d. 27/6 2014. Nederst optilete's flyvested (den østlige åbne moseflade) i Lyngby Åmose d. 12/6 2015.
   allerødsø.jpg
   lillelyngbymose.jpg
   lyngbyåmose12juni15.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015
   
  23/6: Tur med Emil Bjerregård på Hornsherred.
  Startede på Skovsøgård Overdrev ved Kulhuse, hvor bl.a. Knud Bech og Erling Krabbe sidste år fandt Engblåfugl (semiargus), Isblåfugl (amandus) og Violetrandet Ildfugl (hippothoe). Emil fandt efter noget tid et par hippothoe ud til Kulhusevej, senere dukkede også en Argusblåfugl (argus) op. For sidstnævnte, er det en ny lokalitet på Sjælland. I øvrigt fløj der også en del Spiris striata rundt omkring.

  Næste sted var så den offentligt tilgængelige østlige del af Jægerspris Skydeterræn. Nu er det gode semiargus- og amandussted jo blevet til en kornmark, så der skulle pludselig lidt mere til for at finde dyrene. Alligevel lykkedes det at finde én semiargus, 3 hanner af amandus og 10 argus. I øvrigt kun hanner af samtlige 3 arter.

  Fra skydeterrænet gik det videre til Ny Krogstrup Mose nord for Skibby, hvor undertegnede sidste år fandt en ny sjællandsk bestand af Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris). Kun en enkelt grim Grøn Busksommerfugl (rubi) blev det til, aquilonaris var åbenbart endnu ikke startet med flyvningen på denne lokalitet, på daværende tidspunkt. I det hele taget lader det til at den starter senere på Sjælland end på Fyn og i Jylland. Men Fyn (2 af de 4 tilbageværende) og Jylland har jo også flere indlandsbestande af denne art, mens de sidste 3 sjællandske alle ligger ud til kysten (Skidendam ud til Øresund, Kirkemosen ud til Isefjorden og Ny Krogstrup Mose lige mellem Roskilde Fjord og Isefjorden), hvor temperaturen som udgangspunkt er lidt koldere.

  Sidste sted på turen var Kirkemosen i Ryegård Dyrehave. Heller ikke dér var aquilonaris startet på daværende tidspunkt. En trøst var dog 2 Bølleblåfugl (optilete), som fløj rundt i den sene eftermiddagssol.

  Skovsøgård Overdrev d. 23/6 2015:
   skovsøgårdoverdrev.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  25/6: Tur med Emil Bjerregård i Nordsjælland.

  Kun to lokaliteter nået, grundet ringe vejr (næsten konstant overskyet). Startede dagen i Lyngby Åmose med 2 hanner af Bølleblåfugl (optilete). Næste sted var Allerød Sø, hvor der desværre ikke sås Violetrandet Ildfugl (hippothoe), da de få solhuller i skyerne var for kortvarige. Tog derefter videre til Krogenlund Mose sydøst for Slangerup, efter Isblåfugl (amandus). Vejret var dog stadig for dårlig, og vi så derfor desværre ikke arten.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  26/6: Igen tur med Emil Bjerregård i Nordsjælland.

  Startede med Stenholts Indelukke i den sydlige del af Gribskov. Hestene på Odderdamsengene har næsten græsset alt ned (især mjødurten), men der findes heldigvis et lille areal med meget mjødurt bag hegnet, som de ikke kan komme til. Her opretholder Engperlemorsommerfugl (ino) en lille bestand, selvom den vist ikke kan klare sig på så begrænset et areal meget længere. Vi var der meget tidligt på dagen, men alligevel lykkedes det at se en enkelt ino flyve afsted i et splitsekund, før den var væk igen.

  Næste lokalitet blev så de fredede lyngbakker "Rusland" ved Hornbæk. Her sås 7 hanner af Argusblåfugl (argus), men desværre ingen Foranderlig Blåfugl (idas).

  Tog derfra videre østpå til Skidendam. Ingen aquilonaris. Sluttede dagen med mere uheld på Værløse Flyvestation, hvor ingen Violetrandet Ildfugl sås, selvom den endnu har en fin bestand der.

  Øverst: Indhegningen på Odderdamsengene i Stenholts Indelukke 26/6 2015, hvor ino flyver. I midten: Den del af "Rusland" hvor argus flyver, 26/6 2015. Nederst: Skidendam d. 15/5 2015.
   stenholtsindelukke.jpg
   rusland26juni15.jpg
   skidendam15juni15.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  28/6
  En stille og rolig dag på Melby Overdrev. 10 Argusblåfugl (argus) og 3 Foranderlig Blåfugl (idas) blev det til.


  Melby Overdrev d. 28/6 2015:
   melbyoverdrev28juni15.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  29/6: Sydsjælland.

  Startede ved 10-tiden i Holmegårds Mose i ret sløjt vejr. Var der kun i en times tid, men nåede alligevel af se over 70 Moserandøje (tullia), 40 Bølleblåfugl (optilete) og 10 Forandelig Blåfugl (idas), samt 5 Brunlig Perlemorsommerfugl (selene) på et Kærtidsel-domineret areal op til Fensmark Skov på gåturen tilbage til cyklen. Begyndte derefter at cykle videre nordpå mod Torpe Mose, men imidlertid syntes min efterhånden ret medtagne cykel lige at jeg skulle en tur ned på asfalten på vejen derhen. De næste to timer i Torpe Mose blev derfor meget underholdende, idet hundredsvis af blod-tiltrukne små fluer og klæger sværmede omkring de mange nyerhvervede åbne sår på mine arme og ben, og satte sig til at suge løs hvis jeg bare stod stille i få sekunder. Ikke destro mindre lykkedes det dog at finde mindst 35 Engperlemorsommerfugl (ino) og 2 Isblåfugl (amandus) på lokaliteten, der (bortset fra de mange klamme tovingede kryb) er ret skøn, med store orkidé-fulde rigkærsområder og mere næringsfattige kæruld-dominerede fattigkærspartier.

  Fra Torpe Mose var der kun 11 kilometers cykling til landsbyen Ulstrup ved Glumsø. Eigil Plöger har i 2006 meldt ino fra Ulstrup, som ny lokalitet på Sydsjælland. Ingen havde set den siden, så jeg måtte naturligvis lige tjekke op på lokaliteten, når jeg alligevel var så tæt på. Gennem lidt "detektivarbejde" nåede jeg frem til at det præcise fundsted måtte være Kåremose lige nordøst for byen. Og det var det så også. Ca. 15 ino sås flyvende i det overskyede eftermiddagsvejr midt i mosen, hvor ejerne (der tydeligvis var jægere) havde holdt mosen åben ved vegetationsslåning, hvilket dog nok ikke ligefrem var for ino's skyld.

  Øverst: Holmegårds Mose d. 29/6 2015. I midten: Torpe Mose d. 29/6 2015. Nederst Kåremose d. 29/6 2015.
   holmegårdsmose29juni15.jpg
   torpemose29juni15_1.jpg
   kåremose29juni15.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime20 Jul 2015 ændret
   
  30/6: Hornsherred.

  Nåede lige en tur på Hornsherred, før min længe planlagte Sverigetur begyndte dagen efter. Startede på Jægerspris Skydeterræn (øst) som det første sted, hvor jeg ret hurtigt mødte ornitologen Kim Duus, der også var på lokaliteten for at kigge på dagsommerfugle. Det lykkedes os sammen at finde en Engblåfugl (semiargus), mindst 35 Isblåfugl (amandus), 2 Argusblåfugl (argus), 3 Violetrandet Ildfugl (hippothoe), samt årets første Markperlemorsommerfugl (aglaja). Dertil også en enkelt Spiris striata. Efterfølgende tog vi sammen videre sydpå til Ny Krogstrup Mose, hvor Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris) stadig ikke var starten på flyvningen, men hvor en enkelt Grøn Busksommerfugl (rubi sås). Sluttede turen af i Kirkemosen, Ryegård Dyrehave, hvor 2 helt nyklækkede aquilonaris og 5 Bølleblåfugl (optilete) sås.

  Øverst: Jægerspris Skydeterræn d. 30/6 2015. Nederst: Kirkemosen d. 30/6 2015.
   jægersprisskydeterræn30juni15.jpg
   kirkemosen30juni15.jpg
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime21 Jul 2015
   
  Godt gået Magnus. Sært år tidsmæssigt; næsten som det var i gamle dage. Men vi har ligesom vænnet os til de tidlige datoer for arterne. Stadig er der jo ikke gang i de store takvinger. Io'erne er stadig store larver. Vel kun lige c-album der er startet. Men så bliver sæsonen jo forhåbentlig lang. Fortsat go' vind. Tænk hvis du fik taget kørekort.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime21 Jul 2015
   
  Hej Martin - tak skal du have. Nu får jeg en væsentligt bedre elevløn fra august af, så kørekortet skal skam nok komme inden foråret :)
  Ja underligt år. Nu gik man lige og glædede sig til 2015, her i efteråret, og så bliver vejret bare ****. Men det er da heldigvis stadig muligt at se noget, de fleste dage. Men synes nu der er meget godt gang i takvingerne allerede nu. Urticae er blevet rigtig talrig, men jeg ser også spredte io og c-album rundt omkring, samt ok mange flotte - tydeligvis danskklækkede - atalanta. Også mindst én friskklækket xanthomelas, så de er da også begyndt at dukke op.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015 ændret
   
  Et lille sidespring. Tog 1.-5. juli en klassisk Sverigetur med Kasper Nyberg, med mange timers kørsel hver dag, masser af sjældne dagsommerfugle, overnatning i det fri, milliarder af vanvidsdrivende mitter ("knott") og masser af akavede og mislykkede forsøg på at konversere med de lokale ved indkøb i supermarkederne. Startede meget tidligt om morgenen på den første dag med at tage toget fra Nørreport til Helsingør, hvorfra jeg sammen med Kasper tog færgen til Helsingborg. Fra færgehavnen skulle vi så slæbe og bære vores ikke helt lette oppakning nogle km. til biludlejeren. Ikke helt let at komme over Landborgen (højderyg i Helsingborg by) når man slæber på så mange kilo. Vel ankommet til biludlejeren Avis, kørte vi så nordpå i vores dyre og yderst luksuriøse udlejede svenske Volkswagen stationcar. Efter en 4-5 timer nåede vi Grönkullen 2 km. sydvest for Kristdala i det nordlige Småland. Målet var Pyrgus alveus, som jeg kendte fra lokaliteten efter også at have været der sidste år. Vi så ret mange. I hvert fald mindst 15. Dertil også ok mange maera, sinapis/juvernica og arcania samt en enkelt mulig palaeno (som jo er sjove arter for en dansker) , udover "skidtdyr" som crataegi, aglaja, selene, athalia, amandus og semiargus.
  Kørte efter Grönkullen videre til Sadelmakartorpet ved Bjärka-Säby, lige syd for Linköping i Östergötland. Også et sted jeg kendte fra sidste år. Her findes en af de bedste (og sidste) bestande af randøjen Lopinga achine i Sverige. I dag findes den i Sverige kun i to separate udbredelsesområder, på Gotland og omkring Linköping, hvor det er underarten suecica der flyver. I den blandede løvskov (primært eg) med buskvegetation af hassel, sås achine flyve i antal, der har i hvert fald været langt over hundred. Den 3. individ-talrigeste melding fra Sverige i de sidste 15 år. De store randøjer var simpelthen overalt, siddende højt oppe i egetræerne eller i skyggen på hasselbuskene, jagende rundt med hinanden, eller sløvt "hoppende" nede blandt vegetationen. En skøn oplevelse. Vi overnattede i en plantageskov på østsiden af Vättern, i umiddelbar nærhed af Motala. Da det begyndte at blive mørkt, kunne man tydeligt mærke på sig selv, hvorfor man aldrig ser svenskere ude om aftenen. Mitterne var over det hele. Vi fandt dog hurtigt frem til at en gang pors på bålet var nogenlunde effektivt til at holde de blodsugende småkryb væk.
  Næste dag kørte vi vestpå, ind i Västergötland, til den sydlige ende af søen Viken (ikke langt fra Beateberg). På en lille næs ind i søen (Duvudde), optalte vi langs skovstien 10 relativt grimme Coenonympha hero. Fedt endelig at se denne drømmeart, selvom det ikke var på Midtsjælland ;)
  Kørte derefter videre nordpå til Lindesberg i Västmanland, hvor vi i Spångabäcken Naturreservat ved Munkhyttan fik opsporet ikke så få Euphydryas maturna og Euphydryas aurinia, hhv. ca. 60 og ca. 25. Udover de allestedsværende skidtarter som maera, sinapis/juvernica, og arcania, også en enkelt diamina (der findes 5 pletvinge-arter langs denne skovsti, samtlige 5 arter der er fundet i hele DK gennem tiden, hvilket siger en del om artsdiversiteten) og nogle euphrosyne, som vi (i løbet af turen) på daværende tidspunkt ellers kun havde set nogle timer tidligere ved hero-stedet. Efter en del mere eller mindre gode billeder af maturna, samt en samtale (ført af Kasper) med nogle svenske fotografer, slog vi telt op lige udenfor naturreservatet.

  På billederne ser man i øvrigt tydeligt, at mine lokalitetsbilleder næsten altid er taget med mobil, mens de fotograferede sommerfugle er med spejlreflekskamera ;)

  1. : Pyrgus alveus, Grönkullen, Kristdala, Småland, 1/7 2015.
  2. : Grönkullen, Kristdala, Småland, 1/7 2015.
  3. : Lopinga achine, Sadelmakartorpet, Linköping, Östergötland, 1/7 2015.
  4. : Sadelmakartorpet, Linköping, Östergötland, 1/7 2015.
   alveus2.jpg
   kristdala.jpg
   achine2015.jpg
   bjarka-saby.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015 ændret
   
  1. :Coenonympha hero, Duvudde ved Beateberg, Västergötland, 2/7 2015.
  2. :Coenonympha hero, Duvudde ved Beateberg, Västergötland, 2/7 2015.
  3. :Duvudde ved Beateberg, Västergötland, 2/7 2015.
   hero1.jpg
   hero2.jpg
   duvudde.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015 ændret
   
  1. : Euphydryas maturna, Spångabäckens Naturreservat, Lindesberg, Västmanland, 2/7 2015.
  2. : Euphydryas maturna, Spångabäckens Naturreservat, Lindesberg, Västmanland, 2/7 2015.
  3. : Euphydryas maturna, Spångabäckens Naturreservat, Lindesberg, Västmanland, 2/7 2015.
   maturna1.jpg
   maturna2.jpg
   maturna3.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015 ændret
   
  Euphydryas maturna, Spångabäckens Naturreservat, Lindesberg, Västmanland, 3/7 2015.
  Euphydryas maturna, Spångabäckens Naturreservat, Lindesberg, Västmanland, 3/7 2015.
  Spångabäckens Naturreservat, Lindesberg, Västmanland, 2/7 2015.
   maturna_1.jpg
   maturna_3.jpg
   munkhyttan.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015 ændret
   
  Fortsat: Næste morgen kunne vi så nyde morgenkaffen på en bænk, med aurinia og maturna sværmende omkring os, en totalt surrealistisk oplevelse. Vi fortsatte derefter til Fagersta, hvor vi på en halv-tilgroet overdrevsbakke ledte efter Melitaea britomartis, som er kendt derfra, og var set der dagen før af Lars Andersen, som vi mødte ved lokaliteten. Britomartis er vel nok Skandinaviens sjældneste fastlevende dagsommerfugl i dag, så lokaliteten er yderst beskyttet. Vi så kun én mulig, som desværre forsvandt inden vi fik billeder. Ellers en del diamina, Eumedonia eumedon og Aricia artaxerxes. Også i en nærliggende rydning, sås eumedon og diamina.
  Efterfølgende kørte vi lidt nordpå til højmosen Altflyten, der ligger ved søen St. Alten. Lige syd for søen, lykkedes det at se en enkelt Limenitis populi, på vejen mod mosen. I selve mosen fandt vi 10 Boloria eunomia, 1 Oeneis jutta, 1 Papilio machaon, og mange palaeno, aquilonaris, tullia og optilete, samt en enkelt rubi (dagsommerfuglen). Om aftenen var vi ved teltpladsen (som viste sig at ligge lige på grænsen til Dalarna) så slemt plaget af kvægmyg og mitter, at vi måtte søge tilflugt ved den førnævnte sø St. Alten, hvor der var så tilstrækkeligt meget vind at man kunne være i fred. En bonus hér, var muligheden for at tage bad i søen, samt en bålplads på bredden, hvor aftensmaden blev tilberedt.
  Næste morgen gik det meget tidligt afsted mod syd til den smålandske del af den svenske skærgård, hvor vi ved Loftahammar ville prøve lykken med Parnassius apollo. På vejen sås både machaon og populi. Vel fremme ved Loftahammer (efter en del timer), lykkedes det igen tilfældigt at opspore Lars, som med sit mindre danske selvskab også var kommet for at fotografere apollo. Lige før Lars ankom, fik Kasper og jeg hurtigt set en apollo komme flyvende, så forventningerne var høje. Efter noget tid uden flere sete apollo, gik vi dog tilbage til bilen, for at patruljere langs vejene på øerne. Hurtigt blev endnu en apollo spottet, og ikke lang tid efter fandt vi en indhegning ved en gård, hvor 3 forskellige hanner fløj rundt. Efter at have fået nogle gode billeder, blev Lars (som endnu ikke havde set den i denne omgang) ringet op, så han og de andre også havde en chance for at se arten denne dag. Det lykkedes så alligevel ikke, men vi havde endnu en han flyvende i vejgrøften 150 meter fra dem, da vi kørte hen mod dem, så det var skam ikke fordi de ikke havde chancen!
  Selvom det allerede var sent, besluttede vi os for at bruge resten af aftenen på at køre så langt sydpå, som vi gad, da den næste og sidste dag på turen skulle bruges i Skåne. Turens sidste lejrplads blev i en skovrydning lige udenfor Mönsterås, med aften-sværmende eghjorte og dugfriske ino, arcania og aglaja morgenen efter. Første besøgte sted på turens sidste dag blev Östra Strand ved Åhus, hvor 6 meget store Maculinea/Phengaris arion, fløj omkring. I en nærliggende grusgrav forsøgte vi os med Polyommatus dorylas som er kendt derfra, men det var åbenbart endnu for tidligt. I stedet sås Argynnis niobe og diamina (vist ny skånsk lokalitet for sidstnævnte). Tog derefter videre til Hunnerödsmossen mellem Skurup og Svedala. En meget flot og velplejet lokalitet, blandet hedemose og rigkær. Her sås 12 Maculinea/Phengaris alcon (som jo er endnu sjældnere i Sverige end i Danmark), 20 ino og mindst 30 diamina. Vi sluttede vores Sverige-cruise af sent om eftermiddagen i Åvarp Naturreservat i Söderåsen ved Helsingborg, med 10 ino og 5 nyklækkede Satyrium pruni.

  1. : Colias palaeno, St. Alten, Fagersta, Västmanland, 3/7 2015. Fundet om natten ved lejrpladsen.
  2. : Parnassius apollo, Lilla Askö, Loftahammar, Småland, 4/7 2015.
  3. : Lilla Askö, Loftahammar, Småland, 4/7 2015. Den lille indhegning, hvor flere apollo fløj rundt.
   palaeno.jpg
   apollo.jpg
   loftahammar.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015 ændret
   
  1. : Maculinea/Phengaris arion, Östra Strand, Åhus, Skåne, 5/7 2015.
  2. : Östra Strand, Åhus, Skåne, 5/7 2015.
  3. : Hunnerödsmossen, Skurup, Skåne, 5/7 2015.
  4. : Åvarp Naturreservat, Helsingborg, Skåne, 5/7 2015.
   arion2015.jpg
   hus.jpg
   hunnerødsmossen.jpg
   varp.jpg
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime27 Jul 2015
   
  Lyder som en dejlig tur. Fine kræ og billeder. Christian og jeg var i Sverige på samme tid, hvor vejret jo var fantastisk. Holdt os lidt længere vest og nord på sådan en "nu-kører-vi-bare-og-stopper-når-det-ser-godt-ud-tur". Fik også set hero på en tilfældig p-plads ved et supermarked v Torsby i Värmland. Vi endte oppe nær Fünæsdalen i Jämtland. Her var det mest interessante en masse friske helle, pandrose, centaureae. Ville gerne har set frigga, freija og lidt af de interessante randøjer, men det lykkedes ikke på sådan en smuttur. Og ja fluer, mitter og myg fik vi også set og mærket. Mest imponerende i Sverige er næsten antallet af arter og mængden af dyr, som flyver på helt normalt udseende lokaliteter. En tilfældig lille rydning med buske og træer langs en vej kan jo holde 25 arter, som de fleste er fåtallige, sjældne eller forsvundet fra Danmark. Hm.
   helle-SwedenFunäsdalenTannäs-040715-008Lep (Kopier).jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime27 Jul 2015
   
  Ja hm. Men svenskerne mærker jo også så godt som intet til ting som sprøjtegifte (i hvert fald i dag), fragmenteret natur og kvælstofnedfald. Men sådan har Danmark vel også set ud for en 2-3 hundred år siden, med arter som hero, diamina, ilicis, mnemosyne, sinapis osv. almindeligt forekommende, mens andre som maturna, tithonous, achine og ligea, der tilsyneladende alle endnu fandtes i Danmark i 1875-1895 nok allerede dengang har været enten meget eller relativt sjældne. Arter som arcania og athalia svarer vel nærmest til jurtina og hyperantus på Sjælland. Men stadig rart at opleve at de stadig "kan" i Sverige, selvom vi ikke kom lige så langt op som Jer. Især skønt at se arter som jutta og eunomia (der jo i allerhøjeste grad er ægte højmosearter), som jeg ikke havde oplevet tidligere. Kan mærke at jeg må derop igen næste år.
   eghjort.jpg
 1.  
  Jeps, det var sjovt at vi stødte på hinanden nogle gange i det svenske. Hilsan Lars
   leps156347a.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime14 Nov 2015 ændret
   
  Fortsat (efter nogle måneder):

  7/7: Rundt omkring i Nord- og Midtsjælland.

  Første tur hjemme i Danmark, efter den succesfulde Sverigetur. Valgte at fokusere på Hornsherred til at starte med, for så senere at tage videre derfra. Ugen tidligere havde jeg efterladt min cykel på Jægerspris Skydeterræn, så den måtte først hentes før jeg kunne komme ordentligt rundt. Da jeg nu alligevel var der, kunne jeg lige så godt se hvad der fløj rundt. Det blev til 2 Violetrandet Ildfugl (hippothoe), 10 Isblåfugl (amandus), 15 Argusblåfugl (argus) og 6 Markperlemorsommerfugl (aglaja) men desværre ingen Engblåfugl (semiargus).
  Tog derefter videre til Tørslev, beliggende 5 km sydøst for Jægerspris by. Sidste år blev en ny bestand af hippothoe fundet på lokaliteten, men da jeg selv senere den 1. juli samme år besøgte stedet, fandt jeg - udover hippothoe som jo allerede var kendt derfra - også en helt ny bestand af amandus. Desværre lykkedes det på denne tur ikke at genfinde amandus ved Tørslev, hvilket det heller ikke gjorde for Emil 2 dage tidligere (man må da håbe at arten ikke er forsvundet derfra). Det lykkedes dog at finde 3 hunner af hippothoe, så den er der da stadig.
  Fortsatte efter Tørslev videre sydpå til Koholm, hvor der ved østsiden af Koholm Mose blev fundet en lille bestand af aglaja i 2012. Desværre lykkedes det ikke at genfinde aglaja, men det er nu alligevel et flot og spændende område.
  Tog fra Koholm videre vestpå til Ny Krogstrup Mose, hvor jeg den 1/7 2014 fandt en ny sjællandsk bestand af Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris). Før jeg tog afsted til Sverige, var jeg flere gange i juni forbi Ny Krogstrup Mose, for også i år at optælle aquilonaris-bestanden på lokaliteten, men der var den desværre endnu ikke begyndt at flyve. Det var den dog heldigvis denne dag, hvor jeg på kort tid optalte 10 individer i fremragende vejr.
  Næste sted blev så Bidstrup-skovene syd for Hvalsø på Midtsjælland, hvor jeg gennemgik de forskellige naturplejede enge og moser i skovkomplekset. Startede i Hundemosen, hvor det blev til 1 Brunlig Perlemorsommerfugl (selene) og 5 Engperlemorsommerfugl (ino). Derefter 15 ino på Ellesøengen, 3 selene, 20 ino og 2 Skovperlemorsommerfugl (adippe) i Smuldmosen, 2 selene og 10 ino på Kildeengen, 10 ino og 1 adippe i Rønnesømose, og 20 selene, 50 ino og 1 adippe i Yssemose. Dertil også en enkelt ino på en tilfældig skovvej i det sydlige Ravnsholte Skov.
  På vej hjem var vejret stadig ganske fint, så selvom det var blevet ret sent på etermiddagen da min bus fra Roskilde nåede Slangerup, valgte jeg alligevel at stå af og fortsætte på min medbragte cykel til dagens andensidste destination, Krogenlund Mose mellem Buresø og Bastrup Sø, hvor det lykkedes at opspore 5 amandus, som næsten alle havde sat sig til hvile i græsset. Fortsatte derefter til den del af Mølleåen der ligger ved Farum Lillevang. Desværre uden at finde ino, som ellers var ganske let at finde der sidste år, men som fra i år af nok er på nippet til at forsvinde derfra, hvis det da på nuværende tidspunkt ikke allerede er sket.

  1: Tørslev d. 7/7 2015.
  2: Koholm (område øst for Koholm Mose) d. 7/7 2015.
  3: Ny Krogstrup Mose d. 7/7 2015.
  4: Krogenlund Mose d. 7/7 2015.
   tørslev_7.juli.jpg
   koholm_j.juli.jpg
   nkm_j.juli.jpg
   krogenlundmose_7.juli.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime14 Nov 2015 ændret
   
  10/7: Nordkysten.

  Startede i Karsemosen (Asserbo), hvor jeg på et lille lyngareal fandt bestande af både Argusblåfugl (argus) og Foranderlig Blåfugl (idas) sidste år. Denne gang lykkedes det dog kun at finde idas (3 individer). Tog derefter videre til Bølleljungen, hvor det blev til 2 argus og 5 idas. Næste sted var Tibirke Bakker, hvor 15 argus og 10 idas sås. Fortsatte til Heatherhill; her blev det til 4 argus og 2 idas. Ved Udsholt Strand blev det til 3 argus og 10 idas, og ved Smidstrup Strand sås 1 argus og 1 idas. Sluttede dagen af i Skidendam (Teglstrup Hegn) med 3 Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris).

  1: Hedearealet i Karsemosen, hvor idas og argus findes, d. 26/6 2014
  2: Tibirke Bakker d. 20/7 2014
  3: Udsholt Strand d. 30/6 2014
   karsemosen_26.juni2014.jpg
   tibirkebakker3.jpg
   udsholtstrand.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime14 Nov 2015 ændret
   
  11/7: Nordsjælland.

  Startede tidligt på morgenen i Holte, hvor det lykkedes af finde en enkelt Engperlemorsommerfugl (ino) på Degneengen i Kirkeskov, hvor en af artens sidste 4 nordsjællandske bestande holder til. Tog derefter videre til Bøllemosen i Jægersborg Hegn. Ingen Bølleblåfugle (optilete) set. Og jeg ved at flere andre forgæves har eftersøgt den på lokaliteten i år. I 2013 så jeg et enkelt individ i Bøllemosen, og i 2014 blot 2 (over adskillige eftersøgninger begge år), så det er desværre ingen overraskelse at optilete nu er fortid i Bøllemosen, hvilket jeg uden videre godt tør konstatere. Hvis bestanden i Allerød Sortemose også er forsvundet siden 2014, hvilket alt tyder på at den er, vil Bølleblåfugl på Øerne i så fald kun være at finde i Nybo Mose på Sydfyn, Holmegårds Mose på Sydsjælland, og Kirkemosen (Ryegård Dyrehave) og Lyngby Åmose i Nordsjælland. Det ville måske have reddet bestanden i Bøllemosen hvis der ikke var blevet pillet ved vandstanden for nogle år siden, og hvis mosen ikke havde været så let tilgængelig. Da jeg denne dag besøgte stedet, var hængesækken helt oppløjet og planterne nedtrampet fordi så mange folk havde gået der, og der lå affald overalt.
  Efter det sørgelige besøg i Bøllemosen, tog jeg videre til Baunesletten mellem Værløse by og Ryget, hvor 2 hunner af Violetrandet Ildfugl (hippothoe) sås. Ved Gretesholm nord for Farum Sortemose sås endnu en hippothoe. Sluttede dagen af ved Farum Lillevang, hvor jeg på engene langs Mølleåen forgæves eftersøgte ino. Jeg kan se at kun et enkelt individ er iagttaget der i år. Desværre tyder det jo på at ino måske allerede næste år - i Nordsjælland - kun findes i Stenholts Indelukke og Børstingerød Mose.

  1: Degneengen i Kirkeskov d. 11/7 2015
  2: Bøllemosen d. 11/7 2015
  3: Baunesletten d. 12/6 2015
  4: Gretesholm d. 11/7 2015
  5: Farum Lillevang i området omkring Mølleåen d. 11/7 2015
   degneengen_11.juli.jpg
   bøllemosen_11.juli.jpg
   baunesletten.jpg
   gretesholm_11.juli.jpg
   mølleåen_ved_hestetangshuse_11.juli.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime14 Nov 2015 ændret
   
  13/7: Møn.

  Efter en del timers kørsel med jeg ved ikke hvor mange busser og toge, kunne jeg i Stege ved 10-tiden endelig sætte mig op på min medbragte cykel, og fortsætte nordpå til Ulvshale, hvor jeg desværre ankom i ret sløjt vejr, som det også fremgår af lokalitetsbilledet. Ikke destro mindre lykkedes det dog alligevel - på hede/overdrevsarealet - at optælle 40 Foranderlig Blåfugl (idas), 1 Isblåfugl (amandus), 1 Brunlig Perlemorsommerfugl (selene) og 1 Hvid Admiral (camilla). På vej tilbage ad stien kom en underlig slidt blåfugl pludselig baskende. Da jeg stod ad cyklen for at kigge på den, viste det sig at være en amandus, og det samme gjorde yderligere 5 andre blåfugle som fløj rundt i nærheden. Det er vel egentlig lidt paradoksalt at finde 6 individer af en sjælden blåfugl på en helt almindelig, kedelig sti mellem en rørskov og en landbrugsmark, mens man på overdrevet med den meget høje naturkvalitet i nærheden kun ser en enkelt.
  Efter Ulvshale cyklede jeg videre til Høvblege på den modsatte side af Møn. Til at starte med var vejret ret sløjt ligesom på Ulvshale, men efterhånden trak skyerne så småt væk og insekterne begyndte at blive aktive. 24 Sortplettet Blåfugl (arion) og adskillige Zygaena purpuralis optaltes, før den lange hjemrejse til Frederiksværk påbegyndtes.

  1: Ulvshale d. 13/7 2015
  2: Høvblege d. 13/7 2015
  3: Sortplettet Blåfugl (Maculinea/Phengaris arion), Høvblege d. 13/7 2015
   ulvshale_13.juli.jpg
   høvblege_13.juli.jpg
   arion_høvblege_13.juli.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime14 Nov 2015
   
  Dejlige indlæg, dejlige billeder. Nej, det ser bestemt ikke godt ud for optilete heroppe. Har også været både i Allerød Sortemose og Bøllemosen og set nul og nix, selvom det sidste år lykkedes at set optilete på begge lokaliteter. Og nej, ser heller ikke godt ud for ino heroppe. Tror kun der er set 2 i Farum, meget ved Degneengen og desuden underligt fåtallig i Stenholts Indelukke, hvor jeg heller ikke tror en meter på den overlever ret meget længere. Tror kun i Børstingerød Mose arten vil have overlevet om 5-10 år, som i så fald vil være sidste levested for arten i Nordsjælland til den tid. Men sådan er der så meget...dog dejligt med de mange arion på Høvblege :)

  Ellers har jeg jo været stort set samme steder, men kan være jeg smider noget op i morgen.
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime14 Nov 2015
   
  ...og der skulle selvfølgelig stå meget FÅ ved Degneengen. Talte du ikke 3 ex en dag?
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime14 Nov 2015
   
  Synes virkelig også 2015 har været en stram sæson mht. arternes tilbagegang. Ingen optilete i Allerød Sortemose og Bøllemosen, aquilonaris er fortsat kritisk fåtallig i Skidendam og Kirkemosen i forhold til for nogle år siden, ingen amandus i Staslunde og ved Tørslev, ingen rubi på Ulkestrup Lyng og i Verup Mose og den er nærmest også væk fra Nørresø og Fandens Hul, ingen aglaja ved Ølsted Rundebakke og Koholm Mose, morpheus er blevet fåtallig i Bøtø Plantage og er nok væk fra Teglskov, ino er i Nordsjælland kun nogenlunde talrig i Børstingerød Mose og semiargus har det skidt på skydeterrænet. Det var sgu noget lettere sidste år...

  Men ja, smid lige nogle indlæg op :)
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime14 Nov 2015
   
  Jo, 0 eks. en dag, 1 en anden dag og 3 den sidste gang. Det er ikke godt...
 2.  
  Godt gået Magnus og Emil, i har sandeligt været mange steder i det danske landskab på mange lokaliteter for at se på sommerfugle. Her fra vores tur d. 2 maj i Ulkestrup Lyng tæt på Store Åmose Å.
   dan154696a2.jpg
 3.  
  Deprimerende (men yderst vigtig) læsning... Der er da nok at tage fat på, hvis man mangler truede arter at pleje :-(

  Har ino's lokalitet i Stenholt ændret karakter? Jeg kan huske I sidste år beskrev, at heste græssede lokaliteten væk og at stort set alle de ino I så fløj udenfor indhegningen.
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime15 Nov 2015
   
  Ja det er korrekt at ino kun fløj i et begrænset område i Stenholts Indelukke efter hestene havde ødelagt resten af lokaliteten, men også her er der næsten ikke flere ino tilbage, hvor der i år kun er set 4-5 dyr, hvilket ikke er meget sammenlignet med bare sidste år da arten fortsat var rimmelig talrig på lokaliteten, hvilket man så ikke ligefremmen kan påstå længere..
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime15 Nov 2015 ændret
   
  Så vil jeg også lege med. Vælger at starte fra 29/6. Trods halvdårligt vejr havde Magnus spurgt om vi skulle køre et raid i SZ, men havde en malplaceret tandlægetid denne dag, hvilket resulterede i jeg blot måtte nøjes med en lille rundtur i NEZ. Da jeg havde overstået min tandlægetid ved 11-tiden, valgte jeg at køre syd på til Værløse. Startede ved Baunesletten hvor jeg til min overraskelse måtte kæmpe lidt for at se Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe. Fik set 2 hanner, men bestemt ikke imponerende taget i betragtning af tidligere optællinger(talte f.eks. >40 eksemplarer 20/6 - 2014 i regnvejr endda...). Men på den anden side er det blot 10 år siden at Isblåfugl, P. amandus forsvandt derfra, så hippothoe har nok hellere ikke her længere langt igen, men rart dog alligevel at se at den stadig holder stand ved denne plet. Fortsatte videre gennem Ryget mod nordvest for at besøge Gretesholm ved Farum, for ligeledes at se hippothoe. Før dette nåede jeg dog lige at tjekke Gedevase Bro igennem for Engperlemorsommerfugl, B. ino, men fandt ingen. Ved Gretesholm lykkedes det mig dog med lidt ihærdighed at sparke én enkelt hippothoe op. I forvejen ikke den bedste lokalitet for arten, så det var egentlig ok. Sluttede dagen i Krogenlund Mose med 5-6 amandus der flagrede rundt i mosen og nød dagens sidste solstråler.


  1: Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe: Gretesholm 29/6 - 2015
  2: Isblåfugl, P. amandus: Krogenlund Mose 29/6 - 2015
  3: Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe: Baunesletten 29/6 - 2015
   hippogretes.jpg
   amandussmåsøer.jpg
   hippothoebaune.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime15 Nov 2015 ændret
   
  30/6:

  Efter Magnus havde raidet i SZ den forgående dag (29/6), hvor det bl.a. lykkedes ham at genfinde Engperlemorsommerfugl, B. ino ved Kåremose, måtte jeg ned og se på sagerne. Valgte dog at gøre mit første stop i Hedeland ved Hedehusene, for at se hvordan det går med amandus på lokaliteten. Resultatet var slående og måtte bruge en hel time før det endelig til sidst lykkedes mig at finde en enkelt han mellem de mange icarus'er. Herefter tog jeg mod Glumsø, hvor mit første stop netop var Kåremose. Fandt ca. 10 dyr, og jeg kunne sikkert have set langt flere hvis ikke det var fordi jeg gjorde mit ophold ultrakort, eftersom det var temmelig akavet da jeg blev begloet af en håndfuld lokale lokale jægere...så hurtigt videre mod Torpe Mose. Her var jeg mere omhyggelig, og det var desuden også noget mere velbehaget at færdes på denne lokalitet. Som forventet blev det til mange ino (gad ikke tælle mere da jeg nåede >50), og yderligere også 4 amandus. For at se lidt andet denne dag end blot ino og amandus, kørte jeg videre fra Torpe Mose til Holmegårds Mose. Altid et dejligt besøg, og som forventet var mine targetarter her også voldsomt talrige. Det blev til >400 optilete (de var simpelthen overalt), 150 idas og 100 tullia. Formåede dog ikke at finde selene hvor jeg så arten i 2014. Klokken blev mange og overvejede at vende snuden hjemad da klokken nærmede sig 19, men besluttede mig for at jeg godt kunne nå en lokalitet mere. Tog derfor til Sofiedal Mose som jeg ramte lidt i 20, men på trods af dette relativt sene tidspunkt fik jeg da set en 20-25 ino'er på denne lokalitet som nok må betragtes som den bedste ino-lokalitet i SZ i skarp konkurrence med Torpe Mose (ex: 25/6 - 2014: 125 ex).

  1: Isblåfugl, P. amandus: Hedeland 30/6 - 2015
  2: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Kåremose 30/6 - 2015
  3: Isblåfugl, P. amandus: Torpe Mose 30/6 - 2015
  4: Moserandøje, C. tullia: Holmegårds Mose 30/6 - 2015
  5: Bølleblåfugl, A. optilete: Holmegårds Mose 30/6 - 2015
  6: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Sofiedal Mose 30/6 - 2015
   amandushedeland.jpg
   inokåremose.jpg
   amandustorpe.jpg
   tullia2holmegård.jpg
   optileteholmegård.jpg
   ino sofiedal.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime15 Nov 2015
   
  Erik: Ja, som Emil skriver, er ino's udbredelse i Stenholts Indelukke begrænset til et lille område udenfor indhegningen, hvor hestene ikke har mulighed for at voldgræsse vegetationen. Tvivler desværre på at den (ligesom ved Farum og på Degneengen) klarer sig der meget længere, i hvert fald ikke hvis næste sommer bliver lige så elendig som i år. Det lille areal, ino nu er begrænset til i Stenholts Indelukke, er markeret under nålen på linket http://www.findvej.dk/55.95577,12.32786?zoom=19&maptype=3
  Lars: Ja, det har været at fint år mht. antal ture, selvom vejret selvfølgelig ikke var lige så godt som sidste år. Og hvor mange billeder tog du lige af os den dag på Vestsjælland?? ;)
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime15 Nov 2015 ændret
   
  14/7: Nordvestsjælland.

  Startede på Tuse Næs (næsset mellem Lammefjorden og Holbæk Fjord), hvor Staslunde nordvest for Bognæs var dagens første lokalitet. Her blev i 2014 opdaget en ny bestand af Isblåfugl (amandus), som jeg i år lige måtte tjekke op på. Men desværre: Ingen amandus fundet. Ledte ellers på lokaliteten i flere timer uden held, hvorved jeg i stedet missede chancen for at besøge et par af de andre lokaliteter jeg havde udvalgt til dagen. Spørgsmålet er om den stadig er der. Området er for størstedelens vedkommende helt nedgræsset af kvæg, kun et lille indhegnet rigkær (som i øvrigt er en kendt botanisk lokalitet grundet sine flere sjældne orkidéer) stod ugræsset.
  Tog efter Staslunde videre til Sejerøbugten, hvor jeg stillede cyklen på Gudmindrup Lyng, og langsomt bevægede mig en kilometer op nordpå mod Tengslemark Lyng, og derefter yderligere 6 km. sydpå over Højby Lyng og videre sydpå til Ellinge Lyng. Ved Gudmindrup Lyng blev det til 1 Markperlemorsommerfugl (aglaja), 2 Argusblåfugl (argus), ca. 50 Foranderlig Blåfugl (idas) og 5 Spiris striata, ved Højby Lyng blev det til 3 aglaja, 2 argus, 10 idas og 1 Spiris striata, og ved Ellinge Lyng blev det til 1 aglaja, 1 idas og en 99% sikker amandus. Men altså desværre ingen Sortplettet Blåfugl (arion) nogen af stederne, selvom det jo - meget overraskende - havde vist sig at Paul Orlien havde fundet et eksemplar af arten på Gudmindrup Lyng så sent som 1996! Det var måske også lige lovligt optimistisk at håbe på arion i 2015, så lidt timian som der er tilbage i området.

  1: Staslunde d. 14/7 2015
  2: Gudmindrup Lyng d. 14/7 2015
  3: Højby Lyng d. 10/6 2015
  4: Ellinge Lyng d. 10/6 2015
   staslunde_14.juli.jpg
   gudmindruplyng_14.juli.jpg
   højbylyng.jpg
   ellingelyng_10.juni.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime15 Nov 2015 ændret
   
  1/7: NEZ

  Lod mig nøje med en lille tur rundt på Nordkysten. Inden jeg nåede så langt, startede jeg dog med Stenholts Indelukke i mit lokalområde. Som tidligere indlæg har antydet det, var resultatet slående: Kun 1 Engperlemorsommerfugl, B. ino fik jeg at se, og jeg måtte endda kæmpe en del for den. Har talrige observationer af arten fra området fra 2012, 2013 og 2014 så altså kun et spørgsmål om tid før det er forbi her. Oven på dette triste besøg, drog jeg nord på for primært at køre lidt argus/idas. Først Melby Overdrev der gav 20 argus, 75 idas, 2 trætte cinxia og en meget sen tages (ny juli-art for undertegnede). Kørte derefter til Bølleljungen der på et kort ophold gav 10 idas. Ingen argus, som jeg åbenbart aldrig får lov til at se på denne lokalitet? Videre til Tibirke Bakker, hvor det vrimlede med idas i form af >50 individer. Brugte alt for lang tid på at tjekke dem igennem for argus, men tilsidst da jeg egentlig havde givet op, lykkedes det at finde en argus. Bevægede mig herefter øst på for at aflægge Heatherhill et besøg. Også her pænt med argus og idas i form af hhv. 25 og 40 eksemplarer mindst. Også slidte 2 selene lod sig beskue. Selvom klokken efterhånden var blevet mange, formåede jeg akkurat at presse Udsholt Strand og Smidstrup Strand ind på dagens observationsliste. Fik dog ikke så meget ud af det, andet end 30 idas ved Udsholt.

  1: Argusblåfugl, P. argus: Melby Overdrev 1/7 - 2015
  2: Tibirke Bakker 1/7 - 2015
  3: Foranderlig Blåfugl, P. idas: Tibirke Bakker 1/7 - 2015
  4: Argusblåfugl, P. argus: Heatherhill 1/7 - 2015
   argusmelby.jpg
   tibirke bakker.jpg
   idastibirke.jpg
   argusheatherhill.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime15 Nov 2015 ændret
   
  2/7: NWZ

  Jeg var efterhånden blevet en smule træt af den østlige del af Sjælland, så denne dag valgte jeg at drage vest på til Odsherred. Mit første stop var Disbjerg, da jeg længe har ønsket mig at få hippothoe på kortet fra denne isolerede vestsjællandske lokalitet, som er absolut sidste levested for arten i NWZ. Det var i øvrigt også her at Engblåfugl, C. semiargus havde en af sine sidste levesteder i NWZ hvor arten sidst blev set i 2001, og som blot to år senere i 2003 blev set for sidste gang på Vestsjælland ved Sjællands Odde (medmindre at Martin, Allan eller Klaus har set den senere end det dér?). Jeg så naturligvis ingen semiargus ved Disbjerg, men fik dog hvad jeg kom efter i form af 2 slidte hippothoe-hanner. Fik også revet dele af min ene hånd mere eller mindre op på et elhegn jeg skulle passere, hvilket resulterede i et voldsomt stød der lammede min hånd i flere minutter (bestemt ikke nogen behagelig oplevelse, og selvom hånden fik det bedre i løbet af ugen, var det stadig en smertefuld og toneangivende oplevelse der prægede det meste af sommeren...). Men videre måtte jeg, så cyklede direkte til Høve Strand og Jyderup Lyng. Høve Strand viste sig at være en ret kedelig lokalitet, men dog alligevel sjovt at se den gamle lokalitet for Gråbåndet Bredpande, E. tages som er taget her så sent som i 1992. Lidt bedre var det ved Jyderup Lyng der lyste op med 25 argus, 60 idas og bedst en frisk amandus-han. Ærgeligt jeg ingen selene så, men afgjort grundet datoen at det ikke lykkedes. Kørte herefter videre nord på langs Sejrøbugten. Fik set 2 amandus ved Hønsinge Lyng, og ligeledes 2 amandus ved Korevlerne. Jeg fik dog på ingen af stederne set hverken argus, idas, aglaja, selene osv., som jeg ellers havde sat næsen op efter. Men dog alligevel opløftende med en lille håndfuld amandus. Sluttede af med et par argus og en enlig idas ved Højby Lyng/Gudmindrup Lyng. Fint.

  1: Disbjerg 2/7 - 2015
  2: Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe: Disbjerg 2/7 - 2015
  3: Argusblåfugl, P. argus: Jyderup Lyng 2/7 - 2015
  4: Isblåfugl, P. amandus: Hønsinge Lyng 2/7- 2015
  5: Korevlerne 2/7 - 2015
  6: Foranderlig Blåfugl, P. idas: Gudmindrup Lyng 2/7 - 2015
   disbjerg.jpg
   hippothoenwz.jpg
   blåfugljyderup.jpg
   amandushønsinge.jpg
   korevlerne.jpg
   idasgudmindrup.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime16 Nov 2015 ændret
   
  3/7: NEZ, SZ

  I dag tilbage til den østlige del af Sjælland. Planen var at bruge det meste af dagen på Stevns, men inden da kunne jeg lige så godt få ino ved Degneengen, Kirkeskov ved Holte. Underligt nok så jeg ingen ino, om end jeg så ok mange sidste år på stedet. Ærgeligt med tidspildet, så skyndte mig syd på mod Køge. Gjorde undervejs holdt ved Trylleskoven som holder en isoleret forekomst af Argusblåfugl mellem Karlslunde og Solrød. Optalte >40 på ingen tid, så det var jo ganske fornemt og smuttede lynhurtigt igen. Herved kunne jeg komme hurtigt videre til Stevns, og kompensere lidt for tidstabet ved Degneengen. Kørte til Tureby, hvor Grevindeskov ligger lige ved siden af. Sidste år fandt jeg en talstærk bestand af ino på stedet. Men desværre var resultatet slående og ingen sås, men lokaliteten er desværre også groet voldsomt til på blot en enkelt sæson. Det skal siges at jeg også senere har været på lokaliteten uden at se arten, og Magnus har i år kun set én ino på stedet, hvorved jeg godt tør konkludere at arten "allerede" nu er fortid i Grevindeskov. Ej heller så jeg selene som jeg også så på lokaliteten sidste år, som ligeledes ser ud til at være forsvundet. Ganske deprimerende, så kørte til Vallø Storskov og Gunderup Kohave for at få lidt opmuntring, og det fik jeg i form af mange ino'er. Først fokus på den vestlige del af skovene der gav 70 ino ved Almindebro og endda også årets 3 første Skovperlemorsommerfugl, A. adippe. Lige i nærheden sås også 6 ino ved Vrietorneng og 5 ino ved skovengen "Køge 391". I den østlige del af skoven aflagde jeg Kildemose et besøg der gav 4 ino og 2 adippe. På en tilfældig skovrydning 100 meter fra Kildemose sås ydermere 3 adippe. Mit sidste sted denne dag blev Feddet ved Faxe Ladeplads på det sydlige Stevns. Her var mit primære formål dels at se Foranderlig Blåfugl, P. idas som blev konstateret her i 2011 af John Faldborg, hvorved idas dermed er oppe på 2 bestande i SZ hvor Holmegårds Mose naturligvis er den anden. Det andet formål var Isblåfugl, P. amandus. Startede ved Fed Havn på den nordlige del af Feddet hvor idas skulle holde til, men desværre så jeg ingen og måtte tage til takke med 15-20 selene som det bedste. Fortsatte syd på gennem skoven, hvor jeg systematisk tjekkede diverse grupper af Muse-vikke igennem for amandus. Det lykkedes da også at finde 1 amandus, selvom jeg da bestemt havde håbet på mere, især nu hvor det ikke lykkedes at finde idas. Sluttede dagen af lige uden for skoven ud mod det åbne område ved "Tyskerhullet", hvor 45 selene lod sig optælle. Dejligt.

  1: Trylleskoven 3/7 - 2015
  2: Argusblåfugl, P. argus: Trylleskoven 3/7 - 2015
  3: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Almindebro, Vallø Storskov 3/7 - 2015
  4: Kildemose, Gunderup Kohave 3/7 - 2015
  5: Skovperlemorsommerfugl, A. adippe: Kildemose, Gunderup Kohave 3/7 - 2015
  6: Isblåfugl, P. amandus: Feddet 3/7 - 2015
   trylleskoven2.jpg
   argustrylleskoven.jpg
   inoalmind.jpg
   kildemose.jpg
   adippevallø.jpg
   amandusfeddet.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime16 Nov 2015 ændret
   
  15/7: Falster.

  Startede i Corselitze Hovedskov, for at se om ikke der skulle være et par ukendte bestande af Spejlbredpande (morpheus) i de samme skovrydninger, som vrimler med Rødlig Perlemorsommerfugl (euphrosyne) om foråret. Eller, det gjorde de da i hvert fald sidste år... Men nej, ingen morpheus, desværre. Kun 4 Hvid Admiral (camilla). Cyklede derefter videre østpå, til det lille område med "ny skov" i Teglskov, hvor en bestand af morpheus i 2011 blev fundet, og hvor jeg selv fik set den både samme år og d. 21/7 2014. Desværre er området groet virkelig meget til, ikke kun i forhold til 2011, men også sidste år. Jeg var der i flere timer i optimalt vejr (sol og meget varmt), men så ingen morpheus. Ved også at flere andre har eftersøgt den på lokaliteten i år, tilsyneladende for alles vedkommende forgæves. Noget tyder på at morpheus - i Danmark - muligvis nu kun findes i Bøtø Plantage og på sin lollandske lokalitet...
  Efter den nedtrykkende oplevelse i Teglskov, fortsatte jeg videre sydpå til Bøtø Strand og -Plantage. Så absolut intet nævneværdigt på diget (nok fordi de mange timer i Teglskov betød at det var aften da jeg nåede dertil), men i plantagen blev det til 8 meget hurtigt optalte morpheus (bussen tilbage til Nykøbing kørte 35 min efter jeg bevægede mig ind i plantagen) og en nyklækket Østlig Takvinge (xanthomelas), som fløj ad h til over træerne da jeg nærmede mig den på stien. Tilsyneladende er den den ene af kun 2 meldte, danske klækkede imagines fra i år. Men mht. morpheus i Bøtø Plantage, så ser det altså virkelig slemt ud med dens flyveområde i plantagen. Stedet er jo groet fuldstændig til i (især) birk de seneste par år. Det kan man sandelig også mærke på individantallet...

  1: Teglskov d. 15/7 2015.
  2: Bøtø Plantage d. 15/7 2015.
   teglskov_15.juli.jpg
   bøtøplantage_15.juli.jpg
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime17 Nov 2015
   
  Hej Magnus og Emil. Det er en fornøjelse at læse jeres "referater" fra sommerens ture, selvom der er mange negative tendenser.
  En par enkelte kommentarer:
  semiargus i NWZ; har ikke set den senere end 2003, hvor jeg så den i plovfurerne på Yderby Lyng og også på arealet lige ved Odden færgehavn.
  ino og græsning: det er altså ufatteligt, at der skal græsses så hårdt, at heste og køer æder selv mjødurt, som vel sammen med brændenælder og skræppe er det sidste, de gider sætte tænderne i. Har I nævnt det for fx nogle af de ansvarlige fx i Gribskov. De plejer godt at ville lytte.
  morpheus: ja arealet som nok var skyld i opblomstringen i 2012, hvor vi opdagede den ved Bøtø, er vel snart ubrugeligt, men tror stadig den vil kunne holde sig på lavere niveau i arealet bagved, som vel egentlig mere er kernebiotopen ... og hvor den vist havde været i årevis, inden vi "gen"-opdagede den i 2012.
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime17 Nov 2015 ændret
   
  4/7: LFM

  I dag faldt valget på Møn, hvor jeg havde to lokaliteter jeg skulle besøge. Virkelig ikke meget, men Møn er temmelig isoleret og svær at komme rundt på med offentlig transport. Startede ved Høvblege for at se Sortplettet Blåfugl, M. arion som jeg ikke havde set siden 2013. Jeg havde egentlig en forventning om at jeg næppe ville se specielt mange arion, grundet det relativt lave observationstal der har gjort sig gældende de sidste par år. Men min forventning blev gjort til skamme da jeg fik set 40-50 arion i pragtfuldt vejr. Herefter skulle jeg besøge dagens anden lokalitet, Ulvshale. Stedet er ganske isoleret fra alle former for offentlig transport, så måtte gå fra Stege rutebilstation altså ca. 9-10 kilometer hver vej og i alt små 20 kilometers gang. Ikke desto mindre fik jeg dog hvad jeg kom efter. Ok fint med amandus der viste sig at være spredt ud over hele området, talte >15. Så også 1 camilla, 2 selene, samt en 4-5 idas, men ingen argus som jeg havde sat næsen op efter, men på fugleognatur er der da meldt et par stykker endnu, så der er da håb forude.

  1: Høvblege 4/7 - 2015
  2: Sortplettet Blåfugl, M. arion: Høvblege 4/7 - 2015
  3: Isblåfugl, P. amandus: Ulvshale 4/7 - 2015
  4: Brunlig Perlemorsommerfugl, B. selene: Ulvshale 4/7 - 2015
   høvblege 17111.jpg
   arion2høvblege.jpg
   amandusulvshale.jpg
   seleneulvshale.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime17 Nov 2015
   
  Hej Martin,

  Tak for oplysningen omkring semiargus i NWZ. Kan da ellers se du har set pænt mange semiargus i 2003, så den kunne vel godt have holdt sig et år mere eller to senere end det, men nu har jeg aldrig været på Yderby Lyng og har ikke noget specifikt kendskab til stedet.

  Angående ino i Stenholts Indelukke havde jeg for nogle år siden en dialog med Jørn Skeldahl, som ville gå videre med græsningstrykket, men er ikke klar over hvad der er sket siden hen. Men ja, det burde tages op.
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime17 Nov 2015
   
  Prøver at finde ud af noget med græsningen i Gribskov. Kender nogle. Egentlig utroligt, at ino har holdt så længe, da den eng har været overgræsset i årtier. Spurgte engang til det hos de ansvarlige (som jeg har glemt hvem var) og fik svaret, at det ikke var en naturgræsning men en landskabs-græsning! Det kan selvfølgelig have ændret sig siden.

  Semiargus. Ja den var ganske almindelig i den vestligste del af Yderby Lyng ...... hvoraf en stor del blev indhegnet og afgræsset af får for at komme af med noget bjørneklo vist året efter. Så vidt jeg husker var den kun at finde vest for ralbunkerne i det lavere land. Mange af eksemplarerne fløj nærmest inde i sommerhushaverne sammen med amandus. Den fandtes dog også på sydkysten ca lige så langt ude af odden. Måske skulle man bruge en dag til sommer.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime17 Nov 2015
   
  Hej Martin - hmm, ja, vi må da håbe at morpheus kan finde ud af at rykke sig i Bøtø Plantage, men alligevel; i Teglskov (og i Corselitze-skovene i det hele taget) havde den fine muligheder for at flytte sig til nye egnede steder, men der blev den jo alligevel kun fundet i området med ny skov på nordsiden af Tromnæs Allé. We'll see.
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime18 Nov 2015 ændret
   
  16/7: Nord- og Midtsjælland.

  Stille og rolig dag, med lokaliteter indenfor en rimelig rejseafstand. Startede i Skidendam i Teglstrup Hegn, desværre uden af se Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris) denne gang. Tog derefter videre til Degneengen i Kirkeskov v. Holte, for endnu en gang at se hvor mange Engperlemorsommerfugl (ino), der skulle være. 3 individer blev det til. Det er sgu virkelig sørgeligt at det er rekorden for flest sete eks. på denne lokalitet i år, især i betragtning af at der sidste år var ganske mange (talte omkring 20 eks. d. 24/6 2014). Efter Degneengen fortsatte jeg til Karlslunde Strand (den del der ligger ved Trylleskoven) mellem Greve og Solrød, for at lave en hurtig optælling af lokalitetens bestand af Argusblåfugl (argus). Nåede op på en 50 eks. på 10 min., blot ved at kigge på blomster langs stien langs stranden, uden overhovedet at bevæge mig ind på det hedeareal den lever på. Besøgte som det sidste sted Børstingerød Mose ved Allerød, hvor 7 ino i den sene eftermiddagssol sås siddende i vegetationen.

  1: Karlslunde Strand d. 16/7 2015.
  2: Børstingerød Mose d. 15/6 2015.
   karlslundestrand_16.juli.jpg
   børstingerødmose_15.juli.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime18 Nov 2015 ændret
   
  5/7: NEZ

  Dødtræt efter min Møn-tur i går, valgte jeg at tage lidt rundt på udvalgte lokaliteter i NEZ. Startede med at rykke mod Hornsherred hvor jeg havde en del ikke-lukkede "huller" i år. Første sted var Tørslev, en fin lokalitet lige ud for fjorden som både holder amandus og hippothoe. Begge arter trives dog ikke på lokaliteten og er begge meget fåtallige, og jeg fik da heller ikke set amandus og kun én hippothoe-hun. Dog bedre end ingenting. Fortsatte syd på til Ny Krogstrup Mose. Her fik jeg set 3 Moseperlemorsommerfugl, B. aquilonaris som var det jeg kom efter. Herfra gik turen til Kirkemosen, for at se om jeg ikke kunne flere lidt flere aquilonaris hér end i Ny Krogstrup Mose. Havde været på lokaliteten 23/6 i år hvor jeg kun så et par optilete, men ingen aquilonaris. Lidt bedre gik det dog denne dag da jeg på en ihærdig og grundig optælling fik set 25 aquilonaris og 2 optilete. 25 aquilonaris er godt nok ikke meget taget i betragtning af at det er Kirkemosen. Sidste år så jeg heller ikke mere end 10-15 eksemplarer på lokaliteten, og dermed må populationen af aquilonaris på stedet anses for værende nedadgående, sammenlignet med at man får en håndfuld år siden (og også mindre end det!) snildt kunne se >100 aquilonaris på lokaliteten. Planen var nu at besøge Bidstrup-skovene, men på vejen derned kunne jeg lige så godt tjekke Bjergskov, hvor Jørn Bittcher fandt en bestand af aquilonaris tilbage i 1987. Der er dog ikke set mere til den her siden, og jeg så heller ej nogen aquilonaris, og lokaliteten er på ingen måde god nok mere til at opretholde en bestand af arten. Skyndte mig derfor til Bidstrup-skovene hvor jeg brugte de sidste par timer af dagen på at tjekke diverse "obligatoriske" skovenge. Først Hundemosen der gav 1 adippe, 30 ino og 3 selene. Ellesøengen lige på den anden side af vejen der ligger mellem Hundemosen og Ellesøengen gav 7 ino men ingen selene som ellers var at finde på engen forrige år, men sikkert grundet flyvetiden for. Videre til Smuldmosen som indeholdt 10 ino og 5 selene, og på Kildeengen nært ved 20 ino, men ej heller selene her som vidst var ved at klinge af i 1. generationen på daværende tidspunkt, samt nogle Argynnis'er på lang afstand jeg aldrig fik bestemt, men som nok var adippe. Sikre adippe blev det dog til i Yssemosen. Så 2, samt ydermere godt 25 ino og 10-12 selene. Udmærket, og sluttede af med 8-10 ino i Rønnesømose som blev fundet siddende i vegetationen ved 20-tiden som afrunding på en vellykket tur.

  1: Violetrandet Ildfugl, L. hippothoe: Tørslev 5/7 - 2015
  2: Moseperlemorsommerfugl, B. aquilonaris: Ny Krogstrup Mose 5/7 - 2015
  3: Moseperlemorsommerfugl, B. aquilonaris: Kirkemosen 5/7 - 2015
  4: Skovperlemorsommerfugl, A. adippe: Yssemose, Ravnsholte Skov 5/7 - 2015
  5: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Rønnesømose, Ravnsholte Skov 5/7 - 2015
   hippothoetørslev.jpg
   aquilonarisnykrogstrup.jpg
   ny aquilonaris kirke.jpg
   adippeysse.jpg
   inorønnesø.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime18 Nov 2015 ændret
   
  18/7: Stevns.

  Startede i Vallø-skovene, hvor Kildemosen i Gunderup Kohave var første stop. Kildemosen, som er en vådeng kraftigt påvirket af drængrøfter, er opdelt i to halvdele (som forbindes med netop en af drængrøferne): Vestenden som både har rigkær-lignende partier og partier med meget næringsfattig jord (hvorpå der bl.a. vokser Mosepors og Smalbladet Kæruld), og østenden som er mere tør og ensartet men kraftigere domineret af fine nektarplanter som Kærtidsel. I vestenden blev det til 1 Skovperlemorsommerfugl (adippe), 1 Engperlemorsommerfugl (ino) og 1 Callimorpha dominula. I østenden sås yderligere 1 adippe og 1 Brunlig Perlemorsommerfugl (selene).
  Fortsatte derefter en halv kilometer østpå til en stor skovrydning, hvor jeg sidste år så mange adippe på Kærtidsler, bl.a. et eks. af cleodoxa-formen, som jeg desværre hverken har oplevet før eller siden. Udover endnu en dominula, blev det dog kun til en enkelt helt sikker adippe i rydningen denne dag, sandsynligvis grundet det ret fesne vejr og det faktum at adippe på daværende tidspunkt ikke rigtigt var kommet i gang med flyvningen i Danmark som følge af det kølige og i det hele taget underlige sommervejr som 2015 var præget af. På en skovsti i nærheden sås en enkelt Hvid Admiral (camilla).
  Næste stop var det - af Emil - allerede nævnte "Køge391", et underligt navn som optræder i en rapport fra Amphi Consult, men i mangel af bedre vælger jeg altså også at bruge navnet til skovengen, som i øvrigt minder meget om den vestlige del af Kildemosen. Her sås blot 2 ino som det eneste, og på naboengen Vrietorneng 100 meter derfra sås sølle 1 individ. Lidt skuffende, i betragtning af at engen sidste år vrimlede med ino.
  Efter Vrietorneng, valgte jeg at tage videre fra Vallø Storskov (så lige yderligere 2 camilla i Tureby Hestehave, da jeg var på vej væk derfra) til Grevindeskov syd for Algestrup. I sydenden af skoven, sås efter en del søgen endelig en enkelt ino på det lille areal, hvor Emil sidste år fandt en "ny" bestand. Den klarer sig vist ikke der meget længere. Selene, som John Faldborg fandt på selvsamme areal tidligere, lader allerede til at være forsvundet derfra.
  Sluttede turen af i smukt aftenvejr i Sofiedal Mose ved Haslev, hvor jeg allerede på vej ned til mosen fra Sofiedal Hestehave så en adippe flakse forbi langs jernbanen mens jeg passerede denne. I selve mosen sås 12 ino enten "sovende" eller sløvt flyvende omkring. Dejlig lokalitet, som helt klart også skal besøges næste år.

  1: Kildemosen (østenden), Gunderup Kohave d. 18/7 2015.
  2: "Køge 391",Tureby Hestehave d. 18/7 2015.
  3: Vrietorneng, Tureby Hestehave d. 18/7 2015.
  4: Grevindeskov (arealet hvor ino-bestanden lever) d. 18/7 2015.
  5: Sofiedal Mose d. 18/7 2015.
   kildeengen2_18.juli.jpg
   køge391_18.juli.jpg
   vrietorneng_18.juli.jpg
   grevindeskov_18.juli.jpg
   sofiedalmose_18.juli.jpg
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime19 Nov 2015 ændret
   
  6/7: NEZ

  Efter det strålende vejr den sidste uges tid, blev vejret en anelse dårligt i dag. Dels var vejret koldt, og desuden var der også virkelig få solhuller og endda også med byger hen over dagen. Men lidt godt fik jeg da set. Startede med Bøllemosen ved Jægersborg Hegn. Egentlig fint nok vejr på dette tidspunkt af dagen, men det lykkedes mig desværre ikke at se optilete som ser ud til at være væk fra mosen. Trist, men egentlig ikke nogen overraskelse grundet det lave observationstal der er meldt herfra de sidste år (2012, 2013, 2014). Herfra drog jeg til Allerød Sortemose for at se om jeg kunne finde optilete hér, hvor jeg fandt arten for et par år siden. Heller ingen optilete her, og kun en enkelt rubi (6/7 er ny fænologisk rekord for undertegnede hvad seneste observation angår) var det bedste jeg fik ud af lokaliteten denne dag. Det skal siges at vejret var blevet virkelig dårligt under min rejse fra Jægersborg til Allerød, så dette kan godt have haft indflydelse og det var da også eneste gang i år jeg besøgte Allerød Sortemose i optilete's flyvetid, så den burde godt kunne være der endnu. Tog videre til Allerød Sø, men vejret var fortsat dårligt. Håbede at finde lidt hippothoe siddende i vegetationen, men ej heller dette lykkedes. Nåede lige Børstingerød Mose på hjemvejen hvor der endelig kom en opklaring igen, og det resulterede i at jeg omsider fik set lidt godt i form af ca. 15 ino. Jævnt kedelig dag.

  Foto: Engperlemorsommerfugl, B. ino: 6/7 - 2015, Børstingerød Mose
   inobørstingerødmose.jpg
  •  
   CommentAuthorMVH
  • CommentTime19 Nov 2015 ændret
   
  21-22/7: Øst- og Midtjylland.

  Da det var ved at blive på tide at se nogle jydearter, besluttede jeg at nu skulle det være. Tog d. 21/7 kl. 05:00 afsted fra Københavns Hovedbanegård, og nåede ved 9-tiden Skanderborg st., hvor jeg blev hentet af Mathias Holm, en lokal entomolog som i modsætning til undertegnede er velforsynet med både kørekort og bil. Vi startede med at køre mod Addit Hede, hvor jeg gerne ville se Klitperlemorsommerfugl (niobe), som jeg ikke havde set i Danmark siden 2012. Det lykkedes da også i allerhøjeste grad at se den; mindst 40 individer over 1½ times tid i overskyet vejr. Derudover 20 Skråstregbredpande (sylvestris), som jo er en "god" art for en sjællænder, 4 Foranderlig Blåfugl (idas), mange Dukatsommerfugl (virgaureae) og 3 Brun Pletvinge (athalia), som - trods det meget sene tidspunkt - var helt nyklækkede. Vi fortsatte derefter til Sillebjerg i Gammel Rye, hvor vi på et hedeareal nedenfor bakken fandt yderligere 10 sylvestris, 4 idas og 4 athalia (hvoraf de 2 også var helt nyklækkede) samt en ubestemt Argynnis (enten niobe eller aglaja) som fløj forbi. Vi tog derefter videre nordpå til Tinning Mose i Frijsenborg-skovene ved Hammel. Tinning Mose er en meget stor sphagnummose, afgravet under krigen og i dag primært beståede af relativt ung hængesæk som har etableret sig på de gamle tørvegrave. Netop fordi hængesækkene er så unge, er de også meget tynde. Det meste af tiden var vi derfor nødsaget til at gå på de gamle bænker ("arbejdsstier" som består af den oprindelige højmose, som bevidst ikke blev gravet væk under tørvegravningsprocessen, for at man fortsat kunne bevæge sig rundt om tørveskærene under arbejdet). I ny og næ blev vi dog tvunget til at bevæge os ud på hængesækkene, når vi ville frem til et nyt område af mosen, hvortil bænkerne ikke nåede hen. Da jeg på et tidspunkt ville krydse en af hængesækkene, var jeg jeg lige ved at gå igennem, og nåede kun lige akkurat at redde mig op på en lille isoleret "ø" af mere stabil hængesæk på et par kvadratmeters størrelse. I et forsøg på at komme væk derfra, væltede jeg en rådden gammel stamme der stod på "øen" for at bruge den som en stabiliserende gangbro tilbage over hængesækken. Det viste sig imidlertid at være en pænt dårlig idé, eftersom en koloni gedehamse åbenbart havde bo i stammen. Da den lille tørvemos-ø jeg stod på meget hurtigt begyndte at sværme med de flyvende kryb, kunne jeg lige pludselig alligevel godt komme væk derfra, tilbage over hængesækken, og det i en vældig fart... Fik dog lige reddet mig et par stik på min ene finger inden jeg nåede så langt. Indtil den uheldige lille oplevelse, havde vejret været gråt og overskyet, men nu begyndte der at være nogle få huller i skyerne. I de korte perioder med solen fremme begyndte der at komme liv i insekterne, og vi fik set 5 Moseperlemorsommerfugl (aquilonaris) og 1 Bølleblåfugl (optilete). Da vi var blevet færdige i Tinning Mose, kørte Mathias mig til den nærliggende by Hammel, hvor jeg overnattede hos mine bedsteforældre (som i øvrigt var med til at grave tørv i netop Tinning Mose under krigen).

  Den efterfølgende dag tog jeg videre på egen hånd med offentlig transport, som - undskyld jeg siger det - virkelig er primitivt i Jylland i forhold til hvad man er vant til på Sjælland. Først tog jeg med bus fra Hammel til Århus, derefter videre med tog til Vejle, og til sidst med bus fra Vejle til Billund, hvorfra jeg gik de resterende 6 km til Grene Sande i Gyttegårds Plantage, hvor Ensianblåfugl (alcon) har sin sidste "rigtige" danske indlandslokalitet. Ligesom dagen forinden var det overskyet, men alligevel lykkedes det mig at optælle hele 35 alcon hvoraf næsten samtlige blev fundet siddende i vegetationen. Det var noget af en positiv overraskelse at se så mange alcon, idet jeg sidste år så blot 2 eks. på lokaliteten (endda i væsentligt bedre vejr og på et mere optimalt tidspunkt i flyvetiden i forhold til sommertemperaturen) og at man var begyndt at frygte at bestanden var ved at uddø. Udover alcon, sås i Grene Sande også 2 virgaureae, 3 idas, 3 sylvestris og en Moserandøje (tullia). På tilbagevejen til Billund gennem Gyttegårds Plantage sås 2 Argusblåfugl (argus), 30 idas, 10 virgaureae og 8 sylvestris.

  1: Addit Hede d. 21/7 2015.
  2: Området omkring Sillebjerg v. Gammel Rye d. 21/7 2015.
  3: Tinning Mose d. 21/7 2015.
  4: Grene Sande d. 22/7 2015.
   addithede_21.juli.jpg
   gammelrye_21.juli.jpg
   tinningmose_2015.jpg
   grenesande_22.juli.jpg
 4.  
  Sidst jeg var i Skidendam var det -8 grader - så man ku' gå på vandet ;-)
  • CommentAuthoremil4035
  • CommentTime19 Nov 2015 ændret
   
  7/7: SZ, NWZ

  Så var det gode vejr tilbage igen efter den foregående sølle dag, så valgte at køre til vest på. Mit første ophold var Bimosen ved Sorø, hvor en lille isoleret bestand af Engperlemorsommerfugl, B. ino fortsat holder stand. Problemet var at jeg grundet et stramt program grundet besværlig offentlig transport, kun havde 4-5 minutter på lokaliteten, hvis jeg gerne ville nå til Odsherred i nogenlunde ordentlig tid. På trods af det korte ophold fandt jeg da heldigvis et par ino'er, og således mission accomplished alligevel. Som sagt kørte jeg nord på nu, hvor jeg ville tjekke lidt relativt ukendte lokaliteter ud for gode arter. Første sted var Vester Lyng, hvor jeg tidligere på året (gen)fandt en bestand af Okkergul Pletvinge, M. cinxia. Desværre ingen argus, idas, amandus eller lignende som jeg ellers havde håbet på. Heller ikke ved Klint lige i nærheden hvor cinxia også flyver, fandt jeg ej heller noget interessant. Deprimerende, så satte retningen mod Sjællands Odde hvor jeg var mere "sikker" på at få nogle gode observationer i bogen. Ved Overby Lyng Nordstand sås dog heller ikke noget interessant overhovedet, men på den sydlige del af Overby Lyng fløj der da 10 Argusblåfugl, P. argus rundt der lyste lidt op. Et voldsomt uvejr rullede lige pludselig ind, mod min forventning, så måtte "aflyse" dagens sidste lokalitet, hvor planen var at besøge Yderby Lyng.

  1: Engperlemorsommerfugl, B. ino: Bimosen 7/7 - 2015
  2: Bimosen 7/7 - 2015
  3: Argusblåfugl, P. argus: Overby Lyng 7/7 - 2015
   inobimose.jpg
   bimosen.jpg
   argusoverby.jpg