Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Bemærk at det fysiske mødeprogram først udsendes senere, når de fysiske møder og muligheden for at afholde disse er afklaret. Hold dig i stedet orienteret her eller tilmeld dig mødehuskeren

Vi arbejder på muligheden for at afholde virtuelle møder, nærmere besked herom vil kunne findes her.

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen:

11/3 - 25/3 - 8/4 -


11/3-2021: Dagsommerfugle i Finnmarken v. Emil Bjerregård

Virtuelt foreningsmøde.
Tilmelding sker hos formanden Christian Videnkjær, hvis du ønsker at deltage i mødet, så du kan få tilsendt et link til zoom, du kan også ringe på 29 61 15 77.
De første to ugers tid af juli gik turen til Troms og Finnmark i Norge for Emils vedkommende med hovedvægt på dagsommerfugle. Vejret var det meste af tiden mildest talt elendigt, men de få solhuller undervejs blev udnyttet optimalt. Ret hurtigt lykkedes det at finde typiske højnordiske arter som Pyrgus andromedae, Colias hecla sulitelma, Boloria polaris, Boloria chariclea, Erebia disa m.fl. Det lykkedes også at genfinde Euphydryas iduna ved Kautokeino i Norge, tæt på grænsen til Finland, som ikke var meldt fra landet siden 2013. En enkelt dag blev der også tid til at aflægge det nordvestlige Finland et besøg, nær Kilpisjärvi, hvor målet var Boloria improba improbula. Endelig kan nævnes arter som Agriades aquilo og Erebia polaris, der også kom med på artslisten. Turen blev gennemført uden brug af bil, men i stedet cyklede Emil rundt oppe i Finnmarken, og vandrede flere meget lange ture, så der vil også blive plads til en sjov historie eller ti.


25/3-2021: Ekskursionsplanlægning 2021

Virtuelt foreningsmøde.
Tilmelding sker hos formanden Christian Videnkjær, hvis du ønsker at deltage i mødet, så du kan få tilsendt et link til zoom, du kan også ringe på 29 61 15 77.
Denne aften vil der være fokus på mulige destinationer i Danmark til en foreningsekskursion i sommeren 2021. Carsten Hviid og Kasper Nyberg vil være tovholdere på aftenens møde, og Kasper vil introducere os til nogle gode lokaliteter for observationer af glassværmere samt fangst og indsamlingsmetoder, som man kan gøre brug af, hvis man vil nærstudere denne gruppe af insekter. Disse dyr kunne være omdrejningspunkt for en ekskursion, men andre forslag er naturligvis velkomne, så mød op virtuelt og byd ind med forslag til sommerens ekskursion, hvor evt. både dag- og natfangst kan kombineres. Det er som bekendt kun fantasien (og Covid-19), der sætter grænser.


8/4-2021: Årets billeder - virtuelt foreningsmøde

Tilmelding sker hos formanden Christian Videnkjær, hvis du ønsker at deltage i mødet, så du kan få tilsendt et link til zoom. Du kan alternativt også ringe på 29 61 15 77. Mødet begynder kl. 19.30.
Medlemmerne viser denne aften primært billeder fra 2020-sæsonen (evt. fra tidligere år aftales med formanden). Alle korte (10-20 minutter) indslag er velkomne. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger til en af de fremtidige mødeaftener.
For at der kan skabes et overblik, vil det i forbindelse med tilmelding til aftenen være fint, hvis man oplyser, om man ønsker at deltage med en billedserie eller blot kigge med fra sidelinjen. Og i tilfældet af førstnævnte lige nævne et par ord om indholdet. Herudfra vil formanden udfærdige en liste og rækkefølge, så aftenens program bliver så varieret så muligt. Så vel mødt til en billedkavalkade i den virtuelle verden.

Til sidens top