Til startside


Folketinget har indarbejdet EU’s Persondata Forordning (General Data Protection Regulation) i dansk lovgivning. Foreninger med mere end 250 medlemmer er omfattet af loven, og dermed også Lepidopterologisk Forening (LF).


LF skal derfor gøre rede for

LF behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har LF vedtaget nedenstående privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan foreningen behandler personoplysninger, så der sikres en lovlig og gennemsigtig behandling. LF behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. LF behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og LF sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det.

Privatlivspolitik for Lepidopterologisk Forening

Lepidopterologisk Forening er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Formand: Christian Videnkjær

Adresse: Lærkehaven 3, 2980 Kokkedal

Telefonnr.: 29611577

Mail: cuv@herlufsholm.dk

Hjemmeside: www.lepidoptera.dk (Info og Kontakt/Formanden)

Behandling af personoplysninger

LF indhenter og opbevarer et medlems navn og adresse. Dette er nødvendigt for at foreningen kan udsende materiale herunder mødeprogram, bladet "Lepidoptera" og årets fundliste til medlemmerne.

LF registrerer, om et medlem har betalt årets kontingent.

LF opbevarer et medlems telefonnummer og e-mailadresse, hvis medlemmet selv har udleveret disse til os.

LF udleverer ikke ovenstående oplysninger til 3.person.

Ethvert medlem kan til enhver tid bede LF om at få rettet oplysninger, som er fejlagtige. Dette sker ved henvendelse til: se ovenfor.

Ethvert medlem kan til enhver tid få slettet oplysninger om telefonnummer og e-mailadresse. Dette sker ved henvendelse til: se ovenfor.

Ethvert medlem kan til enhver tid bede LF om at få indsigt i hvilke oplysninger, som LF har registreret om medlemmet. Dette sker ved henvendelse til: se ovenfor.

Ved et medlems udmeldelse af foreningen sletter LF ikke det tidligere medlems navn og adresse med mindre medlemmet eller boet eksplicit beder os om det. Dette skyldes at et medlems eller tidligere medlems samling af insekter som oftest overdrages til et af de naturhistoriske museer i Danmark, og det er en stor hjælp for museet at kunne finde tilbage til finderens fulde navn og sidst kendte adresse.

Foreningens elektroniske funddatabase Bugbase

Funddatabasen Bugbase består af de oplysninger, som medlemmer selv har indregistreret og indeholder

Denne database anvendes af offentlige myndigheder og museer i naturbeskyttelses-øjemed og til forskning generelt.

Hvis en registrering i databasen skal rettes eller slettes kan finderen (den som har foretaget registreringen) selv gøre dette.


København den. 18.oktober 2018.


Til startside