Oversigt over relevant litteratur for sommerfugleinteresserede


Oversigten er sammenstillet af Erik Steen Larsen

Indhold: Dag- og natsommerfugle | Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Larver og pupper |

Denne liste er udarbejdet som hjælp til alle, der ønsker at tilegne sig en større viden om dag- og natsommerfugle i Danmark og Europa.
Dansksprogede bøger om emnet udgives næsten altid i små oplag, hvorfor de relativt hurtigt er udsolgt fra forlagene.
Kun de nyeste bøger kan derfor med sikkerhed skaffes hjem til den lokale boghandel - resten skal søges antikvarisk eller bestilles på biblioteket. Søg evt. på www.bibliotek.dk

Ældre klassiske bøger er medtaget på listen hvis de stadig har store kvaliteter, og er til at skaffe antikvarisk.
Flere nyere bøger er udeladt fra listen fordi de er stærkt begrænsede med hensyn til antal beskrevne arter. Dette gælder især bøger der forsøger at omhandle både dag- og natsommerfugle i samme bog.

Forklaring til listens angivelser

For hver bog er anført bogens niveau i form af antal symboler:
2: er anvendt til den noget overfladiske bog, der kun beskriver et begrænset antal arter.
3: er anvendt til den dækkende bog, der medtager mange arter og kort beskriver dyrets udseende og biologi.
4: er anvendt til den uddybende bog, der medtager alle arter og går mere i dybden.
5: er anvendt til værker der primært henvender sig til specialister (ofte om et snævert emne).

Til almindeligt brug for begyndere og andre ”fritidslepidopterologer” er bøger i kategori 3 (og 4) passende.
Inddelingen er grov og er kun ment som en hjælp til valg af bøger på det rette niveau.
Derefter anføres forfatter(e), titel og forlag.

Desuden er der medtaget oplysninger om sprog, illustrationstype, geografisk område samt en kort karakteristik af bogen.
Til slut oplysninger om sideantal, tilgængelighed og pris.

Er bøgerne stadig i handelen, er der link til forhandleren (indenfor EU) ved at klikke på bogdata, og der angives en cirkapris.
Antikvariske bøger kan være svære at finde, men gode steder at starte er www.antikvariat.net til skandinaviske bøger samt www.bookfinder.com, www.bioform.de og www.goeckeevers.de til bøger på engelsk, tysk (og dansk).
Vær opmærksom på at bøger købt udenfor EU pålægges told og moms, og at forsendelsesomkostningerne ofte bliver en betydelig del af den samlede udgift.

Listen kan af gode grunde ikke omfatte alle udgivne bøger om emnet. Den er et udvalg af over 400 bøger om emnet.
Hvis du kender til bøger, du mener burde optræde på listen, er du meget velkommen til at kontakte os via webmaster.

Dag- og natsommerfugle

Dagsommerfugle

Natsommerfugle

Larver og pupper