Boganmeldelse: Gads håndbog om sommerfugle


Af Jørn Bittcher

Gads håndbog om sommerfugle af Lars Trolle med tegninger af Birgitte Rubæk. 2. udgave, 2003. 264 sider, indbundet. Gad. ISBN 87-12-04079-7. Pris kr. 199,-.

Gads håndbog om sommerfugle er en ren dagsommerfuglebog, selvom titlen måske antyder en bredere systematisk dækning. Der findes ganske vist et enkelt opslag med overskriften »natsværmere om dagen« med afbildning af syv arter, som angiveligt »frivilligt flyver både om natten og om dagen«. Jeg vil dog mene, at nogle af de syv arter, fx køllesværmeren, skal provokeres endog særdeles voldsomt for at gå på vingerne om natten, men læseren bliver i det mindste mindet om natsommerfuglenes eksistens.

Geografisk dækker bogen »Nordvesteuropa«, som her lidt utraditionelt er defineret som »Finland, Sverige, Norge, Danmark, Holland, Storbritannien, Irland og øerne i Atlanterhavet nord herfor«. Det betyder, at fx Nordtyskland og Polen, som efterhånden besøges af mange danske sommerfugleinteresserede, ikke pr. definition er dækket. Det er en formildende omstændighed, at de behandlede arters udbredelse i disse områder er vist på udbredelseskortene, men medfører den besynderlighed, at en art der er fundet som tilfældig strejfer i Holland er med, hvorimod en art der har faste ynglebestande i Nordtyskland eller Polen ikke er det. Men noget stort praktisk problem er det ikke.

Efter et kort forord og en vejledning i bogens anvendelse følger et indledende kapitel, der er traditionelt opbygget med afsnit om kendetegn, levesteder, udvikling, adfærd, vandringer, fjender, sommerfuglehaven og sommerfuglesamlinger. Afsnittene er meget generelle og tydeligvis møntet på begyndere, som kan få et hurtigt overblik over det at interessere sig for (dag-)sommerfugle. Enkelte steder er de måske for generelle, da de derved bliver upræcise, fx nævnes at larverne skifter hud fire gange, hvilket ikke er generelt gældende. Det er sympatisk, at sommerfuglesamlingen får en kort men fair behandling med henvisning til insektforeningerne for de særligt interesserede.

I næste kapitel gennemgås dagsommerfuglegrupperne, svalehaler, hvidvinger, takvinger osv. med beskrivelse af gruppernes særlige karakteristika med hensyn til udseende og biologi. Der er ligeledes for de enkelte grupper illustrationer af typiske repræsentanter, så det ved artsbestemmelse skulle være muligt at henføre et givet eksemplar til rette gruppe. Disse grupperepræsentanter findes i øvrigt også på indersiden af bogens omslag.

Herefter følger bogens hoveddel, som består af artsbeskrivelserne. Disse er konsekvent opbygget med en eller to arter pr. opslag. På venstre side tekst og udbredelseskort, på højre side farveillustrationer. Illustrationerne, som er tegnet af Birgitte Rubæk, er gennemgående nydelige og vellignende og består af eksemplarer dels med udbredte vinger, dels siddende på diverse planter, så også undersiden vises. Personligt kan jeg godt lide denne blanding af planter og sommerfugle, men nogle steder virker det lidt som om, at sammensætningen af plante og sommerfugl har været begrænset af, hvilke tegninger der var til rådighed. Tegningen af en mmemosyne siddende på blomsten af en lærkespore er et sådant eksempel. Lærkesporen vil normalt være visnet helt bort, når mnemosyne flyver, ligesom djævelsbid sjældent vil være i blomst samtidig med at hedepletvingen (Euphydryas aurinia) flyver. For hver art findes afsnit om kendetegn, levested, adfærd, udvikling og status. Om end korte giver de mange informationer, og selv en så ny oplysning som fundet af Boloria dia på Falster er med. Uheldigvis hedder arten så i bogen stedmoder-perlemorsommerfugl, hvor den i Danmark er blevet kendt under navnet violet perlemorsommerfugl. Til gengæld burde en oplysning om at mørk pletvinge (Melitaea diamina) især lægger æg på kohvede have været luget fra. Der er mig bekendt stadig intet belæg for at arten kan leve på andet end baldrian, men sådanne gamle, overleverede litteraturoplysninger er svære at udryddde! Beskrivelsen af arterne suppleres af billedtekster, der peger på væsentlige kendetegn. På nogle tavler vises små illustrationer af lignende arter, og jeg blev her lidt overrasket over, at stor kålsommerfugl vises som en art aurora kan forveksles med. Sidst i bogen er alle oversideillustrationer (uden planter) samlet på tavler, så de lettere kan sammenlignes. Ved hjælp af bogens tekst og illustrationer vil man utvivlsomt kunne sætte korrekt navn på en lang række dagsommerfuglearter, men står man overfor en blåfugl, vil man meget let komme i vanskeligheder. Illustrationerne viser næsten udelukkende hanner og hunnens udseende er ikke altid beskrevet i teksten. Hvis bogen skal anvendes til artsbestemmelse, savner jeg i høj grad illustrationer af bl.a. blåfuglenes hunner.

Dette bringer mig frem til, at man ved anmeldelse af en bog som den foreliggende næppe kan undgå at skele lidt til, hvem der er målgruppen. Der er ingen tvivl om, at de seneste 10-15 år har skabt en betydelig udvidelse og differentiering af gruppen af sommerfugleinteresserede. Forfatteren skriver i sit forord, at bogen er skrevet for de mange mennesker, der spørger ham om sommerfugle og gerne vil vide mere om »disse smukke dyr«. Med sine tiltalende tegninger og den kortfattede og overskuelige tekst kan bogen anbefales som appetitvækker til dagsommerfuglenes verden, hvor den almindeligt naturinteresserede kan få et overblik over, hvilke arter der findes i og omkring Danmark. Hvis interessen også går i retning af sikkert at kunne bestemme alle arter, slipper man imidlertid ikke for at anskaffe supplerende litteratur, og her er bogens litteraturliste et glimrende udgangspunkt. ~