Er du blevet nysgerrig og vil gerne vide mere om danske sommerfugle?

Så er der her et tilbud til dig, så du kan blive lidt klogere på danske sommerfugle

Foreningen har udgivet en flot folder om udvalgte almindelige danske sommerfugle, hovedsagelig dagsommerfugle. Det er et udvalg af de arter, man oftest træffer hvad enten det er i haven, i en park, en skov eller det åbne land. Folderen er A3-format (ca. 30 x 40 cm.), trykt på kraftigt papir og plastovertrukket, så den kan holde til at blive taget med i tasken ude i naturen. Den afbilder ialt ca. 70 arter, og hver art er kort omtalt med levested, og tidspunkt. Desuden har folderen et generelt afsnit med yderligere oplysninger om sommerfugle.

  


Foreningen har ligeledes udgivet en DVD om det at interessere sig for sommerfugle. Den viser på instruktiv måde, hvordan man fx. tiltrækker natsværmere med lys og rødvin, hvordan man spænder sommerfugle op og meget andet.

Såvel folder som DVD kan ved enkelteksemplarer rekvireres gratis hos foreningen, yderligere eksemplarer afregnes efter aftale med kr. 20,- pr. stk + forsendelse.