Let at fremstille sukkerlokningssnore

Sugar ropes are easily made


Et par liter billig rødvin, et par kilo sukker, et bund snore ca. 0,5 - 0,75 m lange af et naturmateriale som sisal eller hamp og en passende beholder. Sukkeret opløses i rødvinen (hvidvin duer ikke!) og snorene nedsænkes i lagen. Efter 1-2 døgn er de klar til brug og kan ophænges over grene og buske fx. i et skovbryn. 

1-2 liter of cheap red wine (white wine is of no use!), 1-2 kilo of plain sugar, some 50 ropes 0.5-0-0.75 m long made of sisal or other natural material and a suitable container. The sugar is dissolved in the red wine and the ropes are drowned in the solution to absorb the wine. After 1-2 days they are ready for use, just to be hung over braches and in bushes.

En 10 liter sukkerlokningsspand med gennemhullet indsats kan let rumme 200 snore. (Foto: B. Skule)

A 10 liter plastic bucket easily contains 200 sugar ropes.

Sukkerlokning med snore mættet med en rødvin-sukkerblanding giver ofte et imponerende resultat, nogen gange kan man se nyankomne dyr skubbe andre væk for at få plads på snoren.
Om foråret og efteråret er sukkerlokning absolut bedst lige efter skumringen. Meget senere end en time efter at det er blevet mørkt, kommer der sjældent nye dyr til snorene. (Foto: B. Skule)

Sugar ropes often give impressive results, sometimes new arriving moths pushes away those already on the rope!
Sugaring in spring and autumn mostly works best just after dark, only rarely new moths arrive more than about an hours after dusk.