Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) - det latinske navn for stor bredpande


Af Ole Karsholt, , Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø

Summary

The Large Skipper had its name changed several times and was in the latest European checklist given the latin name Ochlodes faunus (Turati, 1905) as the rules for naming had to be followed. However, in the year 2000 the International Comission for Zoological Nomenclature decided, that the proper name for the Large Skipper will be Ochlodes sylvanus (Esper, 1777). This puts an end to further confusion.

Stor bredpande kendes af de fleste lepidopterologer under det latinske navn Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853). Mange har sikkert undret sig over, at denne art i den seneste fortegnelse over danske sommerfugle (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) skiftede navn til Ochlodes faunus (Turati, 1905), et navneskifte, der har givet anledning til en del forvirring. Desværre skal arten igen skifte navn, og det kan derfor være på sin plads at forklare årsagerne til disse navneskift.

Arten hed før i tiden Ochlodes sylvanus (se fx Langer, 1958), men på grund af homonymi (navnesammenfald) måtte den skifte navn til venata, idet sylvanus som homonym er et ugyldigt navn.

Det har siden vist sig, at venata (eller venatus, som er en grammatisk form af venata) er hjemmehørende i Asien. Det næstældste, gyldige navn vores (europæiske) art er faunus, og dette anvendte vi i den seneste udgave af det danske sommerfugle-katalog. Imidlertid var vi opmærksomme på, at der var stillet forslag til Den internationale Nomenklaturkommission (ICZN), der lovgiver om dyrenavne, om at det gamle, men ugyldige, navn sylvanus burde anvendes i stedet for det lidet kendte faunus. Nu siger nomenklatur-reglerne, at så længe ICZN vurderer en henvendelse, skal den hidtil gængse anvendelse opretholdes. Derfor havde vi ikke andet valg end at anvende faunus for vores store bredpande.

I 2000 offentliggjorde ICZN sin afgørelse, der siger, at det gyldige navn for den europæiske Ochlodes-art skal være O. sylvanus (Esper, 1777). Når forfatter og årstal står i parentes betyder det, at arten oprindelig er beskrevet i en anden slægt, nemlig Papilio.

Med denne afgørelse er der sat endeligt punktum for navneforvirringen hos stor bredpande.

Litteratur

ICZN, 2000. Opinion 1944: Papilio sylvanus Esper, 1777 (currently known as Ochlodes sylvanus or O. venatus faunus; Insecta, Lepidoptera: specific name conserved. Bulletin of Zoological Nomenclature 57: 56-57.

Karsholt, O. & Stadel Nielsen, P., 1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle. 144 pp. København.

Langer, T. W., [1958]. Nordens Dagsommerfugle. 344 pp, xvi pls. København.