Lepidopterologisk Forening
- Aktuelt mødeprogram

Lepidopterologisk Forenings møder afholdes, med mindre andet fremgår nedenfor, på adressen Universitetsparken 15, bygning 12, 2100 Kbh. Ø. (Jagtvejsfløjen med indgang på bagsiden af Zoologisk Museum), torsdage kl. 19.30. 
BEMÆRK: Der er der kun få parkeringspladser i området, og uden p-billet må man kun holde i max 15 minutter - husk at sætte p-skiven inden I forladen bilen for at hente en p-billet!. Henvend dig til vores "vagt" ved mødet. Et kort over parkeringspladser finder du her.
Det aktuelle mødeprogram i pdf-format. (Hent PDF læser )

Bemærk at det fysiske mødeprogram først udsendes senere, når møderne og muligheden for at afholde disse er afklaret. Hold dig i stedet orienteret her eller tilmeld dig mødehuskeren

HUSK: Du kan tilmelde dig til foreningens mødehusker. Er du tilmeldt, får du en mail om det næste møde 4 dage før det holdes. Af praktiske grunde gælder tilbuddet kun vore medlemmer.

Vore medlemmer kan frit deltage i Entomologisk Forenings møder, som afholdes på Zoologisk Museum, København, for oplysninger om mødested og møder, se Entomologisk Forenings hjemmeside.


Bemærk: Vi har fået mulighed for, indtil videre, at afholde vores møder i de sædvanlige lokaler på Zoologisk Museum, men under overholdelse af en række regler af hensyn til Corona-virus:

Mød ikke op, hvis du har symptomer på COVID - Hold afstand på mindst 1 meter - undgå at bruge elevatoren - afsprit hænder når du går ind i bygning og lokaler

Datoer for vore egne møder, klik på datoen for at hoppe til mødebeskrivelsen: 3/12 - 14/1 - 28/1 -


3/12-2020: Julemøde - Årets bankobegivenhed

  Bemærk: Mødet er grundet omstændighederne desværre aflyst

Carsten og Ingelise vil som sædvanlig lede os gennem de spændende spil med dertil hørende flotte præmier. Du medbringer familien og kontanter til køb af plader. Husk at vi spiser sammen inden spillet så medbring også aftensmaden.

Foreningen byder på kaffe/ the og en lille én. Øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser. Vi plejer at blive mange, så kom i god tid.  
Bemærk: Vi spiser klokken 19.00, og banko starter klokken 19.30. Dørene er åbne fra klokken 18.30-18.50.


14/1-2021: Årets billeder

  Bemærk: Mødet er grundet omstændighederne desværre aflyst

Medlemmerne viser billeder fra 2020-sæsonen. Alle korte (10-15 minutter) indslag er velkomne, det vil sige omkring 25-30 billeder. Der er computer og projektor i mødelokalet. Har I længere serier, som I gerne vil vise, så book en hel aften med billeder og fortællinger.


28/1-2021: Ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes vore medlemmer til en noget anderledes generalforsamling. (hent PDF)

Generalforsamlingen afholdes den 28/1-2021 kl. 19.30 som et skypemøde jævnfør vedtægternes pgf. 12.
Deltagelse kræver kun at du har Google Chrome eller Microsoft Edge

Skriv til Carsten Hviid (eller ring 21462123) hvis du ønsker at deltage. Så vil du få tilsendt regnskab, budget og evt. indkommende forslag samt oplysning om hvordan du deltager.

pgf. 12 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel hvilket kan ske pr. brev eller elektronisk. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være tilsendt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling findes følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af årets kontingent.
  5. Valg af bestyrelse og suppleant, jvf. pgf. 4
  6. Valg af formand blandt bestyrelsesmedlemmerne jvf. pgf. 4
  7. Valg af redaktør.
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Ad. Punkt 5:

Allan Bornø Clausen, Benny Steen Larsen og Christian Videnkjær er på valg, og alle er villige til genvalg.

Til nyvalg indstiller bestyrelsen Kasper Nyberg

Ad. Punkt 6:

Christian Videnkjær er villig til genvalg

Ad. Punkt 7:

Arne Viborg fratræder og bestyrelsen indstiller Paul Rene Orlien som ny redaktør

Ad. Punkt 8:

Revisorerne Bjarne Skule og Asbjørn Christensen og revisorsuppleant Danny Nilsson er alle villige til genvalg

Til sidens top