Populationsbeskyttelser af danske insekter

Vedtaget af de danske entomologiske foreninger d. 11. marts 2017 og er gældende til andet publiceres

Bemærk at nedenstående oplysninger om de nævnte dagsommerfugle pr. 1.3.2021 er overtrumfet af Artsfredningsbekendtgørelsen.


Som et vigtigt led i denne beskyttelse gælder følgende indsamlingsbegrænsninger i DK

Denne side er publiceret d. 27.5.2017.
Finder du en population af en af de nævnte arter, beder vi dig om at kontakte os hurtigt..

Som det fremgår af de etiske regler vedtaget af alle de danske entomologiske foreninger i 2011, er det generelt ikke foreneligt med god entomologisk adfærd, at indsamle individer af små og truede insektpopulationer.

For alle arter gælder, med mindre andet er anført under den enkelte art, at

Ilia (Apatura ilia).
Forbuddet gælder Pinseskoven på Vestamager.
Kontaktpersoner: Emil Bjerregaard & Magnus Hebsgaard

Sortbrun blåfugl (Aricia artaxerxes)

Forbuddet gælder hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals. Kun området ved Tornby Strand er ikke omfattet.
Kontaktperson: Tom Nygaard Kristensen

Sortplettet bredpande (Carterocephalus silvicola)
Kontaktpersoner: Emil Bjerregaard & Magnus Hebsgaard

Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)

Forbuddet gælder hele Falster
Kontaktpersoner: Emil Bjerregaard & Magnus Hebsgaard

Rødlig perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne)
Kontaktpersoner: Emil Bjerregaard & Magnus Hebsgaard

Svalehale (Papilio machaon)
Kontaktpersoner: Emil Bjerregaard & Magnus Hebsgaard

Bemærk: Enhver indsamling af svalehalen (Papilio machaon) i alle stadier, altså også imagines vil være uforeneligt med et medlemsskab af de danske entomologiske foreninger.

Grå perikonugle (Chloantha hyperici)

Forbuddet gælder forekomstområderne ved/i Rødbyhavn og Gedser.
Kontaktperson: Knud Bech

Bombarderbille (Brachinus crepitans)

Forbuddet gælder forekomstområdet ved Sose på Bornholm.
Kontaktperson: Mogens Hansen
Se mere i Bladloppen side 29

Månetorbist (Copris lunaris L.)
Kontaktperson: Roland Jacobsen

Arten er fundet på i alt 17-18 danske lokaliteter, men er efter 1960 kun fundet tre steder hhv. på Nordsamsø ved Ballebjerg, på Røsnæs og ved Jægerspris.