Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  • CommentAuthorjbit
  • CommentTime24 Oct 2009
   
  Når jeg færdes på gode overdrevslokaliteter, støder jeg af og til på eksemplarer af disse køllesværmere med sammenflydende pletter, således denne sommer fx i Rørvig-området og på Sjælllands Odde. Jeg føler mig dog ikke i stand til på det blotte udseende at afgøre, om der er tale om Zygaena minos eller Zygaena purpuralis. For snart mange år siden blev det konstateret, at KUN purpuralis fandtes på Møns Klint, så med en vis rimelighed bliver alle fund fra dette område registreret som denne art uden videre pande-rynken. Men hvad med Nordsjællandske fund? Før i tiden er begge arter jo fundet her! Der bliver egentlig registreret en del minos-fund hvert år. Er det sådan, at alle fund uden for Møns Klint rutinemæssigt registreres som minos? Eller "kvalitetssikres" disse fund på en måde, så det med tilpas sikkerhed kan udelukkes, at der er purpuralis imellem dem?

  Mange hilsner
  Jørn
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime25 Oct 2009
   
  Jeg tror faktisk ikke, at nogen har checket minos-purpuralis siden salig Hoffmeyer, og selv han skriver kun at arterne "opgives fra" dette eller hint sted, så han har næppe heller gået grundigt til værks, men har kun checket enkelte dyr fra forskellige steder. Hvornår man har bestemt, at purpuralis kun findes på Høvblege og resten af fundene er minos, ved jeg ikke, men jeg tror ikke, at der er hold i det. Der er da fx masser af foderplanter langs Sjællands Nordkyst til både purpuralis (og minos), så hvilken tja. Har dog selv ledt en del efter larver af arterne, men har dog kun fundet minos (6 eksemplarer) og ingen purpuralis. Man burde måske lære at tage genital-præparater, så man kunne komme lidt nærmere en rigtig bestemmelse. Jeg har gennem de sidste 15 år taget et enkelt eller 2 eksemplarer fra alle de forskellige lokaliteter, hvor jeg har mødt arten, så hvis nogle har lyst til at gå i gang. Hygge.
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime25 Oct 2009
   
  Og nej ingen kvalitetssikring, tror jeg. For hvem skulle lave den. Indberetterne gør næppe; de følger bare reglen: Høvblege/purpuralis-andre steder/ minos.
  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime25 Oct 2009 ændret
   
  De to nævnte arter er jo ikke just de nemmeste at adskille i felten, reelt umulige, især alene på fotos.
  Men der er alligevel en smule forskel på flyvetiden, hvor purpuralis er lidt tidligere, vel omkring en uge, end minos. Desuden er imago af pupuralis en smule mindre end minos. Men den eneste sikre måde at konstatere purpuralis i felten, er ved at lede efter larverne, hvor purpuralis er gulliggrøn og minos lysegrå. Jeg har selv set en del efter purpuralis-larver på fx Melby Overdrev, uden held. Men purpuralis-larverne er ikke helt lette at finde, de er bedre kamufleret end minos, som ofte sidder ret åbenlyst på/ved planterne. Men jeg ved, at Ole Karsholt har undersøgt mange imagines fra Sjælland, især når der foreligger eksemplarer fra usædvanlige/nye lokaliteter. Og han har ikke fundet purpuralis.
  Og mht. til Hoffmeyer, så er jeg ret sikker på, at han lavede præparat på eksemplarer fra forskellige steder, for han arbejdede meget med de to arter og beskrev tilmed en underart for den ene af dem, jeg husker dog ikke lige detaljerne.
  Så hvis man finder små og tidlige eksemplarer udenfor Møns Klint, så bør man tage dem med til genitalpræparation. Men der er nok ikke megen tvivl om, at purpuralis er væk fra Sjælland, den er i hvert fald væk fra de lokaliteter, hvor kun denne art forekom, fx moserne i Sorø Sønderskov og Bjergsted Bakker ved Svebølle.
  Hilsen, Per
 1.  
  Var der ikke en artikel med lidt nyere undersøgelser i Lepidoptera engang? Minos virker i øvrigt ikke til at være gået tilbage i de seneste år, den er jo fundet både på Djursland, Fyn og sydligere på Sjælland end før (Rettestrup Plantage i Vest- og Dyndet ved Humleore i Midtsjælland), men der forsvinder måske stadig små lokaliteter ved sommerhusområder, der undergår frisering eller overdrev, der ikke længere plejes? Hvordan havde den det egentlig med brakmarker? Der kan jo godt gro pimpinelle på en sandet brakmark, har fundene på Fyn og Djursland have sammenhæng med en opformering pga af egnede brakmarker. I så fald skal vi jo nok ikke forvente flere positive nyheder om arten...
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime27 Oct 2009
   
  Per; tror du ikke, at den tidligere flyvetid i Dk for purpuralis, skyldes at Høvblege er ekstra varmt. Forskellen i udseende, synes jeg da at huske, at Hoffmeyer aflivede for Dk. Var det ikke Uhrbahn og Tyskland det gjaldt?
  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime27 Oct 2009
   
  marbjer wrote: at den tidligere flyvetid i Dk for purpuralis, skyldes at Høvblege er ekstra varmt
  Tja, det kan da godt være. Men på den anden side flyver de andre arter på Høvblege til meget normal tid, fx jurtina, hyperantus m.v., måske endda lidt sent, især paphia er ofte (væsentligt) senere end på fx Lolland. Møns Klint ligger både højt og er ofte forsinket i forhold til øvrige LFM på grund af kold østenvind fra havet, det var fx tydeligt i år.
  Og mht til forskel er det kun størrelsen, ikke selve udseendet jeg tænker på.
  Hilsen, Per
  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime27 Oct 2009
   
  marbjer wrote: Forskellen i udseende, synes jeg da at huske, at Hoffmeyer aflivede for Dk.
  Kommer lige i tanke om, at jeg fra Ib Norgaard "arvede" et originalmanuskript af Hoffmeyer om netop pupuralis og "den anden art" som man først dengang erkendte var to arter. Jeg ved ikke, hvor det er publiceret, og om det overhovedet er det, på nogle af siderne har han anført "bør ikke trykkes".
  Men sjovt at have, må se at få det nærlæst og måske skannet ind, 10 sider A4.
  Per
  • CommentAuthorjbit
  • CommentTime30 Oct 2009
   
  Det forekommer også mig, at der er publiceret noget i nyere tid om de to arters status. Men det meste af min (nat-)sommerfuglelitteratur og tidsskrifter er opmagasineret i flyttekasser og derfor ikke tilgængelig, så jeg kan ikke lige checke det. Med nyere tid mener jeg 1980'erne...

  Jeg er sikker på, at purpuralis tidligere er fundet en del steder langs Nordsjællands kyster, men iflg. fundlisten altså ikke de seneste knap 30 år.

  Jeg ved godt at foreningernes fundliste ikke kvalitetssikres i den betydning som det sker på en anden velkendt hjemmeside, men at man stoler på indberetternes selvdisciplin med hensyn til artsbestemmelsens sikkerhed. Men det udelukker jo ikke, at man forsøger at opnå en fælles holdning til hvornår det er i orden at artsbestemme ud fra lokaliteten.

  For det åbne spørgsmål er: Er vi sikre nok på at purpuralis ikke længere findes på de nordsjællandske kystlokaliteter, til at vi rutinemæssigt kan indberette alle fund som minos?! For sådan har jeg på fornemmelsen at det sker nu.
  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime30 Oct 2009
   
  jbit wrote: der er publiceret noget i nyere tid om de to arters status
  Kan ikke lige erindre noget i den retning, men der var for et par år siden en artikel i Flora og Fauna om minos, i anledning af fund af en population ved Skælskør, var det vist. Jeg har artiklen et sted. Det var Ole Karsholt, som var inde over den sag, skal høre ham i den kommende uge, hvor meget han har undersøgt eksemplarer. Jeg mener dog ret sikkert, at jeg for ikke så længe siden spurgte ham, og at han sagde, at havde lavet præparat på mange dyr fra Sjælland, og kun fundet minos.
  I Ib Norgaards indeks over leps nævnt i Flora og Fauna, (http://www.lepidoptera.dk/dwnloadfiles/FLORFAUN.rtf), er arten kun nævnt i 1941, -45, -57, -58 og -59, men jeg har ikke de pgl. nr.
  i Ent.Medd. er kun purpuralis omtalt og i nyere tid kun i 1988.

  jbit wrote: fundliste ikke kvalitetssikres i den betydning som det sker på en anden velkendt hjemmeside
  Der nu nok i realiteten ikke så meget forskel. Fund af almindelige og/eller uproblematiske arter "godkendes" accepteres uden videre begge steder, andet vil være uoverkommeligt, medens sjældnere eller svært genkendelige arter, mystiske fund etc. fanges og kontrolleres om ikke andet så i forbindelse med udarbejdelse af fundlisten. Mærkværdigheder kommer tydeligt frem, når man får sorteret data. Og så har vi nu over 123.000 registreringer alene på sommerfugle, så en kontrol i stil med det, der nu forsøges gennemført på uomtalte side, er totalt uoverkommeligt og næppe heller nødvendig, bl.a. fordi vore medlemmer for det meste er erfarne og/eller selvkritiske personer, heldigvis.
  hilsen Per
  • CommentAuthorjbit
  • CommentTime30 Oct 2009
   
  Min pointe er egentlig også blot, at det må være svært at kvalitetssikre/kontrollere disse minos-observationer. Der er rigtig mange minos-fund i bugbase og mange af dem er formentlig sete eksemplarer. At de registreres som minos bygger efter min bedste overbevisning på en antagelse om, at purpuralis er forsvundet fra Nordsjælland.

  Jeg kan godt se at jeg til sommer bliver nødt til at finde nogle purpuralis i Nordsjælland. Det ville sætte alle de andre observationer i et nyt lys ;-)

  Mange hilsner, Jørn
  • CommentAuthormarbjer
  • CommentTime31 Oct 2009
   
  Go for it Jørn. Og når vi også skal nå at finde pruni, er det da lige før du er begyndt igen. Hygge.
  • CommentAuthorjbit
  • CommentTime1 Nov 2009 ændret
   
  Martin, du ved hvor let det er at lave lange lister over alt det man skal checke til sommer - og hvor lidt tid der ender med at være ;-)

  Jeg har heller ingen erfaring med genitalpræparation, så jeg tillader mig lige et tillægsspørgsmål:

  Hoffmeyer nævnte i sin tid en forskel i behåring på hannernes antenner, så vidt jeg husker. Er der nogen der ved om det er en holdbar forskel?
  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime2 Nov 2009
   
  jbit wrote: Hoffmeyer nævnte i sin tid en forskel i behåring på hannernes antenner
  Ja, Hoffmeyer nævner denne karakter, og den holder ganske givet, det var en af karaktererne, som blev brugt til at påvise, at det er to arter. Men har ikke set nærmere på den karakter, det er sikkert svært at se.
  Det er meget sikrere at lede efter arternes larver, minos sidder ofte ret åbenlyst på eller ved pimpinelle, medens purpuralis er lidt mere skjult/camoufleret i timian-planterne. Larverne er fuldvoksne sidst i maj til midt i juni, og i hvert fald purpuralis kan overvintre to gange, idet man kan finde halvstore larver i juli. Man kan have billedet af larverne i baghovedet, når man alligevel kommer på passende lokaliteter.
  Hilsen, Per
   purpuralis-minos.jpg
  • CommentAuthorBskul
  • CommentTime25 Feb 2010
   
  Et lille indspark: min timian-køllesværmer fra Sjælland stammer fra larve juni 1971 ved stranden mod Sejrøbugten øst for Ordrup Næs (Ordrup Næs har jeg skrevet på etiketten). Og det er ganske vist. Da jeg kom hjem og ikke havde timian i haven, gik jeg hen på nærmeste planteskole i Rødovre. "skal den være hvid eller violet i blomsterne" spurgte gartneren. "lige meget" sagde jeg, " den er til larvemad" og så ville fyren ikke sælge mig den. Jeg måtte virkelig som 15 årig lægge mig i selen for at overbevise gartneren om, at den åd ganske lidt, var fuldvoksen osv., før jeg fik lov at lægge en væsentlig del af mine lommepenge.
  Iøvrigt sad denne larve frit fremme - ja, den sad i en græstue, så jeg havde mit hyr med at finde ud af, hvad den skulle spise, thi det var dengang, man var ganske uøvet i larvekending.
 2.  
  Interessant... godt at den ikke var sprøjtet, da du endelig fik lov at købe den
  • CommentAuthorjbit
  • CommentTime26 Feb 2010
   
  Tak for dit indspark, Bjarne.
  Du skriver at din larve sad i en græstue og at den var fuldvoksen. Spiste den af din lommepengefinancierede timianplante - eller forpuppede den sig bare fordi den ikke kunne finde mere pimpinelle? ;-)
  • CommentAuthorBskul
  • CommentTime8 Mar 2010
   
  Ja, larven spiste, forpuppede sig, klækkede og blev sat på nål.
  dobbelt ;-)
 3.  
  Hej

  Minos fra Melby kan jeg ikke præstere, men her er en af to jeg så d. 24. maj 2008 ved Heatherhill i Rågeleje.

  Mvh.,
  Erik
   minos.JPG