Fakta om rødlistede danske natsommerfugle

Dato: 16/5-1998

Retur til rødlisteoversigten


Artslisten er ordnet alfabetisk efter artsnavn

For distrikterne gælder:

Store bogstaver er distrikter hvor arten er fundet efter 1960, små bogstaver kun indtil 1960. Bemærk, at der ikke nødvendigvis er tale om faste populationer. Der er sket en registrering, når blot der findes ét belægseksemplar af arten fra distriktet.

Data stammer fra Lepidopterologisk forenings håndbog "Den lille Grå" og dermed diverse litteratur samt iagttagelser foretaget at sommerfuglesamlere gennem tiden.

Bemærk, at de anførte værtsplanter for larverne ikke er nok for artens tilstedeværelse. I mange tilfælde kræves særlige betingelser for plantens vokseplads, for at sommerfuglen vil lægge sine æg.

Foreningen kan ofte være behjælpelig med yderligere oplysninger om en given lokalitet og dens sommerfuglefauna. Kontakt os venligt på foreningens adresse eller E-mail

 

Artsnavn Værtsplante Distrikt hvorfra arten er kendt
abietis, Calliteara Rødgran, ædelgran __ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ NEZ B
actaeata, Eupithecia Druemunke, frøstjerne __ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
affinis, Cosmia Elm __ EJ wj ___ NEJ F LFM SZ ___ NEZ B
albimacula, Hadena Limurt, tjærenellike __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ ___ ___ B
albovenosa, Simyra Sødgræs, tagrør, marehalm SJ EJ WJ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
ambigua, Hoplodrina Vejbred, mælkebøtte __ EJ __ ___ ___ _ LFM __ NWZ NEZ B
anastomosis, Clostera Asp, poppel __ __ __ ___ ___ _ lfm __ ___ nez B
annularia, Cyclophora Naur __ ej __ ___ ___ F LFM SZ NWZ nez _
anseraria, Asthena Rød kornel __ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ NEZ _
aquila, Apamea Græsrødder, blåmunke SJ ej __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ _
arenaria, Fagivorina Lav på eg og bøg __ EJ __ ___ NEJ f lfm SZ ___ nez b
argentea, Cucullia Markbynke __ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
artemisiae, Cucullia Markbynke, gråbynke __ EJ __ ___ nej F LFM SZ ___ nez B
asclepiadis, Abrostola Svalerod __ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
atra, Acanthopsyche Lyng, bølle m. m. SJ EJ __ ___ NEJ F ___ SZ ___ NEZ _
aulica, Hyphoraia Græs, lave planter __ EJ __ NWJ NEJ _ ___ __ ___ NEZ _
berbera, Amphipyra Lonicera tatarica, syren m.m. sj EJ __ ___ ___ _ LFM sz nwz NEZ B
berberata, Pareulype Berberis __ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ NEZ B
bifaciata, Perizoma Rødtop, øjentrøst SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
brevilinea, Chortodes Tagrør __ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ ___ B
buettneri, Sedina Strå af star SJ EJ WJ ___ ___ F LFM SZ NWZ NEZ B
c-aureum, Lamprotes Frøstjerne __ __ __ ___ ___ F ___ SZ NWZ NEZ B
caesiata, Entephria Blåbær, tyttebær __ EJ WJ NWJ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
cambrica, Venusia Røn __ EJ __ ___ NEJ _ LFM SZ NWZ NEZ B
candidula, Pseudeustrotia Pileurt sj EJ __ ___ ___ _ lfm SZ NWZ NEZ B
capitata, Ecliptopera Spingbalsamin SJ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
captiuncula, Photedes Strå af Carex glauca sj __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
carbonaria, Macaria Melbærris sj ej WJ nwj NEJ _ ___ __ ___ nez _
castaneae, Phragmataecia Tagrør __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ ___ NEZ _
cauchiata, Eupithecia Gyldenris __ __ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
cembrella, Siederia Lav især på fyrrestammer, bøg __ EJ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ _
citrago, Xanthia Lind, gerne rodskud SJ EJ __ NWJ nej F LFM SZ NWZ NEZ B
claustrella, Bacotia Lav på træer SJ EJ __ ___ ___ _ LFM SZ NWZ NEZ _
coarctaria, Scotopteryx Visse, gyvel SJ EJ WJ nwj NEJ _ lfm __ ___ ___ _
consonaria, Paradarisa Løvtræer, især bøg SJ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ nez _
cordigera, Anarta Mosebølle, melbærris __ EJ WJ NWJ NEJ _ ___ __ ___ NEZ _
corrivalaria, Scopula Vandskræppe __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ ___ ___ B
cossus, Cossus Pil, poppel m.m. SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
craccae, Lygephila Astragel, vikke __ EJ __ ___ NEJ _ ___ SZ ___ ___ B
crassiorella, Psyche Græsser __ EJ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
crataegi, Trichiura Slåen, tjørn, birk, pil m.m. SJ EJ WJ ___ NEJ F LFM sz ___ ___ B
crenata, Gluphisia Asp, poppel __ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ NEZ B
cuprea, Chersotis Kurvblomster især __ __ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
cuspis, Acronicta Rød-el SJ ej __ ___ NEJ f LFM sz ___ nez B
dahlii, Diarsia Lave planter SJ EJ WJ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
decorata, Scopula Timian __ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
deversaria, Idaea Krageklo, skræppe __ __ WJ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
diluta, Cymatophorina Eg __ EJ __ ___ nej F LFM __ ___ NEZ _
ditrapezium, Xestia Krageklo, lave planter __ __ WJ ___ ___ _ ___ SZ ___ nez b
domestica, Cryphia Lav på mure og klipper __ ej __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
dubitata, Triphosa Vrietorn, tørstetræ SJ EJ __ nwj NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
dumi, Lemonia Høgeurt, mælkebøtte __ EJ wj ___ ___ _ ___ __ ___ NEZ B
egenaria, Eupithecia Lind __ EJ __ ___ ___ _ LFM __ ___ NEZ B
elymi, Chortodes Marehalm SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
euphorbiae, Acronicta Lave planter, lyng sj EJ __ ___ NEJ f lfm __ NWZ nez B
extrema, Chortodes Rørhvene SJ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ NEZ B
fagaria, Dyscia Lyng SJ EJ WJ NWJ NEJ _ ___ __ NWZ NEZ _
farinata, Lithostege Vejsennep __ EJ __ nwj nej F lfm sz NWZ NEZ b
filigrama, Hadena Limurt, tjærenellike __ EJ __ ___ ___ F lfm SZ NWZ ___ B
flavicincta, Polymixis Lave planter, stauder __ ej __ ___ ___ F LFM sz ___ nez B
flaviventris, Synanthedon Krybpil, seljepil __ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
florida, Diarsia Lave planter SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
fuciformis, Hemaris Kaprifolie SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
galiata, Epirrhoe Snerre __ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
graslinella, Phalacropterix Lyng, pil, mosebølle SJ EJ WJ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
grisescens, Epipsilia Urter og græs __ __ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ NEZ B
hastata, Rheumaptera Pors, mosebølle SJ EJ WJ NWJ NEJ f lfm SZ nwz NEZ b
hirsuta, Canephora Græs, gyvel, lyng __ __ __ ___ ___ f LFM __ NWZ ___ B
hydrata, Perizoma Tjærenellike __ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
ichneumoniformis, Bembecia Rundbælg, kællingetand __ EJ wj NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
ilicaria, Peribatodes Eg, liguster __ __ __ ___ ___ f lfm __ ___ ___ _
immundata, Eupithecia Druemunke, i bær __ EJ __ ___ NEJ F LFM sz NWZ NEZ _
incanata, Scopula Pileurt, timian m.m. __ __ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ B
irriguata, Eupithecia Eg SJ EJ __ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ b
irrorella, Setina Lav på sten og jord __ EJ wj NWJ NEJ F LFM __ NWZ NEZ B
jacobaeae, Tyria Brandbæger SJ EJ WJ NWJ ___ F lfm __ ___ NEZ B
jubata, Alcis Lav-arter __ ej __ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
juventina, Callopistria Ørnebregne __ ej __ ___ ___ F LFM sz ___ ___ B
lamda, Lithophane Pors, bølle __ EJ __ ___ NEJ f ___ SZ ___ NEZ B
leineri, Conisania Markbynke __ __ __ ___ ___ _ ___ SZ ___ ___ B
lichenaria, Cleorodes Lav på træer SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
lidia, Euxoa Græsrødder __ ej WJ nwj nej _ ___ __ ___ ___ _
litoralis, Mythimna Marehalm SJ EJ WJ NWJ NEJ _ LFM __ NWZ NEZ B
lucens, Amphipoea Moseplanter, blåtop sj __ WJ NWJ NEJ f LFM SZ ___ nez B
luctuosa, Tyta Snerle __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ ___ NEZ B
lunula, Calophasia Torskemund SJ __ __ ___ NEJ _ lfm SZ ___ nez B
lunularia, Selenia Eg, birk SJ EJ wj ___ NEJ f LFM SZ nwz NEZ _
lychnitis, Shargacucullia Mørk kongelys __ EJ __ ___ ___ F LFM sz nwz ___ _
marginepunctata, Scopula Snerre, bynke m.m. __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ ___ ___ B
maritima, Heliothis Hindeknæ sj __ WJ NWJ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
maurella, Lypusa Lav, klokkelyng m.m. __ EJ WJ NWJ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
melanaria, Arichanna Mosebølle __ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
melanocephala, Sesia Bævreasp, poppel __ EJ __ NWJ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
milhauseri, Harpyia Eg, bøg SJ EJ WJ ___ ___ F LFM SZ NWZ NEZ _
minutata, Eublemma Gul evighedsblomst __ EJ __ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
moeniata, Scotopteryx Visse, gyvel sj ej WJ ___ nej _ lfm __ ___ ___ _
montana, Platyperigea Lave planter (rumex) __ __ __ NWJ NEJ _ LFM __ ___ ___ B
morrisii, Chortodes Strandsvingel, rørhvene __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ ___ NEZ _
mundana, Nudaria Lav på sten sj EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
neustria, Malacosoma Tjørn, poppel, eg, pil m.m. SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
nexa, Phragmatiphila Sødgræs SJ EJ __ ___ ___ F LFM __ ___ NEZ B
nigropunctata, Scopula Kaprifolium, viol m.m. __ __ __ ___ ___ F LFM sz ___ ___ _
nitida, Agrochola Lave planter sj EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
nordstroemi, Hydraecia Strandløg __ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ B
notha, Archiearis Bævreasp, poppel SJ EJ WJ NWJ NEJ f lfm __ ___ ___ B
nubeculosa, Brachionycha Birk, (div. løvtræer) __ EJ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ _
obtusa, Pelosia Ukendt (lav?) __ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ ___ B
ocellaris, Xanthia Poppel, lave planter __ ej __ ___ ___ F LFM SZ NWZ NEZ B
olivata, Colostygia Snerre, skovmærke SJ EJ __ ___ ___ F LFM __ ___ ___ _
oo, Dicycla Eg __ __ __ ___ ___ f lfm __ ___ nez _
ornata, Scopula Timian SJ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
pabulatricula, Eremobina Græsrødder __ EJ __ nwj NEJ _ ___ __ ___ ___ _
pallidata, Idaea Tørre græsser, blade SJ EJ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
perflua, Amphipyra Hassel, avnbøg m.m. sj __ __ ___ NEJ F LFM sz ___ nez b
plantaginis, Parasemia Vejbred, lave planter sj EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
plumella, Epichnopterix 1. år på græs, 2. år på lyng SJ __ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ _
polymita, Polymixis Lave planter SJ EJ __ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
porata, Cyclophora Eg SJ __ WJ ___ ___ F LFM SZ ___ ___ B
praecana, Cucullia Gråbynke __ EJ __ ___ ___ F LFM SZ NWZ NEZ _
procellata, Melanthia Clematis vitalbata __ __ __ ___ ___ F LFM __ ___ ___ B
promissa, Catocala Eg sj EJ __ nwj nej f LFM sz nwz NEZ B
proxima, Lasionycta Lave planter __ EJ __ ___ NEJ _ ___ __ NWZ NEZ B
prunaria, Angerona Hindbær, bølle, pil, gedeblad __ EJ __ nwj NEJ F LFM SZ nwz nez B
pupillata, Epirrhoe Snerre __ __ __ NWJ NEJ _ ___ __ ___ ___ _
pygmaeata, Eupithecia Hønsetarm, fladstjerne (i blomst) SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
pygmaeola, Eilema Lav på sand, sten __ __ __ ___ ___ F LFM __ ___ NEZ B
quercifolia, Gastropacha Pil, tørst, slåen SJ ej __ ___ ___ f LFM SZ NWZ NEZ b
quercimontaria, Cyclophora Eg __ EJ WJ ___ NEJ _ LFM SZ NWZ NEZ B
raptricula, Cryphia Lav på sten og stammer __ EJ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ NEZ B
recens, Orgyia Eg, røn, hindbær __ EJ __ ___ NEJ f ___ __ ___ nez _
rectilinea, Hyppa Bølle, hindbær SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM sz NWZ NEZ B
respersa, Hoplodrina Syre, vejbred __ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ ___ b
rotunda, Proutia Lav på eg, birk m. m. __ EJ __ ___ ___ _ ___ __ ___ NEZ _
rubidata, Catarhoe Snerre, skovmærke sj EJ __ ___ ___ F LFM SZ NWZ NEZ _
rubiginata, Scopula Snerle, timian, kløver m.m. __ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
rufa, Coenobia Siv (Juncus) SJ EJ WJ ___ ___ F LFM SZ NWZ NEZ _
rumicis, Acronicta Lave planter, træer SJ EJ __ nwj NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
sagittata, Perizoma Frøstjerne __ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
sagittigera, Pachetra Græs SJ EJ WJ ___ ___ F LFM sz nwz NEZ B
salicalis, Colobochyla Bævreasp, pil __ __ __ ___ ___ F LFM SZ NWZ nez B
scrophulariae, Shargacucullia Brunrod SJ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ ___ B
selinata, Eupithecia Skvalderkål o.a. skærmplanter (blade og frø) __ __ __ ___ ___ _ LFM sz ___ ___ B
serpentata, Idaea Visne og rådne blade __ EJ __ ___ NEJ f ___ sz NWZ NEZ b
sinuosaria, Eupithecia Gåsefod og melde, blade SJ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
sobrina, Protolampra Hedeplanter __ EJ __ ___ NEJ f ___ __ NWZ NEZ B
sororiata, Carsia Tranebær SJ EJ WJ nwj NEJ F LFM __ NWZ NEZ _
sparsata, Anticollix Fredløs SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
splendens, Lacanobia Lave planter __ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ ___ B
sponsa, Catocala Eg __ EJ __ nwj NEJ f LFM SZ nwz NEZ B
striata, Spiris Bynke, lyng, græs __ __ __ ___ ___ _ ___ __ NWZ NEZ _
strigosa, Acronicta Tjørn, slåen __ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ nez B
subsericeata, Idaea Pileurt, vejbred sj __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ nez _
tabaniformis, Paranthrene Bævreasp SJ EJ __ ___ NEJ _ ___ __ ___ ___ B
taeniata, Perizoma Visne plantedele ?? __ EJ __ ___ ___ _ ___ __ ___ ___ _
tarsicrinalis, Herminia Visne planter, hindbær m.m. __ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ ___ B
tenebrata, Panemeria Hønsetarm SJ EJ __ ___ ___ F LFM SZ NWZ nez B
tentacularia, Polypogon Visne plantedele (ørnebregne) __ __ __ ___ ___ _ LFM SZ nwz ___ _
tityus, Hemaris Djævelbid scabiose SJ EJ WJ NWJ NEJ F lfm sz NWZ NEZ b
trabealis, Emmelia Agersnerle __ EJ __ ___ ___ F lfm sz NWZ nez B
tridens, Acronicta Løvtræer, buske SJ EJ WJ NWJ NEJ F ___ SZ NWZ NEZ b
tristalis, Paracolax Visne egeblade __ __ __ ___ NEJ _ LFM __ ___ ___ B
turca, Mythimna Blåtop, græs, frytle __ __ __ ___ ___ F LFM SZ ___ ___ B
valerianata, Eupithecia Baldrian (frugt og blade) SJ EJ WJ NWJ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
venustula, Elaphria Blåtop, gyvel, bladlus m.v. __ EJ __ ___ NEJ F LFM SZ NWZ NEZ B
viciae, Lygephila Astragel, vikke __ __ __ ___ ___ _ LFM __ ___ ___ B
virgaureata, Eupithecia Kurveblomster, især gyldenris __ ej __ ___ NEJ _ LFM __ ___ ___ B
viridaria, Phytometra Mælkeurt SJ EJ WJ NWJ NEJ _ lfm sz nwz NEZ B
zonaria, Lycia Røllike, snerle, kløver m.m. SJ EJ WJ NWJ NEJ f ___ sz NWZ NEZ _

Tilbage til sidens start