Du er ikke logget på! (Log på her eller søg om medlemskab her!)

Vanilla 1.1.8 er et produkt af Lussumo. Mere Information: Dokumentation, Community Support.

  •  
   CommentAuthorAdmin
  • CommentTime3 May 2010 ændret
   
  På Lepidopterologisk forenings møde den 22/4 gjorde Martin Bjerg og Klaus Hermansen rede for Boloria selenes udtalte tilbagegang på specielt øst for Storebælt. Arten er forsvundet fra talrige lokaliteter på øerne de senere år, og selv på de bedste lokaliteter er bestandsstørrelserne mange steder tilsyneladende stærkt reduceret. Lepidopterologisk forening vil derfor opfordre til, at alle den kommende sæson, aktivt vil kigge efter Boloria selene, når de er i felten. Indberetninger af såvel positive som negative fund er derfor særdeles velkomne på vores observationsside. Vi håber herigennem at få et godt overblik over Boloria selenes aktuelle udbredelsesstatus.
  Se mere om arten på vores dagsommefugleside.
  Vi ønsker alle en god sæson.
  Lepidopterologisk forenings bestyrelse.