Noctua comes Hb. og N. interposita Hb. 
- nogle gode kendetegn


Af Bjarne Skule

Mange sommerfugleinteresserede sukkerlokker i disse år meget, og da »smutuglerne« jævnligt går til sukkerlokningen, er det værd at bemærke, at deres hvilestilling er karakteristisk for arten. Noctua comes Hb. sidder med brede vinger, men både N. orbona og N. interposita Hb. sidder med vingerne hvælvet »rundt« om kroppen i hvilestilling. Da N. orbona er let genkendelig på sine forvingekantpletter, kan kendetegnet bruges til, på levende dyr, at adskille N. comes og N. interposita.
Desuden kunne Michael Fibiger ved Entomologisk Årsmøde 2004 på Fyn meddele, at der til brug for artsadskillelsen af de to »smutugler« Noctua comes og N. interposita kan man finde et normalt sikkert kendetegn på dyrenes bagvingeundersider.
Da der jævnligt er tvivl om, hvorvidt et indsamlet eksemplar tilhører den ene eller den anden art, viderebringes her informationen:
Øverst N. interposita,
nederst N. orbona
N. comes har, uanset størrelsen set fra oversiden, en tynd, fin, halvmåneformet midtplet på bagvingeundersiden, mens N. interpositas midtplet på bagvingeundersiden er udflydende og meget tydelig. Men som altid er der individulle forskelle. Det skal bemærkes, at N. orbona ligesom N. interposita har en tydelig bagvingemidtplet set fra undersiden. ~