Enghvidvinge - Leptidea reali Reiss.


Som det sidste sted i Danmark, har enghvidvinge en meget lille og stærkt truet population i Almindingen på Bornholm. De sidste to år, 2002 og 2003 er der set højst 10 individer hvert år på lokaliteten. Da det er den sidste danske population og det eneste område, hvor med sikkerhed kun L. reali findes, ville det være dybt beklageligt, hvis arten uddør. De danske entomologiske foreninger har derfor vedtaget et frivilligt indsamlingsstop, for at henlede skovdistriktets og myndighedernes opmærksomhed på denne stærkt truede art. Den lokale skovfoged er informeret om artens livskrav, og der forsøges taget hensyn til dette i skovdriften.
Læs detaljeret artikel om L. reali og L. sinapis

The last Danish population of L. reali is seriously threatened on the island of Bornholm. During 2002 og 2003 only max. abt. 10 specimens each year has been observed. As it is the only known area, where only L. reali with certainty exists, it would sad if it becomes extinct. Among other, for this reason the Danish entomological societies has agreed upon a protection of the species, forbidding collecting by their members. By doing so, it is hoped, that Danish authorities will be avare of this fine butterfly and take appropiate action to help the species. 
More detailed article about L. reali and L. sinapis

Han og hun af Leptidea reali sugende fugt i grøft i Almindingen juni 2002.
Male and female of Leptidea reali sucking moisture i a ditch, June 2002.
Lokalitet for L. reali i Almindingen, juni 2002. Lokaliteten var tidligere total omgivet af høje og mørke beplantninger af rødgran. Store dele er nu fældet af andre grunde, og forhåbentlig kan reali drage nytte af disse arealer. Værtsplanten gul fladbælg er almindelig i grøfter i området.
Habitat for L. reali in Denmark, Bornholm, Almindingen, June 2002. The site was formet completely surrounded by high and dense planteing of spruce, but large areas has now been cleared for toher reasons, and hopefully the species will be able to survive in these areas. The food plant Lathyrus is common in ditches.

Continue to next species